Natur

search
natur

Sentralbankenes rentefokus mot inflasjon er ekte åndemaning

JEG TROR IKKE PÅ DET: Norsk internasjonal økonomisk politikk er på steinaldernivå med ensidig fokus på panikkartet rentejustering for inflasjon.

natur

PLURALISME: Syntetisk kjønnsorientering eller natursex

FRI SEX I EN VERDEN MED TRE KJØNN: Menneskene en dimorf art, reproduksjon klart definert. Syntetisering av menneskelig kjønn ny kjønnsdimensjon.

natur

Professorat offentlig forståelse av vitenskap på universitetene

NULL KONSPIRASJONER: Professorat i offentlig forståelse av vitenskap gir bedre beslutninger - utvikling av engasjement bevissthet i folkedypet.

natur

ISW "Institute for the Study of War"(8) fremmer USAs militære side

Tenketank: Institute for the Study of War forbedrer USAs evne til å utføre militære operasjoner, se trusler, oppnå amerikansk verdensdominans.

natur

GOD DIALOG GIR GOD SKOG: moderne arealforvaltning produksjon

SKOG ER VIKTIG: Fellesskap om økologisk skog i Norge. Skogeiere, skogdrivere, organisasjoner, publikum er i samme skog. Dialog gir gode løsninger.

natur

HÅP ER TENT: Antibiotikaresistens nærmere løsning

ANTIBIOTIKA: Uenighet bakteriers biologi. Bakterier forenkles av antibiotika, vanskelige å drepe, ELLER de utvikler komplekse former, unngår antibiotika.

natur

NY KRAFT: Energiutvikling kommer - sjekk biokjemisk katalyse

FØLG MED I INTERESSANT SOLKJEMI: bioinspirasjon på tvers av feltene biologisk lyshøsting og kjemisk energikonvertering. POWER TO THE PEOPLE.

natur

SIRKULÆRØKONOMI STARTER MED SORTERING GIR NYE PRODUKTER

HEI: Vi brenner søppel i mengder og har glemt resirkulering og gjenbruk. Et bærekraftig samfunn sorterer lager nye produkter av alt.

natur

DIN UTFORDRING SOM MENNESKE: skap ditt økologiske jeg

Ditt økologiske jeg kan delta i rådet for alle skapninger et fellesskap som taler på vegne av ikke-humane skapninger og mennesker. Mennesket er de-sentrert.

natur

MYE RØDT: Lakseprodusentene må ha et godt trafikklyssystem

ER SYSTEMET GODT NOK: Lakselusinfestasjon vill laksefisk ved norskekysten kan drepe villfisken - eller? Trafikklyssystemet må fungere.

natur

Norge: redusert levestandard med energiforsyning av lav kvalitet

VIND SOL ENERGI HAR LAV KVALITET: Lav termodynamisk ytelse. Kull olje gass atomkraft vann høy energikvalitet gir verden stor framgang.

natur

SELVSTENDIGHET FOR NORGE: 7. juni 1905 er vår egentlige nasjonaldag

ALDRI MER KRIG I DIALOGLANDET NORGE: Det norske folk må minnes på opprinnelsen til vår frihet, dialogen som gjorde det mulig.

natur

MYSTISK BOOM: USA finner mengder naturlig hydrogen i grunnen

Det hevdes fra offisielt hold at det finnes rent hydrogen i bakken. Hydrogen er ekstremt flyktig - hvorfor er det ikke reist til himmels allerede?

natur

MER KUNNSKAP OM ENERGI: Godt totalsystem gir nok billig kraft

HUSK NATURENS LOVER, KUNNSKAP VOKSER: Energiforståelse energikilder kraftbruk teknologier bærekraft: KOMPETANSEBYGGING.

natur

MARVEL er framtida - alt kan bli helt transformert

FORANDRINGER KOMMER: Marvel er et sterkt navn og en glimrende forretningside: La alt bli MARVEL uten grenser. Hilsen Tony Stark.

natur

IKKE BRA: USA styrer Norges mineralhenting på havbunnen

SKJULT UÆRLIGHET: Politisk feighet å skjule avtale med USA - regjeringen jobber ikke åpent. Er det mer her?

natur

Finn den søte gleden ved å overvinne motgang

BLI EN AV DE UROKKELIGE: Husk alltid at selv når du står overfor nederlag, kan seieren være rett rundt hjørnet.

natur

Jordas neste tidsalder kalles best økocen økologisk tidsalder

ØKOCEN ECOCENE Ikke forbruke Jordas ressurser, leve av det naturen gir oss, stadig resirkulere det vi har tatt ut. Økocen riktig, antropocen feil naturbruk.

natur

USAs VILJE: Gruvedrift på havbunnen ødelegger livet i havet

FARLIG. DET ER UTENKELIG AT DETTE KAN BLI POSITIVT. Staten grisk grådig uten miljøforståelse. Gruvedrift på havbunnen fiks ide. Regjeringen uten miljøantenner.

natur

Virtuell helsepleie på vei inn i heimen i full bredde

HJEM TIL DEG: Virtuelle helseplattformer under utvikling, mest amerikanske. Mye mer enn videokonsultasjoner - full digitalisering likt sykehuset.