Natur

search
natur

Gjør klimakampen personlig: reduser klimagassene alt du kan

Skaff deg tall for utslippene fra livet du lever nå. Karbonskifte er å flytte seg eller endre vaner. Snart får vi en tøff personlig klimagasskvote å overholde.

natur

Naturlige kilder til hydrogen i naturen - Jorda lager hydrogen

GEOLOGISK HYDROGEN FINNES: Jorda kan inneholde store lager av fornybart karbonfritt brensel - letingen etter geologisk hydrogen er i gang.

natur

Virtuell helsepleie på vei inn i heimen i full bredde

HJEM TIL DEG: Virtuelle helseplattformer under utvikling, mest amerikanske. Mye mer enn videokonsultasjoner - full digitalisering likt sykehuset.

natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

Tilbake til en naturlig verden med naturlige, ofte brutale, metoder som naturen selv bruker. Det vil ta tid, men litt om litt er mulig.

natur

AKSJON: Fikse økologisk ubalanse gjengroing i Oslofjorden

OSLOFJORD PILOT NATURVERN BÆREKRAFT HVEM HOLDER I SAKEN: Føre var prinsipp etableres. Stor sak med svært omfattende tiltak, helt ny praksis oppfølging.

natur

Før Jordas system tilbake til naturen

TA I MOT HJELP FRA NATUREN: Menneskene forstår ikke, bruker ikke naturens systemer, jobber tungt med å gjøre alt selv. Naturen hjelper oss gjerne.

natur

Gruvedrift på havbunnen er å ødelegge livet i havet

DET ER HELT UTENKELIG AT DETTE KAN BLI AV: Staten grisk grådig uten miljøforståelse. Gruvedrift på havbunnen fiks farlig ide. Regjeringen uten miljøantenner.

natur

Vi kan alle prøve å bli balanserte verdige personligheter

BEVISST BALANSE ER KOMPLISERT: Helhetsvurdering, tenk kompromiss, bærekraft, varighet, hensyn, velvære, løsningsorientering, fremdrift, resultater, historie.

natur

Skog er fellesskap moden skog fantastisk - lukket hogst bør være normen

Skog er natur i fellesskap. Skam over skogeierne som driver flatehogst. I Norge, inklusive Jeløy, Moss drives hensynsløs flatehogst på skog.

natur

Syntetiske kjønnsidentiteter et skalkeskjul for transhumanisme

KLARHET OM NATURLIG KJØNN SEKSUALITET LIKESTILLING FRIGJØRING: grunnleggende menneskerettigheter forsøkes fjernet av dehumaniserte transhumanister.

natur

BEITE: Norge et stort land med mange muligheter for matproduksjon

90% SELVFORSYNING: La dyrene få den gode utmarka, og sett hus og hytter annetsteds. Mat må prioriteres i landet - sunn, kortreist, lokal, bærekraftig, naturlig.

natur

Vannforvaltningen i Norge er inne på et godt spor

NORGE ET SVÆRT VANNLAND KREVER MASSEVIS AV TILTAK TIL FORVALTNING AV VANNRESSURSENE

natur

Vitenskapen ennå ikke helt klar jobb videre mot framtida

BLI MED: Tenk, test, forstå: Vitenskap med frie betingelser vil alltid føre oss framover med aksept av tøff dialog.

natur

Naturen gir menneskene alt når de slutter å ødelegge den

Naturens mangfold er ikke forstått og taes ikke alvorlig. Destruksjonen må stoppe og helingen må begynne. Bærekraft er basis for alt.

natur

PEFC: nye standarder for bærekraftig skogsdrift tas i bruk

Norge skal fortsatt ha et aktivt skogbruk som utvikles videre. Ta mer hensyn til dyreliv, planter og trær og allmennhetens bruk av skogen.

natur

GOD SKOG: Arealforvaltning produksjon på moderne premisser

SKOG ER VIKTIG: Fellesskap om økologisk skog i Norge. Skogeiere, skogdrivere, organisasjoner, publikum er i samme skog. Dialog gir gode løsninger.

natur

FOR ALLE MENNESKER: Arbeid med å finne sin ånd bør finne sted

Esoterisme er dypest sett om ånd, sjel, hvem du er i kosmisk sammenheng. Arbeidet kan føre oss framover. Det bør være mulig å finne noen spor videre.

natur

UFO - vi må være åpne for muligheten for utenomjordisk liv

UFO UTENOMJORDISKE FENOMER FINNES Forskning og konspirasjoner fortsetter. Det er mulig at vi kan finne ut hva som finnes i nærheten av oss..

natur

Olje i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

SANT SANT Sannheten om olje er det du finner ut på egen hånd. Bare dine egne fakta er sannheten, i alle ting. Oljen er ikke fossil.

natur

Livets Blomst - de store symboler i vår naturlige verden

Grunnleggende symmetri i alt i verden. Se skjønnheten i naturen du er del av. Alt er figurbasert og integrert. Verden er basert på programmerte algoritmer.