Natur

search
natur

BEITE: Norge et stort land med mange muligheter for matproduksjon

La dyrene få den gode utmarka, og sett hus og hytter annetsteds. Mat må prioriteres i landet - sunn, kortreist, lokal, bærekraftig, naturlig.

natur

Universets vitenskap har software/programvare funksjonalitet

FLERE BIDRAG: Stadig bedre forståelse, mer må til. Verden er ikke fullt ut forstått - nye faktorer og multifunksjonelle modeller vil hjelpe oss forstå.

natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor i naturen

Ingen spor, gå varlig fram i naturen, det er mange skapninger og prosesser som berøres når vi går ut i naturen. La det være som det var før du kom.

natur

Tyngdekraften uforklart: Tok Einstein feil er vi blitt lurt

HØR: Samlet forståelse av universet mangler. Vår oppfatning - hypotese - om universet og Einsteins teorier og kvantefysikken kan være feil.

natur

ARBEIDET: Å bli den du vil være krever aktiv egeninnsats

Å bli fullt ut realisert og selvaktualisert er ikke noe som naturen fullfører på egen hånd, men noe som individer aktivt selv må jobbe mot.

natur

Jordas undergang kommer ikke i år heller

Jorda blir ikke ubeboelig. Temperaturstigning på 1.5 - 2.7 grader i snitt kommer snart - det er snart sommer. Deretter får vi en ny lavere temperatur - i høst.

natur

Fantasifuglen tårnseiler (tårnsvale) årets fugl i Norge

Tårnseiler årets fugl 2023 i Norge - spennende fugl å følge. Lever lang tid - årevis - uten å lande. Holder show for deg i lufta.

natur

Seterkulturen gull verdt for Norges folk

Norges landressurser gjenbruk for matauk økonomi helse distriktsutbygging kulturutvikling - utnytt ressursene - mye ledige arealer.

natur

Historien om kverna på havets bunn er dypt foruroligende

Vi lever i et eventyr, og skjønner det ikke. Jorda er rik, og vi trenger ikke store fabrikker/kverner som lager mengder. Det er nok til alle.

natur

Kyllingvelferd på verdenstoppen - REMA 1000 først i verden

Dyrevelferd er om holdning og system. Ny høy standard kan gi løft fram for dyra. Kylling er først, men også alle de andre må med.

natur

Skogen er fantastisk og må stå - bare lukket hogst bør være tillatt

Natur er alt. Skam over skogeierne som driver flatehogst. I Norge, inklusive Jeløy, Moss drives hensynsløs flatehogst på skog.

natur

Kina bygger verdens største vindmøllepark ved Taiwan

Svære vindkraft anlegg bygges nå i Kina - på land og i vann. Spennende utvikling de mangler backup god kjøring tilpasset behov tilgjengelig kraft i nettet.

natur

Naturkunnskap den nye folkeaktiviteten gir nytt Norge

30% uberørt natur er alt for lite. En vidunderlig verden kan oppstå igjen hvis vi lar det bli 90% uberørt natur rundt oss. Da blir det helt naturlig her.

natur

Livets Blomst - de store symboler i vår naturlige verden

Grunnleggende symmetri i alt i verden. Se skjønnheten i naturen du er del av. Alt er figurbasert og integrert. Verden er basert på programmerte algoritmer.

natur

Personlig klimakamp ta klimagassene med på flyttelasset

Få tall på utslipp fra livet du lever nå. Karbonskifte er å flytte seg eller endre vaner. Snart får vi en tøff personlig klimagasskvote vi må holde oss under.

natur

Kinesisk elbil NIO vil presse fram batteriskifte teknologi

Elbil med eller uten batteri - velg det som passer deg. Batteriskifte går fort - gunstig pris. Tenk bil først, så batteri.

natur

Risikoen ved global oppvarming ble spredd over hele verden

Ved å lage en god historie og spre den til hele verden kan alle forstå hvor galt det kan gå. I den menneskeskapte verden kan mye gå galt.

natur

Vær naturlig i alt - lett å forstå og gjøre - la det bli en selvfølge

Fokus på alt som gjøres i vår verden må være enkelt. All menneskelig aktivitet skal følge naturens lover. Alle begrepene og problemene gjør oss trette.

natur

Å ha humor med seg i livets verktøykasse er smart

Humor er et prima verktøy - kanskje et universalverktøy. Bare prøv og du vil se resultater.

natur

SIRKULÆRØKONOMI STARTER MED SORTERING GJENBRUK

HEI: Vi brenner søppel i mengder og har glemt resirkulering og gjenbruk. Et bærekraftig samfunn sorterer gjenbruker reduserer alt.

natur

Verdens naturavtale i Montreal 2022 er for dårlig - uten plan finansiering

Respekten for vedtak er lik null. Naturvernarbeid i Norge og globalt sklir helt ut, null realisme. Norsk fokus er norsk natur. 50% uberørt natur er et mål.

natur

Jordas neste tidsalder kalles best økocen økologisk tidsalder

Ikke forbruke Jordas ressurser bare leve av det naturen gir oss og stadig resirkulere det vi har tatt ut. Økocen er riktig, antropocen er feil naturbruk.

natur

Nytt snikende monsterfly fra USA flyvende vinge B-21

Den militære opprustningen i USA er ekstrem. Kina skal under kontroll med kjempestore stealth bombefly. Det blir ikke fred i verden på denne måten.

natur

Menneskenes rolle i naturen handler om samarbeid med naturen

Økocen ny visjon for relasjon mellom mennesker og natur. Mennesket med positiv rolle på Jorda og i naturen. Kvalitet dyp forståelse ingen store inngrep.

natur

Tilbake til naturen er målet for all menneskelig aktivitet på Jorda

Menneskene gjør grove feil på Jorda - vi skader og ødelegger - vi har ikke nok kunnskap. I den økocene tid kan dette rettes opp igjen. Bli med i arbeidet.

natur

Å vite er best: Finn mer kunnskap om livet etter døden

Døden er naturlig og vakker, ikke vær redd for døden, ikke la religionene styre oppfatningen av døden, alle skal gjøre mye før de dør, så arbeid med livet ditt.

natur

Japan i teten med grønn hydrogen men prisen må ned

Panasonic inn i framtida med grønn hydrogen. Håper flere blir med samarbeider over landegrensener. Datastyrt system for optimal styring av energikilder.

natur

COP27 Gamle tap og skader inn i klimakamp konfrontasjon

COP27 ordkrig og fronter mellom to blokker uten konkretiseringer. Begreper klimagjeld, tap og skade skjult u-hjelp. Klimasaken dør uten penger.

natur

Elektriske lastebiler kommer nå - Tesla semi teknisk sterk

Spennende og rask utvikling av elektriske trucker semitrailere med henger. Det bli stillere på veiene nå bedre økonomi mindre utslipp.

natur

Trær er maskiner som fjerner karbon fra lufta - gir liv

Naturlige sykluser på Jorda trenger trær for liv, store modne lauvtrær er best. Bærekraftig felling av trær til ved og trelast er bra.

natur

Jorda spyr klimagass hele tiden uavhengig av menneskene

Ta med alle utslipp på Jorda - de naturlige klimagassene fra Jorda måles ikke stopper ikke. La oss holde oss i virkelighetens naturlige verden.

natur

SIPRI: USA bruker super-enormt mye penger på våpen

Ingen fred i verden når USA har enorme økende våpenmengder og ambisjon om herredømme over verden. NATO er et verktøy de bruker, og Norge inngår i planen.

natur

Klimasaken trenger nå åpen ærlig debatt om alle muligheter

Null klimakræsj: Alle må få tale skrive foreslå i klimasaken. Skarp og ærlig debatt fremmer alltid en sak. Naturens bærekraft handler om mer enn klima.

natur

Kråka er en reirplyndrer til fjells

Naturvern har mange sider. Kompetanse og tiltak må utvikles i takt med det som faktisk skjer.

natur

Varsler storkrise - det finnes ingen plan for klima endring

Planene for å hindre at Jorda brenner finnes ikke. Tiden det tar, pengene som trengs, forpliktelsene ikke vurdert. Klimaprosjektet dør av seg selv uten dette.

natur

Overnattingsplasser for fugler overses - skaff bærekraftig kunnskap

Menneskenes interesser overstyrer grovt dyrenes interesser - skarvenes hvileplasser fjernes uten hensyn. Det samlede fugleliv må være med i planene våre.

natur

USA samarbeider med OPEC om kontroll over oljemarkedet

Energi situasjonen ekstremt kompleks - les rotete - nå. Verdens politikere har satt inn et klassisk forvirringsgrep de vil ha oss med på. Vi har en laget krise.

natur

HUBROEN FORSVINNER: Vi dreper langsomt dyrelivet rundt oss

Fuglelivet rundt oss dør ut og det er menneskeskapt død. Vi trenger oss inn i fuglenes områder og driver dem vekk. De kommer aldri tilbake.

natur

Isbjørnen trives godt i Arktis ingen klimaproblemer

Gunstig for isbjørner med global oppvarming lite is. I Arktis er temperaturen steget minst 10 grader. Noe annet enn CO2 bak dette? Ingen isbjørner i Antarktis.

natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

Tilbake til en naturlig verden med naturlige, ofte brutale, metoder som naturen selv bruker. Det vil ta tid, litt om litt er mulig.

natur

Din personlige utfordring er å skape ditt økologiske jeg

Ditt økologiske jeg kan delta i rådet for alle skapninger et fellesskap som taler på vegne av ikke-humane skapninger og mennesker. Mennesket er de-sentrert.

natur

Miljøuniversitetet på Ås nær forurenset nasjonalt rostadion

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utfordres herved til å ordne opp i innsjøen Årungen - Norges Nasjonale Rostadion.

natur

Vitenskapen ennå ikke helt klar jobb videre mot framtida

Tenk, test, forstå: Vitenskap med frie betingelser vil alltid føre oss framover med aksept av tøff dialog.

natur

Klimakampen i USA sterkere mer penger Biden med framgang

Lovmakerne i USA er trege. De store utslipperne Kina og USA kjører egne løp. Det blir ingen energiovergang med det første, det tar lang tid og koster mye.

natur

Fugler flykter for godt ved bråk fra konserter og fyrverkeri

Vis hensyn og rett oppmerksomhet mot hvordan fugler vil ha det i sitt miljø: Hekking og myting forutsetter fred og ro.

natur

Vegetar vegan er usunt massivt feiltrinn mennesket skader molda på Jorda

Jordbruk i ferd med å ødelegge Jorda - la dyrene få gresslettene tilbake, trær vokse bli gamle, villmark vokse fram igjen, ikke kverk skapningene i molda.

natur

Forstå at en økning på 2 grader på Jorda kan få deg steikt

Måling av Jordas gjennomsnittstemperatur er unøyaktig, egentlig en skandale for et så viktig tall.

natur

Gode byer abonnér på lett elscooter eller elsykkel

Kjapp og liten - komprimert lett elektrisk transport for gode byer ingen bilkjøring.

natur

Hjelp: Europa velger å forverre energikrisen de selv har skapt

Atomkraft er uten klimagasser, men stenges ned. Man starter kullkraftverk som slipper ut klimagasser i stedet. Norge rammes av EUs energipolitikk.

natur

Moderne vitenskap er en religion basert på myter og fantasi

Vitenskap er en vei videre men ingen sannhet. Vi vet ingenting endelig og kan jobbe videre i ydmykhet og med respekt for det skapte.

natur

Jordas natur fantastisk gave fra skaperen

Den skapte Jorda har alt vi trenger for å leve her. Vi har gått feil vei, må jobbe hardt for å komme tilbake til det bærekraftige.

natur

IPCC rapport 21.2.2022: Klimakampen kan gi voldelige konflikter

Nå kommer bråket: Klimapanelet i FN rotet det til. Klimapolitikken går overstyr og blir konfliktfylt. De sa det selv.

natur

Fuglebestandene går tilbake - lær å kjenne fuglelivet nær deg

Åkerrikse - en av mange fugler som forsvinner langsomt herfra - det er leit. Lær om fuglene i nabolaget ditt.

natur

Støtt verneregimet for nasjonale lakseelver og laksefjorder

Støtt verneregimet for vill-laks: Sett deg inn i verneregimet i norske lakseelver og laksefjorder og bidra til at vill-laksen vernes.

natur

Noen skapte alt: Vi kjenner ikke vår skapers identitet intelligens metoder

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. "Forskerne" har kjørt seg fast og trenger din hjelp.

natur

Megatørke kan gi klimakriser uten økning av klimagasser

Fakta er best: Lange perioder med megatørke har gitt mange klimakriser med sosial kollaps - uten variasjoner i atmosfærens klimagasser.

natur

Våre moderne telefoner forsvinner om kort tid

Utviklingen går ubønnhørlig sin gang ingen forstår hvorfor.

natur

Humler bier sommerfugler trenger mye mat plant blomster

Store mengder naturlige blomster er mat for arbeidende bier.

natur

Olje i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

Sannheten om olje er det du finner ut på egen hånd. Bare dine egne fakta er sannheten, i alle ting. Oljen er ikke fossil.

natur

Det finnes en skapende intelligens nær oss

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. Vi er alle redde for svarene.

natur

Apper med ønsket abonnement vokser ekstremt

Amerikansk dominans i apper/plattformer er ikke OK. Verden trenger flere store aktører. Er det språket som styrer?

natur

Verdens bruk av fossil energi fortsetter å øke

Energiomstillingen til grønn energi er en fiasko så langt. Ingenting å juble for.

natur

Moderne helseapper forenkler dagliglivet

Forsiktig nyttig forståelse og bruk av teknologi for bedre helse er OK.

natur

Britisk kompetansebygging på små modulære atomreaktorer

Grønne moderne små modulære atomreaktorer sikre billig strøm rask å bygge

natur

Sceneforandring: Klimaforkjemperne nå Putins grønne idioter

Sammenhengende real kraftpolitikk må på banen igjen - selvskading foregår nå i stor stil.

natur

Redning fra gasskaoset i verden vanskelig å få til

Den eneste farbare strategi er å være selvforsynt med energi. Stol aldri på en russer - bare deg selv

natur

Naturgass ny teknikk gir elektrisitet oppsamling klimagass

Naturgass i kraftanlegg leverer lavkost elektrisitet uten utslipp med bruk av moderne teknikk. God ide igjen, la oss se det i praksis først.

natur

Fugl drepes av havvindmøller blandet virkning fisk sjødyr

Vindmøller i sjøen dreper fugl skader marint liv dårlig økonomi.

natur

Menneskets mål i livet er å se skaperen

Bli hel søk å forstå og følg skaperens intensjoner.

natur

Jorda brenner ikke før om 100 år .... eller?

IPCC har publisert nye tall som er mer presise. De sier nå at det kan bli lenge til Jorda brenner.

natur

Hydrogen til energibruk trenger mye utvikling

Hydrogen kostbar, uten utslipp ved energibruk, i vann i mengder. Billigere metoder før energibruk realitet.

natur

Edderkoppene nøkkel til forståelse av naturens mekanismer

Informasjon om edderkopper

natur

Før Jordas system tilbake til naturen

Menneskene bruker ikke naturens systemer, men jobber tungt med å gjøre alt selv. Naturen hjelper oss gjerne.

natur

Norges vakre natur skal repareres

Reparere naturområder, stoppe ødeleggelser, skaff kunnskap og penger.