Økonomi

search
økonomi

Tenk alltid sparing og personlig økonomistyring

KAKEIBO - SKAFF DEG ØKONOMISK FRIHET: Med budsjett og daglige notater klargjøres din private økonomi.

økonomi

Bilderberg - storkapitalistene snakker sammen (4)

STAKEHOLDERS LETTER PÅ LOKKET: Kapitalistiske samtaler i en global verden. Bilderberg initiert av prins Bernard fra Nederland med nazi-forbindelse.

økonomi

Forskjellighetens utvikling - se Afrika og se Europa

GEOPOLITIKKENS SKAM: Tanker handlinger for egalitær utvikling i vår felles verden tilbakestående. Bidrag til bred samfunnsutvikling bedre enn maktpolitikk.

økonomi

Innfør grunnrente skatt - fjern andre skatter

RETTFERDIGHET FOR ALLE ER EN LYSENDE FRAMTIDS IDE: Rettferdighet er en menneskerett, aksept av nye ideer tar tid. Fattigdom er unødvendig.

økonomi

NY: Kredittforeninger - finansalternativet Norge ikke har

ØKONOMISK DEMOKRATI: Alle mennesker har behov for tilgjengelige og rimelige finansielle tjenester - alle skal kunne bestemme over sin kreditt og lånemuligheter.

økonomi

Investering i eiendom via REIT fond

Eiendomsfond REIT kan være svært forskjellige på mange måter. Forståelse av forretningsmodell og kunnskap om kvalitet teller.

økonomi

GOD UTNYTTELSE: Å dele mye er best for alle

Ressurser kan være fellesskapets. Betal litt for å leie dem, ha egne som du leier ut. Gratis deling i det sivile samfunn også en god tanke når mange er med.

økonomi

MED HØY FART: Store fordeler med tog i Norges lange land

NORSKE TOG PÅ SPEED: Ny togteknikk nye rette linjer gir togrevolusjon. Planene tiltakene satt på vent i TogNorge. Mange land viser nå mulighetene.

økonomi

Velstand og rikdom for alle er mulig - teori svak - praksis elendig

VI MÅ FORSTÅ DET VI GJØR: Økonomi svakt fag også blant fagfolk - allmenn velstand utjevner makta og er ikke ønsket. Egoisme styrer verden.

økonomi

Inntektene fra Norges ressurser er ikke folkelig fordelt

SNU SKJEVFORDELING: Fordel inntektene fra felles ressurser. Naturlige ressurser tilhører alle. Avkastningen av felles ressurser er for alle.

økonomi

Vindmøller subsidiesluk store tap viser seg nå

Norge uten vindmølleprodusenter - bra. Vindmøller er ikke bærekraftige. Miljømessig og visuell ødeleggelse, uferdig design, skral økonomi. BOBLE BOBLE.

økonomi

Mat det viktigste i livet for alle - kommer fra naturen her vi bor

LOKAL SELVLAGET KORTREIST: Forståelsen av hva mat er kan bygges opp. Mat er noe unikt annet enn alle andre handelsvarer en sesongvare fra naturen.

økonomi

World Economic Forum WEF agenda er å resette en ny korporativ verden

LANGSOMT LOKALT DEMOKRATI BEST: Pass på - "eliten" har mistet interessen for norsk åpenhet bred deltakelse i prosesser. Demokratiets regler for langsomme.

økonomi

Forbedringer er mulige i en kultur for læring

I en læringskultur er det nødvendig å prøve og feile, kommunisere om det som skjedde og utvikle felles kunnskap og kultur.

økonomi

SUPPLEMENT: Mulig å lage ekstra elektrisitet fra biovarmeanlegg

MANGE VARMESENTRALER I NORGE KAN LAGE STRØM: Stort potensial for kraftproduksjon med ORC i varmesentraler. Ny bredere praksis.

økonomi

VERDISKAPING: Generativ AI / KI kan gi norske bedrifter et løft

Generativ AI / KI har transformativ kraft i bedrifts- og organisasjonsverdenen. Bred nytte gir stor effektivitet, økt verdifremlegg til kundene.

økonomi

Hjemmerestauranter spennende mulighet

Hjemmerestauranter holder koken - krever forberedelse å starte, gjester liker dem, kan gi spenning og store matopplevelser. Gode sosiale muligheter.

økonomi

Grunn-rente/leie er framtida: Bruk og betal litt for felles ressurser

Grunnrente som bærebjelke i skattesystemet et godt prinsipp. Tenk videre enn oppdrettsfisk og kraft. God løsning for framtida, gå rolig fram.

økonomi

Lytt alltid til andre mennesker - vær ydmyk

Vær ydmyk nok til å ta imot råd: Aksepter andre sine perspektiver og kunnskap. Lær selv gjennom samarbeid med andre.

økonomi

Svikt ikke de gamle: Pensjon er en samfunns/generasjons-kontrakt

Under samfunnskontrakten / generasjonskontrakten arbeider alle aldersgrupper og betaler skatt som avtalt og når tiden kommer er de sikret de avtalte ytelser.