Natur

search
natur

Elektriske lastebiler kommer nå - Tesla semi teknisk sterk

Spennende og rask utvikling av elektriske trucker semitrailere med henger. Det bli stillere på veiene nå bedre økonomi mindre utslipp.

natur

COP27 Gamle tap og skader inn i klimakamp konfrontasjon

Klimagjeld, tap og skade gode begreper. COP27 ble en ordkrig mellom to blokker. Det skapte fronter og løsningen trekker ut. Klimasaken dør uten penger.

natur

Alle mine meninger skal komme fram uhindret

Jeg bryr meg om alt som skjer i mitt rike som kan blomstre, bære frukt, skape fare. Jeg vil ikke svikte dette som er min interesse og oppgave. Hør meg.

natur

Trær er maskiner som fjerner karbon fra lufta - gir liv

Naturlige sykluser på Jorda trenger trær for liv, store modne lauvtrær er best. Bærekraftig felling av trær til ved og trelast er bra.

natur

Jordas neste tidsalder kalles best økocen økologisk tidsalder

Naturen revitaliseres i økocen tidsalder det skapte og bærekraftige trer fram igjen. Vi må finne naturens krefter og la dem spilles ut.

natur

Jorda spyr klimagass hele tiden uavhengig av menneskene

Ta med alle utslipp på Jorda - de naturlige klimagassene fra Jorda måles ikke stopper ikke. La oss holde oss i virkelighetens naturlige verden.

natur

SIPRI: USA bruker super-enormt mye penger på våpen

Ingen fred i verden når USA har enorme økende våpenmengder og ambisjon om herredømme over verden. NATO er et verktøy de bruker, og Norge inngår i planen.

natur

Klimasaken trenger nå åpen ærlig debatt om alle muligheter

Null klimakræsj: Alle må få tale skrive foreslå i klimasaken. Skarp og ærlig debatt fremmer alltid en sak. Naturens bærekraft handler om mer enn klima.

natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor på Jorda

Gå varlig fram i naturen, det er mange skapninger og prosesser som berøres når vi går ut i naturen. La det være som det var før du kom.

natur

Kråka er en reirplyndrer til fjells

Naturvern har mange sider. Kompetanse og tiltak må utvikles i takt med det som faktisk skjer.

natur

Varsler storkrise - det finnes ingen plan for klima endring

Planene for å hindre at Jorda brenner finnes ikke. Tiden det tar, pengene som trengs, forpliktelsene ikke vurdert. Klimaprosjektet dør av seg selv uten dette.

natur

Overnattingsplasser for fugler overses - skaff bærekraftig kunnskap

Menneskenes interesser overstyrer grovt dyrenes interesser - skarvenes hvileplasser fjernes uten hensyn. Det samlede fugleliv må være med i planene våre.

natur

USA samarbeider med OPEC om kontroll over oljemarkedet

Energi situasjonen ekstremt kompleks - les rotete - nå. Verdens politikere har satt inn et klassisk forvirringsgrep de vil ha oss med på. Vi har en laget krise.

natur

Jordas Dag 2022: Jordas undergang kommer ikke i år heller

Tidligere spådommer om klima og økologi har ikke slått til. Temperaturstigning på 2.7 grader i snitt er langt unna. Kanskje kommer den aldri.

natur

Radioaktiv stråling naturlig finnes overalt sjelden farlig

En atomkraftstasjon i normal drift er ikke farlig. All teknisk atomrisiko kan kontrolleres fullt ut. Stråling i hverdagen er normalt.

natur

Nødvendig nytt fokus på samfunns/generasjons-kontrakten

Under samfunnskontrakten generasjonskontrakten arbeider alle aldersgrupper og betaler skatt som avtalt og når tiden kommer er de sikret de avtalte ytelser.

natur

Å vite er best: Finn mer kunnskap om livet etter døden

Døden er naturlig og vakker, ikke vær redd for døden, ikke la religionene styre oppfatningen av døden, alle skal gjøre mye før de dør, så arbeid med livet ditt.

natur

Sirkulærøkonomi ligner på naturens bærekraftige metoder

Linjær bruk og kast blir sirkulærøkonomi med lite ressursbruk, gjenbruk og resirkulering. Bedre total ressursutnyttelse og brukerverdi er målet.

natur

Skogen er fantastisk og må stå - bare lukket hogst er tillatt

I Norge, inklusive Jeløy, Moss drives hensynsløs flatehogst på skog. Skam over skogeierne som driver flatehogst.

natur

HUBROEN FORSVINNER: Vi dreper langsomt dyrelivet rundt oss

Fuglelivet rundt oss dør ut og det er menneskeskapt død. Vi trenger oss inn i fuglenes områder og driver dem vekk. De kommer aldri tilbake.

natur

Isbjørnen trives godt i Arktis ingen klimaproblemer

Gunstig for isbjørner med global oppvarming lite is. I Arktis er temperaturen steget minst 10 grader. Noe annet enn CO2 bak dette? Ingen isbjørner i Antarktis.

natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

Tilbake til en naturlig verden med naturlige, ofte brutale, metoder som naturen selv bruker. Det vil ta tid, litt om litt er mulig.

natur

Din personlige utfordring er å skape ditt økologiske jeg

Ditt økologiske jeg kan delta i rådet for alle skapninger et fellesskap som taler på vegne av ikke-humane skapninger og mennesker. Mennesket er de-sentrert.

natur

Miljøuniversitetet på Ås nær forurenset nasjonalt rostadion

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utfordres herved til å ordne opp i innsjøen Årungen - Norges Nasjonale Rostadion.

natur

Vitenskapen ennå ikke helt klar jobb videre mot framtida

Tenk, test, forstå: Vitenskap med frie betingelser vil alltid føre oss framover med aksept av tøff dialog.

natur

Menneskenes rolle i naturen handler om samarbeid med naturen

Ny visjon for relasjon mellom mennesker og natur kommer, positiv rolle med kvalitet og dyp forståelse, ingen store inngrep.

natur

Klimakampen i USA sterkere mer penger Biden med framgang

Lovmakerne i USA er trege. De store utslipperne Kina og USA kjører egne løp. Det blir ingen energiovergang med det første, det tar lang tid og koster mye.

natur

Fugler flykter for godt ved bråk fra konserter og fyrverkeri

Vis hensyn og rett oppmerksomhet mot hvordan fugler vil ha det i sitt miljø: Hekking og myting forutsetter fred og ro.

natur

Personlig klimakamp ta klimagassene med på flyttelasset

Ta rede på klimabegrepene. Karbonskifte er å flytte på seg eller å endre vaner. Snart kan vi få en tøff personlig klimagasskvote vi må holde oss under.

natur

Vegetar vegan er usunt massivt feiltrinn mennesket skader molda på Jorda

Jordbruk i ferd med å ødelegge Jorda - la dyrene få gresslettene tilbake, trær vokse bli gamle, villmark vokse fram igjen, ikke kverk skapningene i molda.

natur

Forstå at en økning på 2 grader på Jorda kan få deg steikt

Måling av Jordas gjennomsnittstemperatur er unøyaktig, egentlig en skandale for et så viktig tall.

natur

Gode byer abonnér på lett elscooter eller elsykkel

Kjapp og liten - komprimert lett elektrisk transport for gode byer ingen bilkjøring.

natur

Hjelp: Europa velger å forverre energikrisen de selv har skapt

Atomkraft er uten klimagasser, men stenges ned. Man starter kullkraftverk som slipper ut klimagasser i stedet. Norge rammes av EUs energipolitikk.

natur

Moderne vitenskap er en religion basert på myter og fantasi

Vitenskap er en vei videre men ingen sannhet. Vi vet ingenting endelig og kan jobbe videre i ydmykhet og med respekt for det skapte.

natur

Jordas natur fantastisk gave fra skaperen

Den skapte Jorda har alt vi trenger for å leve her. Vi har gått feil vei, må jobbe hardt for å komme tilbake til det bærekraftige.

natur

IPCC rapport 21.2.2022: Klimakampen kan gi voldelige konflikter

Nå kommer bråket: Klimapanelet i FN rotet det til. Klimapolitikken går overstyr og blir konfliktfylt. De sa det selv.

natur

Fuglebestandene går tilbake - lær å kjenne fuglelivet nær deg

Åkerrikse - en av mange fugler som forsvinner langsomt herfra - det er leit. Lær om fuglene i nabolaget ditt.

natur

Seterkulturen gull verdt for Norges folk

Norges landressurser kan brukes for matauk økonomi helse distriktsutbygging kulturutvikling - utnytt ressursene og bli glad.

natur

Ny normal: Si hei til alle du møter få dem til å smile

Utviklingen av Norge som de smilendes land er startet. Ta del i "se folk" bevegelsen.

natur

Støtt verneregimet for nasjonale lakseelver og laksefjorder

Støtt verneregimet for vill-laks: Sett deg inn i verneregimet i norske lakseelver og laksefjorder og bidra til at vill-laksen vernes.

natur

Noen skapte alt: Vi kjenner ikke vår skapers identitet intelligens metoder

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. "Forskerne" har kjørt seg fast og trenger din hjelp.

natur

Megatørke kan gi klimakriser uten økning av klimagasser

Fakta er best: Lange perioder med megatørke har gitt mange klimakriser med sosial kollaps - uten variasjoner i atmosfærens klimagasser.

natur

Våre moderne telefoner forsvinner om kort tid

Utviklingen går ubønnhørlig sin gang ingen forstår hvorfor.

natur

Humler bier sommerfugler trenger mye mat plant blomster

Store mengder naturlige blomster er mat for arbeidende bier.

natur

Olje i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

Sannheten om olje er det du finner ut på egen hånd. Bare dine egne fakta er sannheten, i alle ting. Oljen er ikke fossil.

natur

Det finnes en skapende intelligens nær oss

Vår verden er full av menneskenes uløste gåter. Vi er alle redde for svarene.

natur

Apper med ønsket abonnement vokser ekstremt

Amerikansk dominans i apper/plattformer er ikke OK. Verden trenger flere store aktører. Er det språket som styrer?

natur

Kinesisk elbil NIO vil presse fram batteriskifte teknologi

Elbil med eller uten batteri - velg det som passer deg.

natur

Verdens bruk av fossil energi fortsetter å øke

Energiomstillingen til grønn energi er en fiasko så langt. Ingenting å juble for.

natur

Moderne helseapper forenkler dagliglivet

Forsiktig nyttig forståelse og bruk av teknologi for bedre helse er OK.

natur

Britisk kompetansebygging på små modulære atomreaktorer

Grønne moderne små modulære atomreaktorer sikre billig strøm rask å bygge

natur

Sceneforandring: Klimaforkjemperne nå Putins grønne idioter

Sammenhengende real kraftpolitikk må på banen igjen - selvskading foregår nå i stor stil.

natur

Redning fra gasskaoset i verden vanskelig å få til

Den eneste farbare strategi er å være selvforsynt med energi. Stol aldri på en russer - bare deg selv

natur

Leader: Atomdrevne isbrytere skal holde isen åpen i Arktis

Flytende atomreaktorer øker i antall. Transportable små reaktorer kan bli nyttige for mange formål.

natur

Naturgass ny teknikk gir elektrisitet oppsamling klimagass

Naturgass i kraftanlegg leverer lavkost elektrisitet uten utslipp med bruk av moderne teknikk. God ide igjen, la oss se det i praksis først.

natur

Fugl drepes av havvindmøller blandet virkning fisk sjødyr

Vindmøller i sjøen dreper fugl skader marint liv dårlig økonomi.

natur

Menneskets mål i livet er å se skaperen

Bli hel søk å forstå og følg skaperens intensjoner.

natur

Jorda brenner ikke før om 100 år .... eller?

IPCC har publisert nye tall som er mer presise. De sier nå at det kan bli lenge til Jorda brenner.

natur

Hydrogen til energibruk trenger mye utvikling

Hydrogen kostbar, uten utslipp ved energibruk, i vann i mengder. Billigere metoder før energibruk realitet.

natur

Klimatiltak ny forutsetning for å få lån

Finansindustrien stiller krav om klimarisiko utredninger for alle låntakere.

natur

OBS Grønnvasking er klimamote på overflaten

Grønnvasking er klima saker presentert som allerede gjennomført uten å være det.

natur

Edderkoppene nøkkel til forståelse av naturens mekanismer

Informasjon om edderkopper

natur

Før Jordas system tilbake til naturen

Menneskene bruker ikke naturens systemer, men jobber tungt med å gjøre alt selv. Naturen hjelper oss gjerne.

natur

Norges vakre natur skal repareres

Reparere naturområder, stoppe ødeleggelser, skaff kunnskap og penger.