Sannheten er grunnlaget vårt

Vi skriver om ting med åpne øyne, tolk de som du vil. Utgangspunktet vårt er en faktabasert sannhet slik vi gjennom egne praktiske undersøkelser og/eller logiske vurderinger kan bestemme hva som er sant. Vi skriver aldri noe uten selv å undersøke hva som er mulig.

Alle artiklene er arbeidsdokumenter og åpne for spørsmål og rettelser.

Noen ganger er sannheten endelig, andre ganger er sannheten temporær og et bevegelig mål som forandrer seg med ny informasjon.

Norske medier er spesielle og svikter publikum på fakta, nøytralitet og breddeinformasjon.

Innen vitenskapene på alle områder finner verdens folk stadig ny kunnskap. Vår forståelse av alle ting øker hele tiden når frie tanker og ny utvikling får komme fram. Brede økonomiske valgmuligheter og stort individuelt ansvar fremmer et samfunn som er bra for alle. Et åpent samfunn er best for alle i det korte og lange perspektiv.

Våre kategorier Natur, Teknologi, Helse, Økonomi, Frihet ser vi på som sentrale i utviklingen av våre samfunn.

Vi er 100 % uavhengige.

Lykke til med arbeidet for bedre forståelse av verden, der man må finne ut alt selv. Det du finner ut selv er din sannhet. Alt annet er uten verdi. Historier, historier, ord, ord er ikke nok - finn sannheten selv.

Livet blir bra når man kan jobbe og streve med å utvikle egne interesser, finne ut ting, gå videre.