Økonomi

search
økonomi

Mat det viktigste i livet for alle - kommer fra naturen her vi bor

LOKAL SELVLAGET KORTREIST: Forståelsen av hva mat er kan bygges opp. Mat er noe unikt annet enn alle andre handelsvarer en sesongvare fra naturen.

økonomi

MED HØY FART: Store fordeler med tog i Norges lange land

NORSKE TOG PÅ SPEED: Ny togteknikk nye rette linjer gir togrevolusjon. Planene tiltakene satt på vent i TogNorge. Mange land viser nå mulighetene.

økonomi

World Economic Forum WEF agenda er å resette en ny korporativ verden

LANGSOMT LOKALT DEMOKRATI BEST: Pass på - "eliten" har mistet interessen for norsk åpenhet bred deltakelse i prosesser. Demokratiets regler for langsomme.

økonomi

Forbedringer er mulige i en kultur for læring

I en læringskultur er det nødvendig å prøve og feile, kommunisere om det som skjedde og utvikle felles kunnskap og kultur.

økonomi

Bilderberg - kommunikasjon om tiltak for verdens kapitalisme (4)

STAKEHOLDERS LETTER PÅ LOKKET: Kapitalistiske samtaler i en global verden. Bilderberg initiert av prins Bernard fra Nederland med nazi-forbindelse.

økonomi

SUPPLEMENT: Mulig å lage ekstra elektrisitet fra biovarmeanlegg

MANGE VARMESENTRALER I NORGE KAN LAGE STRØM: Stort potensial for kraftproduksjon med ORC i varmesentraler. Ny bredere praksis.

økonomi

VERDISKAPING: Generativ AI / KI kan gi norske bedrifter et løft

Generativ AI / KI har transformativ kraft i bedrifts- og organisasjonsverdenen. Bred nytte gir stor effektivitet, økt verdifremlegg til kundene.

økonomi

GOD UTNYTTELSE: Å dele mye er best for alle

Ressurser kan være fellesskapets. Betal litt for å leie dem, ha egne som du leier ut. Gratis deling i det sivile samfunn også en god tanke når mange er med.

økonomi

Hjemmerestauranter spennende mulighet

Hjemmerestauranter holder koken - krever forberedelse å starte, gjester liker dem, kan gi spenning og store matopplevelser. Gode sosiale muligheter.

økonomi

Inntektene fra Norges ressurser er ikke riktig fordelt

SNU SKJEVFORDELING: Fordel inntektene fra felles ressurser. Naturlige ressurser tilhører alle. Noen har forsynt seg - de er monopolister i land og ressurser.

økonomi

Grunn-rente/leie er framtida: Bruk og betal litt for felles ressurser

Grunnrente som bærebjelke i skattesystemet et godt prinsipp. Tenk videre enn oppdrettsfisk og kraft. God løsning for framtida, gå rolig fram.

økonomi

Lytt alltid til andre mennesker - vær ydmyk

Vær ydmyk nok til å ta imot råd: Aksepter andre sine perspektiver og kunnskap. Lær selv gjennom samarbeid med andre.

økonomi

Velstand og rikdom for alle er mulig - kanskje

Svak økonomisk kompetanse preger diskusjonene om allmenn velstand. Økonomene er grunnleggende uenige og folk flest ser at egoisme styrer verden.

økonomi

Svikt ikke de gamle: Pensjon er en samfunns/generasjons-kontrakt

Under samfunnskontrakten / generasjonskontrakten arbeider alle aldersgrupper og betaler skatt som avtalt og når tiden kommer er de sikret de avtalte ytelser.

økonomi

SHEIN ultra rask klesmote blir miljøkatastrofe

Full fart fremover: Kinesisk utvikling av verdens netthandel helautomatisert. Kjøp billig bruk litt kast kjøp mer. Kinesisk suksess går nå på børs.

økonomi

Bli bevisst på ditt forhold til personlig økonomistyring

SKAFF DEG ØKONOMISK FRIHET MED KAKEIBO metoden. Med budsjett og daglige notater klargjøres den økonomiske situasjonen.

økonomi

HEI: Norges gode forutsetninger for kvalitets jordbruk må fram

Skape aksept for vår beitekultur, kvalitet, spesielle geografi og klima - supergode muligheter finnes for produsenter og forbrukere.

økonomi

NÆRHET: Det er glede i å leve i hjemmelaget lokal kultur

Stedet der vi bor spiller stor rolle, og hva vi gjør avhenger av stedet og de som bor der. Ta vare på det, styrk det gjennom god bruk.

økonomi

2025/26: Global firmaskatt ikke mindre enn 15%

Internasjonal skattemyndighet under etablering. Norge gir fra seg egen myndighet. Totalt sett det beste man kunne få til.

økonomi

RME: Energimyndighetene arbeider med store system endringer

NYE ENERGIFORMER: Løsning som gir rasjonell utvikling utnyttelse av nettet. Hjem og næring med insentiver til å produsere og forbruke egenprodusert energi.