Økonomi

search
økonomi

Lovliggjøring marijuana fornuftig utvikling

LA FORNUFTEN RÅDE: Cannabisbruk trenger ikke bli en alminnelighet i folket, men la de som vil bruke cannabis fornuftig gjøre det.

økonomi

Vi er alle mennesker i lokalmiljøer først

SMIL: Lokalsamfunnet er starten på livet, og for mange det stedet de holder seg. Her er nærhet og samhørighet til å ta og føle på. Inkludering er mulig.

økonomi

Vindmøller subsidiesluk store tap viser seg nå

Norge uten vindmølleprodusenter - bra. Vindmøller er ikke bærekraftige. Miljømessig og visuell ødeleggelse, uferdig design, skral økonomi. BOBLE BOBLE.

økonomi

RME: Energimyndighetene arbeider med store system endringer

NYE ENERGIFORMER: Løsning som gir rasjonell utvikling utnyttelse av nettet. Hjem og næring med insentiver til å produsere og forbruke egenprodusert energi.

økonomi

Vi trenger deflasjon for å komme videre til allmenn rikdom

TENK NYTT VI TRENGER DEFLASJON: Redusert pengevolum, pengene mer verdt. Mer effektive samfunn. Økonomiske rammeverk fornyes med kraften i ny effektivitet.

økonomi

UØKONOMISK VINDKRAFT: Vattenfall stopper sitt største prosjekt

STOPP I VIND: Vindmølleindustrien har som ventet lovet for mye, og nå kommer tallene på bordet. Hva med norske prosjekter nå?

økonomi

Kina India Russland vil ha fram StorEurAsia i ny geopolitikk

Vi lever i en vestlig dominert propagandastyrt verden. Det er mange muligheter for en stor og fornuftig multipolar verden. BLI MED.

økonomi

ESG UT - BlackRock Vanguard dropper begrepet ESG

Vanguard ut av ESG som rakner. Netto null finansiering av oljeindustrien gir tap for pensjoner. ESG inne i norske banker. ESG kommer fra World Economic Forum.

økonomi

Bli bevisst på ditt forhold til personlig økonomistyring

SKAFF DEG ØKONOMISK FRIHET MED KAKEIBO metoden. Med budsjett og daglige notater klargjøres den økonomiske situasjonen.

økonomi

Norsk matpolitikk er splittet mangler helhetlig plan

SELVFORSYNING: Når egen matproduksjon i et land synker under 40% er det fare på ferde på mange områder. Utviklingen må snues så raskt som mulig.

økonomi

Atomkraften rulles ut over hele verden - se nå Slovakia

PERFEKT ATOMUTVIKLING SLOVAKIA: Tester 90 % kapasitet, økes til 100 %. 4 reaktorer leverer 52% av Slovakias elektrisitetsbehov, åpner for strømeksport.

økonomi

DEL DEL: Forvaltning av felles ressurser handler om deling

Allmenninger er alle felles ressurser i et samfunn. Deling er et godt prinsipp for alle ressurser. Eiendomsrettens omfang er også tema.

økonomi

Grunnrente er framtida: Bruk og betal litt for felles ressurser

Grunnrente som bærebjelke i skattesystemet et godt prinsipp. Tenk videre enn oppdrettsfisk og kraft. God løsning for framtida, gå rolig fram.

økonomi

COP27/28 Gamle tap og skader i klimakampen skaper full forvirring

NÅ DØR KLIMASAKEN: COP27 ordkrig fronter mellom to blokker uten konkretiseringer, ny runde COP28. Når skal fornuften på banen?

økonomi

2025/26: Global firmaskatt ikke mindre enn 15%

Internasjonal skattemyndighet under etablering. Norge gir fra seg egen myndighet. Totalt sett det beste man kunne få til?

økonomi

Sannheten om inflasjonens ødeleggende virkninger vokser fram

Sannheten om økonomi finnes. Den ligger i dens fysiske begrensninger, i samhandling mellom villige parter, verdiskaping, budsjetter, stabilitet, null inflasjon.

økonomi

Kamp om digitale penger for sentral styring av forbruket vårt

KAMP OM PENGENE VÅRE: Central Bank Digital Coin CBDC ingen kryptovaluta. CBDC perfekt kontrollverktøy for våre sentralbanker eller FN/globalistene.

økonomi

Norges gode forutsetninger for kvalitets jordbruk må fram

Skape aksept for vår beitekultur, kvalitet, spesielle geografi og klima - supergode muligheter finnes for produsenter og forbrukere.

økonomi

Politikerne våre overstyrer folket ved hjelp av pengesystemet

UETISK POLITIKK: Politikerne må bare bruke budsjetterte beløp. Folket må bestemme pengemengden med vedtak i Stortinget, nekte overforbruk.

økonomi

BNPL kjapt og farlig: Kjøp nå betal senere handel høy risiko

Strevsomt for 30% av brukerne. Ha god betalingsplan, reserver, vær forsiktig med BNPL kjøp nå betal senere - god risikoprofil teller etterhvert mye.