Teknologi

search
teknologi

STATATOM: Norge med atomkraft får ny elektrisk energivår

La kraften være med oss: Utviklingen av kjernekraft er beste grunnlaget for godt energifornøyd samfunn. Kjernekraft kommer. Kan ikke stoppes.

teknologi

Mutriku bølgekraft i Spania en smart bølgekraftløsning

MUTRIKU INNOVATIVT KONSEPT VIRKER. Bølgekraft har ikke lykkes ennå. Potensiale i Norge. Entreprenører med haverfaring kan bygge. Flere gode ideer?

teknologi

Elektriske fly i fremgang med elektrisk driftsystem uten utslipp

FORVENTNINGENE TIL ELEKTRISKE FLY ØKER: ny type elektrisk jetmotor, vertikal take off og landing, oppskalerer størrelse, batteriteknologi.

teknologi

VEIEN FRAM IKKE KLAR: CO2 fangst fra lufta under utvikling

LA OSS KOMME I GANG MED CO2 FJERNING FRA LUFTA OG LAGRING. Ingen storskala teknikker er ferdig utviklet. Husk også at det koster.

teknologi

SOLSKINNN PÅ HAVET lager enorm energibrønn

LA HAVETS LAGREDE ENERGI KOMME TIL OSS: enorme muligheter i det solbestrålte vannet rundt oss. La det bli strøm fra havet.

teknologi

SMERTEFULLT: AGI vil automatisere menneskelig intelligens

FORBERED DEG PÅ NY TID: AGI neste generasjon AI/KI - AGI/KGI, mye å lære, tilpasse deg. AGI vil utføre revolusjonerende saker for oss. BIG BIG

teknologi

MSR NY UTVIKLING: Kjernekraftreaktor med flytende smeltet salt

Høy brenselutnyttelse, bedre sikkerhet, fleksibel drift, redusert avfall, muligheter for thoriumbrensel, lavt trykk og høy temperatur, kostnadsbesparelser.

teknologi

ATOMVÅPEN: Det er 9 atomvæpnede stater i verden

Norske militære er/har vært opplært i bruk av amerikanske atomvåpen. 2000 atomvåpen i verden klare til øyeblikkelig bruk. Russland USA store, Israel joker.

teknologi

NORSK JA: Atomkraft fram i stor bredde over hele verden

SMR planlegges over alt: Estland, Canada, Tsjekkia, Polen, Storbritannia, USA, Sverige med flere. Norge setter seg selv utenfor utvikling av atomkraft.

teknologi

FLERE MULIGHETER: Det norske energisystemet får nye kilder

SAMFUNNET TRENGER MENGDER BALANSE-ENERGI: Ny utvikling nye systemer for kjapp bruk av lagret energi i våre kraftsystemer

teknologi

I FRAMGANG: Helion jobber fram kraft fra kontrollert fusjon

Kraft fra fusjon enorme tekniske utfordringer: Helion gjennomført tekniske milepæler, regulatorisk fremgang, avtale med Microsoft.

teknologi

USA vil ha minst 1000 jagerfly styrt av AI innen 2028

USA VIL HA ANSVARLIG DREPING MED AI: Liv og død bestemmes av dataprogrammer og elektroniske kretser. DETTE ER IKKE BRA.

teknologi

Norge på vei inn i dronealderen - kraftig utvikling

DRONER GIR STOR DOMENEBEVISSTHET: Militærvesen over hele kloden skaffer seg droner nå - en helt ny militær æra er i full utrulling.

teknologi

AI TIL NYTTE: Lag en personlig assistent med AI

STØTTE TIL ET GODT LIV: Start å lage en AI styrt personlig assistent. Følg saken se hva du får til.

teknologi

Apples Vision Pro tar ledelsen visuell plattform hjem/arbeid

Vision Pro fra Apple viser framtidas visuelle plattform. Imponerende teknologi - for vanlig publikum og på jobb også.

teknologi

Atomkraft fusjon går framover med internasjonalt samarbeid

2025-2036: Atomfusjon kan levere kraft til menneskeheten. Samarbeid Canada/UK/USA gir gode resultater. Norge har meldt seg ut av energivirkeligheten.

teknologi

KINA SELVHJULPEN: USAs teknologi skal ut av Kina

TEKNOLOGIKAMP: Utlendingene presses ut av Kina - hjemmelaget teknologi er framtida. Følg saken - dette vil ta tid - mye kan skje i andre land også.

teknologi

Ikke bli passivisert av underholdning - søk stillhet finn deg selv

DET BLIR FOR MYE: Teknologien tilfredstiller dine behov umiddelbart. Riv deg løs og tenk sjøl - finn stillheten, tenk, bestem hva du vil gjøre.

teknologi

NYTTIG: Lynraske atompartikkelstråler god effekt i samfunnet

FRYKT IKKE ATOMENE - DE ER TIL STOR NYTTE: Kjerneteknikk fra atomer er nyttig for mange formål utenom kraftproduksjon.

teknologi

LÆRING: AI / KI vokser fram overalt - blir verktøy for alle

AI / KI VOKSER FRAM: Det vil være mange som har egne AI-modeller i landet og i verden. De skal alle trenes med det siste nye. Det blir mye å passe på her.