Natur

search
natur

Naturlige kilder til hydrogen i naturen - Jorda lager hydrogen

GEOLOGISK HYDROGEN FINNES: Jorda kan inneholde store lager av fornybart karbonfritt brensel - letingen etter geologisk hydrogen er i gang.

natur

OPPGRADERING KAPITALISMEN: Natur- sosial-basert godt samfunn

NATURBASERT SOSIAL KAPITALISME: Naturlig kapitalisme er et stykke på veien mot god kapitalisme. Sosial og naturlig sammen blir best.

natur

Norges vakre natur skal repareres

TENK PÅ DITT EGET LAND: Det er her du bor. Vi skal reparere naturområder, stoppe ødeleggelser, skaffe kunnskap og penger.

natur

ISW "Institute for the Study of War"(8) fremmer USAs militære side

Tenketank: Institute for the Study of War forbedrer USAs evne til å utføre militære operasjoner, se trusler, oppnå amerikansk verdensdominans.

natur

Før Jordas system tilbake til naturen

TA I MOT HJELP FRA NATUREN: Menneskene forstår ikke, bruker ikke naturens systemer, jobber tungt med å gjøre alt selv. Naturen hjelper oss gjerne.

natur

MER KUNNSKAP OM ENERGI: Godt totalsystem gir nok billig kraft

HUSK NATURENS LOVER, KUNNSKAP VOKSER: Energiforståelse energikilder kraftbruk teknologier bærekraft: KOMPETANSEBYGGING.

natur

ISKALDT: Klimagass nivåene kan bli altfor lave

DET KOM ISTAPPER OVERALT: Læring om klima tar tid, nye metoder må testes, resultater måles, revisjoner gjennomføres. KLIMAGASS ER LIVETS GASS.

natur

HÅP ER TENT: Antibiotikaresistens nærmere løsning

ANTIBIOTIKA: Uenighet bakteriers biologi. Bakterier forenkles av antibiotika, vanskelige å drepe, ELLER de utvikler komplekse former, unngår antibiotika.

natur

Lakseoppdrett i sjø må vurderes for miljørisiko villfisk

KUNNSKAPEN OM LAKSEOPPDRETT MILJØ VOKSER: risikoforhold påvirkning på villfisk må klargjøres. FØLG MED.

natur

Kabler på havets bunn all trafikk i det globale internettet

Undersjøiske kabler er den usynlige ryggraden i det globale internett - verden bruker ikke satelitter.

natur

Norge har avtale med USA om mineralhenting på havbunnen

SKJULT UÆRLIGHET: Politisk feighet å skjule avtale med USA - regjeringen jobber ikke åpent. Er det mer her?

natur

Sentralbankenes rentefokus mot inflasjon er ekte åndemaning

JEG TROR IKKE PÅ DET: Norsk internasjonal økonomisk politikk er på steinaldernivå med ensidig fokus på panikkartet rentejustering for inflasjon.

natur

UFO - vi må være åpne for muligheten for utenomjordisk liv

UFO UTENOMJORDISKE FENOMER FINNES. Forskning og konspirasjoner fortsetter. UFO observasjoner må følges opp.

natur

Finn den søte gleden ved å overvinne motgang

BLI EN AV DE UROKKELIGE: Husk alltid at selv når du står overfor nederlag, kan seieren være rett rundt hjørnet.

natur

MYE RØDT: Lakseprodusentene må respektere trafikklyssystemet

Lakselusinfestasjon vill laksefisk ved norskekysten for stor kan drepe villfisken. Trafikklyssystemet avgjør øke, minske, fortsette dagens produksjon.

natur

Mørke truer menneskeheten - vi unnslipper ikke

Dystopi - vår egen virkelighet er truende, vår egen ubetydelighet er enorm, vår manglende kunnskap om virkeligheten vil knuse oss.

natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

FORSTÅ HVA VILL NATUR ER: Tilbake til en naturlig verden med naturlige, ofte brutale, metoder som naturen selv bruker. Litt om gangen er metoden.

natur

Norge: redusert levestandard med energiforsyning av lav kvalitet

VIND SOL ENERGI AV LAV KVALITET: Lav termodynamisk ytelse. Kull olje gass atomkraft vann høy energikvalitet ga verden stor framgang.

natur

GOD SKOG: Arealforvaltning produksjon på moderne premisser

SKOG ER VIKTIG: Fellesskap om økologisk skog i Norge. Skogeiere, skogdrivere, organisasjoner, publikum er i samme skog. Dialog gir gode løsninger.

natur

11. mai 2024: VERDENS TREKKFUGLERS DAG: Se fuglenes verden

NATURLIG: Fuglene er veivisere som lærer oss om balansen i tilværelsen, vårt ansvar å lytte til deres sang og verne om deres livsmiljø.