Artikler > Teknologi

Elkraft i Afrika i framtida mange muligheter lite penger

Av Einar Eldøy 13.8.2022

Mangel på elektrisk kraft hindrer utvikling i Afrika

Tilgang på elektrisk kraft er en kjempeutfordring for folk i Afrika. Strammere økonomiske rammer med renteøkninger, kostnadsutvikling og inflasjon skaper usikkerhet om mulighetene framover. Den afrikanske utviklingsbanken mener at over 640 millioner mennesker ikke har tilgang på elektrisk kraft, en dekning på bare 40% - det laveste i verden. Nesten 800 millioner mennesker lager mat på gammeldagse ovner og fyrer med biomasse. Dette tallet ventes å være omtrent det samme fram mot 2030.

I dag er det kull og naturgass som utgjør omtrent 80% av energibruken på kontinentet. Vannkraft utgjør omtrent 10%. De andre energiformene som olje, vind, solcelle, geotermisk, soloppvarming og biobrensel er små. Dersom Afrika skal stenge for kull og naturgass forsvinner 80% av den elektriske kraften de har nå, og ny forsyning må bygges opp. Mange afrikanske stater har store gass- og olje-inntekter som må fortsette for ikke å skape økonomiske katastrofer.

Mange afrikanere mangler elektrisk kraft vi tar det for gitt

Skal økonomien i Afrika ta av må det mer elektrisk kraft til. Det mangler klare prioriteringer i den nye situasjonen med klimaproblemet og omlegging til grønn kraft. Teknologer og politikere ser ikke ut til å være samstemte om hvilke løsninger som er best. Situasjonen er komplisert, og det mangler informasjon og kunnskap om mulighetene. En årsak er den store variasjonen i utdannelse og levestandard, samt variasjoner i natur og geografi fra sted til sted.

Kjernekraft som teknologi er ikke godt etablert i Afrika

Atomkraft er ikke godt etablert i Afrika. Vanlige folk vet lite om atomkraft, og det er få fagfolk innen atomkraft i området. Det er nå kommet i gang kommunikasjon om atomkraft og mulighetene den gir. Det arbeides med en afrikansk agenda 2063 for bærekraftig utvikling, og forskjellige energimål er tatt med der. Atomkraftindustrien mener atomkraft kan bli en viktig faktor for å utvikle afrikansk velstand.

I Afrika har man ikke store el-nett for distribusjon av kraft over store avstander. Det gjørt at lokalt plasserte små atomreaktorer - for eksempel 10-100 MWe- til lokalt forbruk kan være en god mulighet. Slike små rekatorer er også mye billigere enn de kjempesvære anleggene rundt 1000MWe som har vært vanlige til nå.

Vil det bli atomkraft som løfter Afrika

Det kreves en stor omlegging og utvikling I Afrika. Det er ikke snakk om småting, men en massiv oppgradering av elektrifiseringen av et helt kontinent. Det vil gjøre mulig store forbedringer i leveranser av rent vann, oppgraderinger innen offentlig helse og mange flere jobber. Atomkraft som er ren, til å stole på, regulerbar og kan være grunnbelastningen kan få en nøkkelrolle i utviklingen av energisystemet i Afrika.

Det antydes at befolkningen i Afrika kan mangedobles i de neste 20-30 årene og utdannelse og informasjon om mulighetene er av stor betydning. Det er kamp om hvilke energiformer som er de beste: Vind, sol, vann, atom. Noen prøver å styre dette i sin retning med tanker om forbud, men det er klart at atomkraft og vannkraft har fordeler som lett regulerbar basiskraft. Mer elektrisk kraft vil klart løse de store behovene for sosioøkonomisk utvikling, underutvikling og fattigdom. Her gjelder det å tenke bredt og fritt.

Sør Afrika leder men med kull

Sør for Sahara er det bare i Sør-Afrika at man har fått til en bra tilgang til elektrisitet. Her har man eget kull som brennes i egne kullfyrte kraftstasjoner. Skal kull bort må man legge om, og kullfyrte stasjoner har den fordelen at de gir kontinuerlig produksjon av strøm som også er regulerbar. Denne produksjonen må fortsette ennå i mange år. Små modulære reaktorer kan komme inn til situasjonen er avklart, eventuelt at de blir en fast del av elektrisitetsproduksjonen. De er billigere, har fleksibel produksjon og tar liten plass.

Sør Afrika har bare en kjernekraft stasjon

Sør-Afrika har vært med i IAEA kjernekraftorganisasjonen siden 1957, som den eneste i Afrika. Koeberg atomkraftstasjonen ligger i Cape Town og har i over 30 år gitt svært billig og driftsikker kraft. Bygging av stasjonen startet i 1976, og den første enheten ble lagt inn i nettet i 1984, enhet 2 i 1985. Samlet effekt er 1900 MWe. Atomkjernekompetansen brukes også i andre sammenhenger innen jordbruk, handel og medisin. Det har ikke vært sikkerhetsproblemer av noe slag med Koeberg.

Kraft i Afrika framover

Afrika har krevende oppgaver innen energi. Vi får håpe det blir en ryddig og fremgangsrik utvikling innen elektrifisering av kontinentet, og at alle land får delta i utviklingen. De må greie seg uten fossilt brensel, og det blir tøft. Det grønne skiftet er helt urealistisk i Afrika uten atomkraft, og kanskje atomkraft er den eneste løsningen. Solcelleparker er en annen mulighet. Følg med, kanskje en god historie kan settes i gang.

Link

Afrika bygger: Russland leverer 4 nye atomreaktorer til Egypt.