Siste artikler

search
natur

Elektriske lastebiler kommer nå - Tesla semi teknisk sterk

Spennende og rask utvikling av elektriske trucker semitrailere med henger. Det bli stillere på veiene nå bedre økonomi mindre utslipp.

økonomi

Snart kommer vår elektrisitet fra Afrika

Alle muligheter vurderes: Verdens energisystemer baseres på solen i Afrika? Følg med i det som skjer.

helse

Mørning og tørrmodning av kjøtt gir himmelsk smak tekstur

Tørrmodning av kjøtt gir gode måltider - kunnskapen sprer seg nå - bli med å lære. Det inneholder fett - spis fett.

helse

Kampen om helsevesenet skal aldri stoppe opp

Folk vil ha fastleger, lokalsykehus for å sikre liv og helse, beholde befolkningen i distriktene, forebygging. Vi trenger dialog om hva som skjer og skal skje.

teknologi

Autonome selvkjørende biler muligheter til å forandre verden

Først sikker kjøring så vil selvkjørende biler forandre verden. Sikrere, billigere transport. Det vil gå fort når folk ser hvor bra det kan bli.

natur

COP27 Gamle tap og skader inn i klimakamp konfrontasjon

Klimagjeld, tap og skade gode begreper. COP27 ble en ordkrig mellom to blokker. Det skapte fronter og løsningen trekker ut. Klimasaken dør uten penger.

helse

Dyrefett er godt for deg - spis dyrefett og bli sunn

Keto er grunn-mantraet for å ha god helse fin kropp. Dyrefett gjør deg mett fortere og du forblir mett lenger. Kombinert med god livsstil får du det bra.

natur

Alle mine meninger skal komme fram uhindret

Jeg bryr meg om alt som skjer i mitt rike som kan blomstre, bære frukt, skape fare. Jeg vil ikke svikte dette som er min interesse og oppgave. Hør meg.

helse

Naturlig sunn lokal mat på alle fat i norske hjem

Spis norsk lokal mat. Norsk mat på alle fat. Nærhet gir kontakt og sunnhet. Norsk mat nummer én i Norge.

frihet

Gode politikere lytter og legger til rette for folk

Alt blir gjort av folk på stedet. Gode politikere legger effektivt til rette og svever tilsynelatende bare over det hele. Da har alle det bra.

frihet

Hør de globale prinsipper for total utsletting av begrepet frihet

Vi merker det ikke, men vår frihet skal bort som begrep og i praksis. Arbeidet med å få dette til er i full gang, og er nær ved å lykkes.

teknologi

Elektriske taxifly med vertikal start/landing i byer er her

Rask transport over byer og i nærmiljø sterkt ønsket - eVTOL kommer nå. Flyselskapene interessert, og alt knyttes sammen. Serieproduksjon i 2024.

frihet

ULYKKE KOMMER: Vaksinepass katastrofe for det norske folk

De tør ikke: Vaksinepasset dreper vår frihet, overgrep med feil vitenskap, ny-vedtatte "lover" bruker "statens" myndighet. Skam å innføre skam å godta.

frihet

Verden gått fra Stortinget og byråkratiet - de er ikke her blant oss

Det er vel slik at noen ganger går det bra, andre ganger ikke så bra - men oppturen kommer ikke snart. Energi-skandalen fortsetter. Grunnskatten gir håp.

teknologi

Felles EU-regler for atomkraft utvikles via lille Nuward SMR

Fornuften kaller: Det blir internasjonalt samarbeid om sikkerhet i atomkraftverk. Først ut er EU med små modulære reaktorer SMR.

teknologi

Virtuelle digitale dataverdener for deg å leve livet i

METAVERS: Immersive univers skal lages, de vil ha deg med. 8 milliarder på Jorda mange skal med. No limits - off limits? Ja, party også.

natur

Trær er maskiner som fjerner karbon fra lufta - gir liv

Naturlige sykluser på Jorda trenger trær for liv, store modne lauvtrær er best. Bærekraftig felling av trær til ved og trelast er bra.

frihet

Norsk oppvåkning til geopolitiske realiteter ikke startet

Norge må realitetsorientere seg i en verden uten 4 prosents nasjonen USAs globale overstrukne ambisjoner. Vår frihet fungerer bare i alliansefrihet.

teknologi

Nå er vi kommet dit at vi kan ha tillit til kjernekraft

Aksepter anerkjent vitenskap for bred bruk av atomkraft. Overdreven sikkerhet ikke nødvendig - bruk vitenskapen få en god verden. Vi tåler mye stråling.

frihet

Verdens Økonomiske Forums plan for verden et fantasifoster

World Economic Forums ideer om verden henger ikke på greip. The Great Reset lansert 2020 av prins Charles, nå kong Charles III, Klaus Schwab, Børge Brende.

natur

Jordas neste tidsalder kalles best økocen økologisk tidsalder

Naturen revitaliseres i økocen tidsalder det skapte og bærekraftige trer fram igjen. Vi må finne naturens krefter og la dem spilles ut.

natur

Jorda spyr klimagass hele tiden uavhengig av menneskene

Ta med alle utslipp på Jorda - de naturlige klimagassene fra Jorda måles ikke stopper ikke. La oss holde oss i virkelighetens naturlige verden.

teknologi

Egen bil ulovlig selvkjørende bil styres for deg

Du får ikke styre selv lenger. Si hvor du skal og du blir kjørt dit. Datasentralen for trafikksystemet kan kjøre deg dit de vil. Er det noe å frykte?

natur

SIPRI: USA bruker super-enormt mye penger på våpen

Ingen fred i verden når USA har enorme økende våpenmengder og ambisjon om herredømme over verden. NATO er et verktøy de bruker, og Norge inngår i planen.

natur

Klimasaken trenger nå åpen ærlig debatt om alle muligheter

Null klimakræsj: Alle må få tale skrive foreslå i klimasaken. Skarp og ærlig debatt fremmer alltid en sak. Naturens bærekraft handler om mer enn klima.

helse

BIG DEAL: Kroppen renser seg selv med vilt populær ketose

Autofagi er medfødt rensing av kroppens celler. Sunn livsstil kombinert med lavt karbohydratinntak, periodisk faste, lett trening ofte gir god helse.

natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor på Jorda

Gå varlig fram i naturen, det er mange skapninger og prosesser som berøres når vi går ut i naturen. La det være som det var før du kom.

frihet

Afghanistan utvikler eget selvstyrt samfunn med norsk støtte

Begynn i rette enden - hjelp Taliban til å styre Afghanistan: utvikle statssystem, internt samarbeid, nye næringer - norsk hjelp til intern dialog som løsning.

økonomi

USA: Biden skal stenge kulldrift men alle kullstatene nekter

USA tar seg forsiktig fram mot netto null i tale. I praksis er overgangen ganske vanskelig. Klar tale og klar politikk er vanskelig å forene - og time riktig.

natur

Kråka er en reirplyndrer til fjells

Naturvern har mange sider. Kompetanse og tiltak må utvikles i takt med det som faktisk skjer.

helse

Hjelp deg selv til sunnhet med gode vaner

Programmet BEFUKEPUS for god helse er i form av nye vaner lette å gjennomføre. BEFUKEPUS et helseløft for deg, for det norske folk.

teknologi

Tesla Powerwall i de tusen hjem gir alltid strøm i huset

Med oppladet batteri i huset har du alltid strøm. Batterier i virtuell kraftstasjon i delingsøkonomien. Del strøm-ressurser unngå utkoblinger.

natur

Varsler storkrise - det finnes ingen plan for klima endring

Planene for å hindre at Jorda brenner finnes ikke. Tiden det tar, pengene som trengs, forpliktelsene ikke vurdert. Klimaprosjektet dør av seg selv uten dette.

økonomi

FARE: Ta styring på strømutgiftene skaff egen strøm spar mer

DET ER NYE TIDER: Hjelp deg selv. Lag din egen strøm bli mer effektiv. Supplerende lokale og egne kraft leveranser til heimen har god effekt. Stå på.

frihet

Norsk skole er ikke bra - lag din egen

Ta fatt i din egen utvikling, voks, lær alt selv og bli den personen du kan bli. Ikke gjør som myndighetene sier. De har andre planer enn deg.

natur

Overnattingsplasser for fugler overses - skaff bærekraftig kunnskap

Menneskenes interesser overstyrer grovt dyrenes interesser - skarvenes hvileplasser fjernes uten hensyn. Det samlede fugleliv må være med i planene våre.

økonomi

Kollaps truer: elbilister har ikke råd til å lade bilen

Elbilen truet av høye strømpriser, prisøkninger, statenes manglende og reduserte subsidier. Elbiler og klimaet tåler ikke kjøret. Prisen på strøm må ned.

frihet

Shanghaigruppen SCO ønsker bred geopolitikk alliansefrihet

SCO nasjonalt samarbeid i EurAsia - alliansefrie land vil finne sin rolle i en multi-polar eller non-polar verden. Alle vil bestemme selv.

natur

USA samarbeider med OPEC om kontroll over oljemarkedet

Energi situasjonen ekstremt kompleks - les rotete - nå. Verdens politikere har satt inn et klassisk forvirringsgrep de vil ha oss med på. Vi har en laget krise.

økonomi

SHEIN ultra rask klesmote blir miljøkatastrofe

Ny utvikling av verdens netthandel helautomatisert. Kjøp billig bruk litt kast kjøp mer. Kinesisk avledningsmanøver? Uetisk?

teknologi

Elektrisk kraft fra fusjon evig billig atomkraft

Fusjonsenergi kan bli løsningen for Norge grønn, billig, varig, null utslipp, ingen restprodukter eller stråling. Skjemmer ikke naturen.

frihet

Hjemmeskole opplæring for livet vis fram praksis

Hjemmeskole er en glimrende ide som gir foreldrene ansvar og styring på utviklingen. Skape læreevne selvstendighet naturlig sosialisering.

teknologi

Høye bybygninger treverk gir fleksibel bruk over lang tid

Innebygget fleksibilitet med trevirke. Lengre levetid null riving god nytte sirkeløkonomi stabil by. Bærekraftige varige bygg er målet.

økonomi

Oljeeierne og bankene i konflikt over netto null finansiering

FN står formelt bak ESG-alliansen som krever null finansiering og struping av oljeindustrien. ESG er fullt inne hos norske banker. Dette blir tøft.

teknologi

Atomkraft fusjon går framover med internasjonalt samarbeid

Atomfusjon snart klar til å levere kraft til menneskeheten. Samarbeid over landegrensene gir gode resultater. Norge har meldt seg ut av energivirkeligheten.

frihet

Norge følger Costa Rica uten militærvesen kan vi få fred

Costa Rica la ned sitt militærvesen i 1948. Alfred Nobel ville ha elsket Costa Rica og Oscar Arias, og Nobelkomiteen fulgte opp.

frihet

Norge ut av NATO vil redusere Norges krigsrisiko

USAs befolkning loppes for verdier utnyttes av en liten amerikansk elite med imperieambisjoner. NATO er elitens verktøy - Norge er med.

natur

Jordas Dag 2022: Jordas undergang kommer ikke i år heller

Tidligere spådommer om klima og økologi har ikke slått til. Temperaturstigning på 2.7 grader i snitt er langt unna. Kanskje kommer den aldri.

helse

Gode pusteprinsipper åpen nese gir friske mennesker

Pust inn ut gjennom nesa, dypt ned i lungene langsomt avslappet rytmisk stille lite pustevolum. Hjelp deg selv til sunnhet.

natur

Radioaktiv stråling naturlig finnes overalt sjelden farlig

En atomkraftstasjon i normal drift er ikke farlig. All teknisk atomrisiko kan kontrolleres fullt ut. Stråling i hverdagen er normalt.

frihet

Folket er i fare - samarbeid politikere næringsliv udemokratisk

Folkestyret i Norge var aldri ekte er nå en karikatur. La oss gjeninnføre fellesskap, frihet og likhet. Alle stemmer teller likt.

natur

Nødvendig nytt fokus på samfunns/generasjons-kontrakten

Under samfunnskontrakten generasjonskontrakten arbeider alle aldersgrupper og betaler skatt som avtalt og når tiden kommer er de sikret de avtalte ytelser.

frihet

De superrike jobber for oss resten fattig masseproletariat

Vi styrer media. Terrorist angrep oppstandelse normalen vi hjelper verden ut av problemene ved å overta alt. Alle skal få det de trenger. Vi resetter alt.

natur

Å vite er best: Finn mer kunnskap om livet etter døden

Døden er naturlig og vakker, ikke vær redd for døden, ikke la religionene styre oppfatningen av døden, alle skal gjøre mye før de dør, så arbeid med livet ditt.

frihet

Nobels fredspris gjort irrelevant i en geopolitisk kamp

Indirekte beskyldninger kanskje mer effektive enn klare meldinger fra Nobelkomiteen. Alfred Nobels testamentariske ønsker utnyttes på det groveste.

økonomi

Få mer og bedre bolig ved å dele bolig boligområde med andre

Del og vinn: Som å bo i en småby i en storby og mer sosialt og flere funksjoner. Ingenting mangler.

helse

Ketogen diett ernæring for sunnhet god helse utholdenhet styrke

Spis omtrent 75% fett, 20% proteiner maks 5% karbohydrater. Kroppen bruker ketoner for å få energi. Fett brytes ned til ketoner i leveren.

natur

Sirkulærøkonomi ligner på naturens bærekraftige metoder

Linjær bruk og kast blir sirkulærøkonomi med lite ressursbruk, gjenbruk og resirkulering. Bedre total ressursutnyttelse og brukerverdi er målet.

økonomi

Grunnrente er framtida: Bruk og betal for felles ressurser

Grunnrente som bærebjelke i skattesystemet er en ny mulighet. Tenk videre enn fisk og vann. God løsning for framtida, gå rolig fram.

natur

Skogen er fantastisk og må stå - bare lukket hogst er tillatt

I Norge, inklusive Jeløy, Moss drives hensynsløs flatehogst på skog. Skam over skogeierne som driver flatehogst.

natur

HUBROEN FORSVINNER: Vi dreper langsomt dyrelivet rundt oss

Fuglelivet rundt oss dør ut og det er menneskeskapt død. Vi trenger oss inn i fuglenes områder og driver dem vekk. De kommer aldri tilbake.

helse

Å lære bevege seg ofte er å lære passe kroppen sin

Gled deg: Beveg kroppen hele tiden fitness følger. Benytt alle anledninger - ikke tenk på hva slags klær du har på.

frihet

Trykket fra influencere øker påvirker deg voldsomt

Påvirkere/influencere drar opp framtidas media vil forme samfunnet. Fakta og god informasjon finnes ikke i hovedmedia lenger.

økonomi

NÅ: Fotgjengere fører an privatbilen forsvinner umerkelig

Privatbiler forsvinner i urbane strøk fordi felles kollektiv og autonome løsninger er mye bedre. Bli med inn i framtida.

teknologi

Kinesiske Baidu har selvkjørende bil klar til bruk overalt

Nå løsner det: Baidu robotaxi mye billigere bedre sikrere kjøring, egen bil unødvendig, transport via bil-appen. Delingsøkonomien er begynt.

frihet

Optimisme og idealisme er faste ledetråder i livet

Livet blir verdt å leve med stor innsats og stadig økende bevissthet. Livet er godt.

økonomi

Oljestaten Texas vil ha nye investeringer i oljeindustrien

Konsekvensene av å stenge ned oljeindustrien kommer fram nå - så det blir ikke nedstenging. Norge kommer til å øke sin produksjon av olje og gass framover.

frihet

Ved skal alltid brennes i Norge EU skal bort

Fyring med ved er et viktig symbol, og den samlede energisituasjonen er nå uakseptabel. Norge er et vedland, og skal alltid være det. EU kan ryke.

teknologi

Thoriumbasert atomreaktor i Kina lager strøm nå

En atomreaktor basert på thorium er nå i drift i Kina. Med positive testresultater framover blir det en 373 MW thorium reaktor i 2030.

økonomi

Selvforsyning mat er målet: Norsk mat et mirakel med framtid

Forlang alltid norsk økologisk produsert mat i butikken. Lønnsomhet for bøndene, riktig politisk styring hører med. Vi vil ha en entusiastisk jordbrukspolitikk.

økonomi

Hva? Grønn kraft gjør alle råvarer og mat dyrere

Det blir prispress oppover for alt i det grønne skiftet. Det hadde vært bedre å gå inn for et økologisk skifte.

økonomi

Vindmøller går med store tap som øker med årene

Vi må få aksept for den miljømessige og visuelle styggedommen, samt den reelle økonomien for vindmøllebasert kraft. Alt er dårlig.

økonomi

OBS OBS Kjøp nå betal senere er handel med høy risiko

En god betalingsplan, reserver eller vær forsiktig med BNPL kjøp nå betal senere - god risikoprofil teller etterhvert mye.

helse

Psilocybin i Norsk Spiss Fleinsopp magisk medisin for sinnet

Første frostnatt i september oktober er tid for Norsk Spiss Fleinsopp. Den inneholder bare rene naturlige stoffer. Enjoy - once a year only.

helse

Unngå høyt blodtrykk ved å leve naturlig

Naturlig slank er løsningen - kom deg nær det naturlige livet, det bærekraftige livet. Stå på slapp av også.

natur

Isbjørnen trives godt i Arktis ingen klimaproblemer

Gunstig for isbjørner med global oppvarming lite is. I Arktis er temperaturen steget minst 10 grader. Noe annet enn CO2 bak dette? Ingen isbjørner i Antarktis.

frihet

Flyktningeguide i Røde Kors – ein ny dimensjon i kvardagen din

Store mengder folk kjem hit. Det er ikkje lett å følgje med for ein flyktning. Vi treng mange flyktningeguidar.

helse

Legemiddelindustriens snarlige død er varslet

Legemiddelindustriens snarlige avgang ved døden gir nye bedrifter og metoder, og lønnsomhet en kort tid. Hvem står klar til å overta? Sunnhetsfirmaer?

teknologi

STATATOM: Norge med atomkraft får ny elektrisk energivår

Utviklingen av kjernekraft er nå det beste grunnlaget for et godt energifornøyd samfunn. Kjernekraft kommer. Kan ikke stoppes.

frihet

Våre ufrie nervøse barn leker ikke selvstendig lenger

Få leken i gata, på løkkene, i naturen i gang igjen - da blir barna lykkelige og selvstendige tidlig og varig. Alle aldersklasser barn kan fint leke sammen.

teknologi

Atomkraftindustrien øker sin PR rettet mot beslutningstakere

Sjarmkampanjer fra atomkraftindustrien på vei hjem til deg. Det begynner å hjelpe - atomkraft vokser.

frihet

Omskaping: Vårt politiske system er falt ned i mørket

Makta er sentrert folket er nullet ut, eliten vil inn. Partiene er selvstendige organisasjoner med egne behov for makt. Partiene snakker sammen i mørket.

helse

Ung og frisk, gammel og frisk: Kampen mot kroppens avfall er livslang

Du er født sunn. Med bevisst innsats kan sunnheten vare lenge. Det krever at man har kunnskap som brukes. Aldring er systemforfall.

teknologi

Roboter som rollemodeller for barn skaper programmerte barn

Teknologi er ikke bare bra - grunnleggende menneskelige egenskaper må utvikles er best for alle.

helse

Få godt langt liv med riktig leveprosess

Finn ut hvordan du holder deg frisk og gjør det. Sjansene for suksess er gode. Fint at du leser det jeg skriver.

frihet

India ønsker dialoger med Kina Russland Vesten og flere

Selvstendige India leder verden fram til en dialogbasert geopolitisk framtid med mange deltakere. India er alliansefritt land.

frihet

Lek er essensen av motstand mot styring og kontroll

Lek spill uten styring utenfra er frihetsskapende. Deltakelse i lek øker friheten. Lek lek lek lek lek lek.

helse

Lokal mat er den beste mat å bruke

Spis nær stedet maten kommer fra - småskala, originalt, lokalt, ferskere, bærekraftig, uten tilsetninger, ingen transport, kjente folk.

natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

Tilbake til en naturlig verden med naturlige, ofte brutale, metoder som naturen selv bruker. Det vil ta tid, litt om litt er mulig.

natur

Din personlige utfordring er å skape ditt økologiske jeg

Ditt økologiske jeg kan delta i rådet for alle skapninger et fellesskap som taler på vegne av ikke-humane skapninger og mennesker. Mennesket er de-sentrert.

frihet

Det gode liv er det sakte liv gir full fart

Gode lokalmiljø gode naboskap bærer alt - organiser godt - få det godt - lev rolig aktivt.

økonomi

Klimautslippenes gigant Kina ikke med i klimakampen ennå

Massenes velferd fremst i Kina, så klimaomlegging. De fortsetter å bruke kull - mest av alle i hele verden.

natur

Miljøuniversitetet på Ås nær forurenset nasjonalt rostadion

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utfordres herved til å ordne opp i innsjøen Årungen - Norges Nasjonale Rostadion.

økonomi

Fremtidens handel TikTok fikk meg til å kjøpe det

Ikke heng etter: Dykk ned i produktene, fellesskapet, nyt gleden ved å handle og bli hjernevasket. TikTok fanger deg i magien sin.

frihet

Hallusinogener psykedelika nøkkelen til modig moderne verden

Psykedelika hallusinogener er vanskelige ord - studer saken og bli seriøs. Egen nytte kan bli stor.

økonomi

Naturgass LNG på sparebluss med ekstrem pris etter markedseksplosjon

Sammenbrudd i energi markedet etter sanksjonene mot Russland - folk skriker etter flytende naturgass LNG. Blir det panikk?

teknologi

Start nå: Atomkraft gir god framtid kjernekraft enkelt forklart

Alle bør ha litt kunnskap om atomkraft/kjernekraft. Blir nyttig i årene som kommer med ny moderne fornuftig energipolitikk i Norge.

teknologi

Grønt energiskifte uten nok batterier penger til å lykkes

Grønn fiasko truer: Virkeligheten er en god rettesnor for de som vil se den. De som ikke ser den går dukken.

teknologi

Metaverse: Dataspill innsyn i moderne kultur verdens skapelse

Grafikk er virkelighet virkelighet er grafikk. Detaljene vokser fram, funksjonaliteten vokser, deltagelsen øker. Velkommen til Metaverse.

natur

Vitenskapen ennå ikke helt klar jobb videre mot framtida

Tenk, test, forstå: Vitenskap med frie betingelser vil alltid føre oss framover med aksept av tøff dialog.

frihet

Norge alliansefritt land Norge kan reise seg igjen

Når ingen land deltar i forsvarsallianser eller økonomiske allianser blir det fred i verden. Norge fremmer verdensfreden ved å bli et alliansefritt land.

helse

Produkter med høyt innhold av kjemikalier skal ikke brukes

Vår verden fylles med kjemikalier - kjemp mot kjemikaliespredningen og få et godt langt liv. Natur er sunn best billigst.

teknologi

Atomnyheter fra den store verden - elektrisitet til folket

Kjernekraft atomkraft sektoren jobber hardt med å komme videre - over hele verden. Innovasjonen blomstrer, og alt er helt sikkert og trygt.

natur

Menneskenes rolle i naturen handler om samarbeid med naturen

Ny visjon for relasjon mellom mennesker og natur kommer, positiv rolle med kvalitet og dyp forståelse, ingen store inngrep.

frihet

Kommuner i Norge tvinges sammen folkestyrets tvangsmetoder trer fram

Norges befolkning skal være tett på beslutninger. Distrikter styrkes alle statlige arbeidsplasser fordeles til distriktene er god begynnelse.

helse

Hvordan har du det?

Inspirer deg selv til et godt liv med å gjøre mange varierte ting, å orke å anstrenge deg, kanskje med et brudd fra det som er ventet.

økonomi

Lin er kult: Norsk lin i framgang interessen øker

Norges Linforening vil ha norsk lin fram igjen. Naturlig å dyrke bruke norsk lin. Heng deg på.

frihet

Konspiratører blir kastet ut av det finansielle systemet

De som protesterer må passe seg - vi skal få et meningsministerium. Menings-straffer innført uten varsel - du kan miste alt du har.

helse

God psykisk fysisk helse mulig med behandling via inkubasjon

Inkubasjon for helse starter ubevisste prosesser i sinnet for å helbrede. Lær, test, finn muligheter. Å stadig søke videre er den menneskelige natur.

natur

Klimakampen i USA sterkere mer penger Biden med framgang

Lovmakerne i USA er trege. De store utslipperne Kina og USA kjører egne løp. Det blir ingen energiovergang med det første, det tar lang tid og koster mye.

helse

Mediene tar gleden fra oss jeg vil ta den tilbake

Verden må bli gledesorientert igjen. Livet er OK - ja mer enn det. Du er helt sikkert enig.

teknologi

Elkraft i Afrika i framtida mange muligheter lite penger

Svær utfordring: Afrika skal elektrifiseres mye mer uten bruk av fossilt brensel. Da må atomkraft tas i bruk. Folket vil ha handling.

frihet

IMPERIUM: USA vil styre hele verden politisk økonomisk

STOPP Norge med i utvikling av USAs imperiedrøm, høy risiko for Norge. Ukraina er ny krig uten ende.

natur

Fugler flykter for godt ved bråk fra konserter og fyrverkeri

Vis hensyn og rett oppmerksomhet mot hvordan fugler vil ha det i sitt miljø: Hekking og myting forutsetter fred og ro.

økonomi

COP27: Klimaarbeidet fullføres ikke det kommer ikke penger

Ingen forpliktende avtaler om klimaarbeid finnes, kostnadene er ikke vurdert, kollaps truer. Det kan bli katastrofe uten enighet om finansieringen.

helse

Helt utrolig: Livets gass kulldioksid CO2 gir klimakrise

Bohrs effekt er at du alltid skal puste langsomt gjennom nesen og holde utskilt CO2 i lungene vel og lenge. CO2 trykker da surstoffet godt inn i cellene.

natur

Personlig klimakamp ta klimagassene med på flyttelasset

Ta rede på klimabegrepene. Karbonskifte er å flytte på seg eller å endre vaner. Snart kan vi få en tøff personlig klimagasskvote vi må holde oss under.

natur

Vegetar vegan er usunt massivt feiltrinn mennesket skader molda på Jorda

Jordbruk i ferd med å ødelegge Jorda - la dyrene få gresslettene tilbake, trær vokse bli gamle, villmark vokse fram igjen, ikke kverk skapningene i molda.

natur

Forstå at en økning på 2 grader på Jorda kan få deg steikt

Måling av Jordas gjennomsnittstemperatur er unøyaktig, egentlig en skandale for et så viktig tall.

frihet

Det topper seg i Sørøst Asia - USA normalt tilstede overalt

Det geopolitiske spillet stormer mot nye høyder. USA har dårlig tid, og Xi Jinping ønsker fornyet kontrakt som leder i Kina.

frihet

Hør de globale prinsipper for styring av stater som overtas

Viktigst er den såkalte vitenskapen. Mediene brukes til å skape blind tro på disse teoriene. De intellektuelle blåser seg opp med slik kunnskap.

frihet

Frihet det normale system for et samfunn

Best å tenke og handle fritt, totalt upresset, det er mest dynamisk og nyskapende for et samfunn.

natur

Gode byer abonnér på lett elscooter eller elsykkel

Kjapp og liten - komprimert lett elektrisk transport for gode byer ingen bilkjøring.

økonomi

Kult kull verden bruker mer kull alternativet koster for mye

Energitungt kull stiger stiger, det inneholder masse energi, ødelegger netto null drømmen. Grønn kraft øker i pris, Kina Australia India øker kull ......

teknologi

Afrika bygger: Russland leverer 4 nye atomreaktorer til Egypt

Egypt skaffer seg elektrisitet fra 4 atomkraftstasjoner i avtale med Rosatom som blir med i hele reaktorenes levetid. En egyptisk drøm om kraft realiseres.

teknologi

Lilium nytt elektrisk driftsystem for fly uten utslipp

Elektrisk drevet ny type jetmotor virker, kommersielt mulig?

natur

Hjelp: Europa velger å forverre energikrisen de selv har skapt

Atomkraft er uten klimagasser, men stenges ned. Man starter kullkraftverk som slipper ut klimagasser i stedet. Norge rammes av EUs energipolitikk.

natur

Moderne vitenskap er en religion basert på myter og fantasi

Vitenskap er en vei videre men ingen sannhet. Vi vet ingenting endelig og kan jobbe videre i ydmykhet og med respekt for det skapte.

natur

Jordas natur fantastisk gave fra skaperen

Den skapte Jorda har alt vi trenger for å leve her. Vi har gått feil vei, må jobbe hardt for å komme tilbake til det bærekraftige.

natur

IPCC rapport 21.2.2022: Klimakampen kan gi voldelige konflikter

Nå kommer bråket: Klimapanelet i FN rotet det til. Klimapolitikken går overstyr og blir konfliktfylt. De sa det selv.

natur

Fuglebestandene går tilbake - lær å kjenne fuglelivet nær deg

Åkerrikse - en av mange fugler som forsvinner langsomt herfra - det er leit. Lær om fuglene i nabolaget ditt.

økonomi

Økonomisk krig militær maktbruk fyller verden med trusler

Balansert dialog i gode naboforhold kan være en god metode for alle verdens folk. Såkalt mektige land langt borte har ingenting her å gjøre.

frihet

Du har nok kraft inne i deg til alt

Les dikt av og til - gode dikt er ofte konsentrert livsvisdom. Ta med at din indre kraft er stor.

natur

Seterkulturen gull verdt for Norges folk

Norges landressurser kan brukes for matauk økonomi helse distriktsutbygging kulturutvikling - utnytt ressursene og bli glad.

natur

Ny normal: Si hei til alle du møter få dem til å smile

Utviklingen av Norge som de smilendes land er startet. Ta del i "se folk" bevegelsen.

helse

Rødt kjøtt er god ernæring: just EAT mEAT

Spis rødt kjøtt hver dag og helsa di kan bli fantastisk prima superb. Støtt norske bønder som driver med dyr.

helse

Høy alder bygg muskler bruk mye fett aktivt intenst liv

Styrketrening setter fokus på de ting som svekkes med alderen - begynn fra du er omtrent 35 års alder.

økonomi

Det er bare Gode Handlinger som teller for Allemann

Skaperkraften har laget en vei til godhet for alle, men alle valgte veien til materielle goder og rikdom. Veien til godhet finnes ennå.

natur

Støtt verneregimet for nasjonale lakseelver og laksefjorder

Støtt verneregimet for vill-laks: Sett deg inn i verneregimet i norske lakseelver og laksefjorder og bidra til at vill-laksen vernes.

frihet

USA/Norges våpenindustri gir våpen til Ukraina i årevis

Våpenindustrien elsker kriger pengene klinger i kassa. Ingen snakker om de døde og fred. Verden er maktesløs. Det er ingen blomster her.

frihet

Frie mennesker aldri enige slik vil det alltid være

Et superlett samfunn er målet, et samfunn uten maktbruk, uten behov for å røske opp eller overkjøre andre, et velfungerende samfunn.

frihet

Helst av alt vil jeg gjøre: (Sett inn det som passer for deg)

Tenk ut hva du helst vil gjøre og gjør det. Ikke alltid lett, men begynn pent og muligheten for store ting øker. Spar alltid litt egne penger.

natur

Noen skapte alt: Vi kjenner ikke vår skapers identitet intelligens metoder

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. "Forskerne" har kjørt seg fast og trenger din hjelp.

natur

Megatørke kan gi klimakriser uten økning av klimagasser

Fakta er best: Lange perioder med megatørke har gitt mange klimakriser med sosial kollaps - uten variasjoner i atmosfærens klimagasser.

frihet

Følg med på hva du egentlig holder på med

Å kjenne seg selv gjennom selvobservasjon er et kontinuerlig arbeide med å finne sin største feil og arbeide med seg selv.

helse

Spis rått rødt kjøtt for optimal helse

Rått kjøtt med fett gjør deg mett og sunn. Det gir alt du trenger.

teknologi

En verden uten olje og gass en verden uten gjødsel og mat

Alle trenger mat klær gjødsel: Vi må ta inn over oss virkeligheten om olje og gass brukt i petrokjemisk industri landbruket.

helse

Et menneske kan bare utvikle seg gjennom tøft praktisk liv

Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene sine, sløver gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

frihet

Hele vår historie kan ha gått tapt

Verdens historie er ikke bevist. Vi vet ingenting sikkert om vår historie. Start ditt eget søk etter kunnskap.

økonomi

Bli skipper på deltid: Lei deg båt en dag eller flere

Du trenger ikke ha egen båt. Bedre tilpasning til eget båtbehov og bedre utnyttelse av båtflåten med leie, dele- og sirkel-økonomi.

frihet

Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige

Dystopier lever hos en elite: Ubegripelig at en liten minoritet har slike skremmende unaturlige tanker.

helse

Vaksineselskapene vil helvaksinere verden mot alt

Vaksinesaken i verden er ute av kontroll - en løs kanon på dekk! Nå er apekopper her, og hva blir det neste.

teknologi

Japan starter hydrogen pilotprosjekt sammen med Australia

Stor aktivitet innen alle energiformer. Japan tar initiativ innen sjøveis transport av hydrogen.

frihet

Jobben tar livet og drømmene fra deg

At alle skal ha jobb er en konvensjon. Konvensjoner nøye fulgt av alle fører til et konvensjonelt samfunn. Det kan være skadelig å følge konvensjoner.

frihet

Folket i Norge har virkelig et språk for seg selv

La språkfreden senke seg over landet så vi kan få ett norsk språk i skrift og tale. Vi trenger minst 100 år.

frihet

Media terroriserer befolkningen

Unngå medienes konstante terror publikasjoner. Tenk på barna som skal vokse opp.

frihet

Vaksinepasset vil føre oss inn i et totalitært samfunn

Vaksinepasset er veien til et totalitært samfunn.

helse

Veganer kommer til å sulte trenger tilskudd

Menneskets eneste mage er liten og skapt for å spise energitett animalsk mat.

frihet

Snart lever alle i en institusjon hele livet

Snart er alle bygninger institusjoner som alltid er fulle av folk. Gatene og parkene er tomme.

natur

Våre moderne telefoner forsvinner om kort tid

Utviklingen går ubønnhørlig sin gang ingen forstår hvorfor.

natur

Humler bier sommerfugler trenger mye mat plant blomster

Store mengder naturlige blomster er mat for arbeidende bier.

helse

Test deg selv lev ekstremt få kraftige stimulanser

Tenk ekstremt og variert - gjør det og få et et friskt liv.

frihet

La oss komme på god fot med vår nabo det russiske folk

Geopolitikk er en svøpe, og Norge må gjøre seg fri.

helse

Helsefaste tar bort det som belaster legemet

Bli venn med kroppen din med faste som et redskap.

helse

Motivasjon for løpere - løp for ditt eget liv

Løping er livsstil overvinne seg selv ha det bra.

teknologi

Teknologien klar for biler uten sjåfør i millionbyer

Robotaxi: Bestill bil uten fører og ratt for billig og trygg kjøring.

frihet

Koronapass tvangsvaksinering et grovt ubegrunnet overtramp

Koronapasset vaksinesertifikatet er et brudd på menneskers naturlige alminnelige rettigheter. Respekten for lover er ødelagt innenfra av lovgiverne.

økonomi

Tilbake til naturen: Klær er glemt økologisk faktor

Naturlige fibre og sirkulær økonomi henger sammen. Bevisste mennesker lever sirkulært.

natur

Olje i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

Sannheten om olje er det du finner ut på egen hånd. Bare dine egne fakta er sannheten, i alle ting. Oljen er ikke fossil.

frihet

Sannheten mørklagt - korona pandemi ikke belyst av mediene

Gammelmediene uten journalister med vitenskapelig bakgrunn om koronaviruset og pandemien. Løse påstander om virus skaper raseri blant folk neste gang.

økonomi

Bli med: Fortidsminneforeningen har lynkurs i verneaktivisme

Å være fortidsminne aktivist er givende for deg og kan bli godt for samfunnet.

frihet

USA har lenge hatt militære styrker i Ukraina

USA styrer kampene i Ukraina. Hvor er NATO - litt med? Norge er en marionett uten innflytelse.

frihet

Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet

Naturretten gjeninnfører begrepet alminnelig moral i samfunnet.

natur

Det finnes en skapende intelligens nær oss

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. Vi er alle redde for svarene.

helse

Opphøyet naturlig mat gir ånd og kropp vekst opplysning

Søk kunnskap om maten du lager og spiser, for den blir deg. Lag mye mat selv fra grunnen.

teknologi

Raske lydbøker stimulerer hjernen fyller opp all tom tid

Forslag til ny god vane er å bruke lydbøker i all ledig tid. Samtidig kommer du bort fra skjermen.

natur

Apper med ønsket abonnement vokser ekstremt

Amerikansk dominans i apper/plattformer er ikke OK. Verden trenger flere store aktører. Er det språket som styrer?

økonomi

Utvikling av hydrogen H2 til energibruk fortsetter

Hydrogen er interessant, men vanskelig å bruke og dyrt å lage.

natur

Kinesisk elbil NIO vil presse fram batteriskifte teknologi

Elbil med eller uten batteri - velg det som passer deg.

frihet

Uten unntak: Bærende prinsipp i livet å bestemme alt selv

Frihet er ikke viktig nok nå til at den tas alvorlig. Prøv å gjøre samfunnet fritt slik det kunne ha vært.

frihet

Alle nordmenn trenger allment norsk fagspråk

Norsk er best med bare norske ord - alt kan sies på norsk.

teknologi

Internett ødelagt av grådige bedrifter kan repareres

Internett er skadet av overdreven uhindret kommersialisering. Grådige bedrifter må reguleres.

natur

Verdens bruk av fossil energi fortsetter å øke

Energiomstillingen til grønn energi er en fiasko så langt. Ingenting å juble for.

teknologi

Mer digital avhengighet mer avanserte personlige annonser

Medier er styrt av data, annonser og klikk for penger. Vet du hva de gjør for å treffe deg?

teknologi

Kina vil produsere 200.000 tonn grønn hydrogen årlig

Kina kan bli den store hydrogen nasjonen med bred anvendelse av grønn hydrogen.

frihet

Alarm dusj brød kaffe trikk jobb helg ferie til vi dør

Hold ut helt til du dør. Sykt bra.

frihet

Spansk kunstner Picasso malte løgner for å skape voldsomme reaksjoner og nye tanker

Picasso: Man må vekke folk opp for de følger ikke med

frihet

Alle medier er på vei inn i tåkeheimen der alle underholdes

Medienes framtid er å skape distraksjon, så folk ikke har tid til noe. Ikke glem reklamen.

natur

Moderne helseapper forenkler dagliglivet

Forsiktig nyttig forståelse og bruk av teknologi for bedre helse er OK.

natur

Britisk kompetansebygging på små modulære atomreaktorer

Grønne moderne små modulære atomreaktorer sikre billig strøm rask å bygge

natur

Sceneforandring: Klimaforkjemperne nå Putins grønne idioter

Sammenhengende real kraftpolitikk må på banen igjen - selvskading foregår nå i stor stil.

natur

Redning fra gasskaoset i verden vanskelig å få til

Den eneste farbare strategi er å være selvforsynt med energi. Stol aldri på en russer - bare deg selv

natur

Leader: Atomdrevne isbrytere skal holde isen åpen i Arktis

Flytende atomreaktorer øker i antall. Transportable små reaktorer kan bli nyttige for mange formål.

teknologi

Saltkraft oppgitt av nordmenn dansk kommersiell restart

Osmotisk kraft mulig ved trykkøkning mellom saltvann og ferskvann. Liten betydning for verdens kraft nå.

frihet

Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag

Finn lykken ved å tenke litt på døden av og til

teknologi

Thorium gir billig elektrisk kraft uendelig ressurs - kanskje

Thorium reaktorer fikser kraftsituasjonen i verden hvis de får det til. September 2022: det nærmer seg.

helse

La sinnet ditt vandre hjernen blir mer aktiv gir bedre liv

Bli kvitt uro la sinnet vandre stimuler hjernen.

natur

Naturgass ny teknikk gir elektrisitet oppsamling klimagass

Naturgass i kraftanlegg leverer lavkost elektrisitet uten utslipp med bruk av moderne teknikk. God ide igjen, la oss se det i praksis først.

helse

En liste for livet godt verktøy

En liste over god aktivitet kan være til god hjelp i livet.

natur

Fugl drepes av havvindmøller blandet virkning fisk sjødyr

Vindmøller i sjøen dreper fugl skader marint liv dårlig økonomi.

natur

Menneskets mål i livet er å se skaperen

Bli hel søk å forstå og følg skaperens intensjoner.

frihet

Vi har et problem med sterkt styrt informasjon fra mediene

Vi trenger uavhengige politiske medier, men alle må betale selv. Hold staten unna.

helse

Jeg vil ikke bli vaksinert selvfølgelig ikke

Vaksinenekt selvfølgelig ut fra fakta. Død og skader følger vaksinering. FHI med usaklig vaksinepropaganda.

økonomi

Våre topp 10 nye ideer og målsetning for norsk politikk

Gode forslag for samfunnets utvikling til det bedre

natur

Jorda brenner ikke før om 100 år .... eller?

IPCC har publisert nye tall som er mer presise. De sier nå at det kan bli lenge til Jorda brenner.

økonomi

Global firmaskatt ikke mindre enn 15%

Internasjonal skattemyndighet under etablering. Norge gir fra seg egen myndighet.

frihet

Vaksinepasset starten på en fryktelig utvikling

Vaksinepasset er starten på en utvikling mot et overvåkings-samfunn

helse

Velvære med smart teknologi

Smart teknologi klokker telefoner nyttige helseopplysninger. Mykt varsel om stress engstelse depresjoner.

frihet

Vaksinepasset er farlig konsekvensene er lammende

Vaksinepasset leder til et overvåkingssamfunn

natur

Hydrogen til energibruk trenger mye utvikling

Hydrogen kostbar, uten utslipp ved energibruk, i vann i mengder. Billigere metoder før energibruk realitet.

natur

Klimatiltak ny forutsetning for å få lån

Finansindustrien stiller krav om klimarisiko utredninger for alle låntakere.

frihet

Våre naboland er de vi først skal samarbeide med

Naboprinsippet er viktig, vi må like våre naboer. Det gir godt utbytte og fred i verden.

økonomi

Naturgass og atomkraft blir grønnlistet i EU overgang

EU tar praktiske hensyn og tar med naturgass og atomkraft som grønne i en overgangsperiode.

natur

OBS Grønnvasking er klimamote på overflaten

Grønnvasking er klima saker presentert som allerede gjennomført uten å være det.

natur

Edderkoppene nøkkel til forståelse av naturens mekanismer

Informasjon om edderkopper

teknologi

Telefonen kan bli din nyttige venn i livet

Telefonen blir et super nyttig redskap som man lett kan bruke til det man ønsker. Ny formfaktor kommer.

natur

Før Jordas system tilbake til naturen

Menneskene bruker ikke naturens systemer, men jobber tungt med å gjøre alt selv. Naturen hjelper oss gjerne.

natur

Norges vakre natur skal repareres

Reparere naturområder, stoppe ødeleggelser, skaff kunnskap og penger.