Artikler > Frihet

Følg med på hva du egentlig holder på med

Av Einar Eldøy 8.12.2022

Kjenn deg selv: Dine personlige sære personlige egenskaper kommer fram med selvobservasjon

Alle mennesker har store feil i sin personlighet. Alle kan lære seg å leve med slike feil. Kunsten er å bli klar over dem. Historikere hevder at grekeren Sokrates for lenge siden mente det beste man kan gjøre er å kjenne seg selv. Det er blitt et mantra som slenges ut både her og der. De sier ingenting om hva du skal gjøre og hva du skal bruke kunnskapen til. Men antagelig kan det være nyttig å vite om sin største svakhet. For å greie det må man se bort fra letthet og komfort, og møte ubehagelige synspunkter fra seg selv. Det er vanskelig.

Se det positive i kunnskap om egen personlighet

Uavhengig av Sokrates og andre historiske figurer er det antagelig nyttig å vite mest mulig om seg selv. Da har man kunnskap som kan bli grunnlaget for et godt liv. Dette krever arbeid, det er en subjektiv metode, for det dreier seg bare om deg.

Studer deg selv og finn ut hvem og hva du er

Mest av alt gjelder det å observere seg selv, finne ut hvordan man selv fungerer i videste forstand. Dette er en metode som alle kan bruke. Det kan imidlertid være godt å ha noen å snakke om dette med, en lærer, slik at man blir realitetsorientert og får et godt utgangspunkt og klare tilbakemeldinger. Hovedsaken er din evne og vilje til selvobservasjon i et arbeid du påtar deg. Det er ikke lett å observere seg selv, være aksepterende overfor det man finner og finne ut negative ting.

Finn ut hva som er mest spesielt med deg - finn hva din hovedfeil er

Det store spørsmålet for alle er hva som er ens egen hovedfeil. Hva er det din oppførsel er sentrert om, hva det er som får deg til å gjøre dumme, komiske, egoistiske ting. Her finnes årsaken til din uferdige personlighet.

Et menneske kan ikke finne en slik feil helt alene. En lærer må vise deg hva det er og hvordan du kan kjempe mot det. Mange nekter å innrømme slike alvorlige feil, og vil derfor ønske å fortsette som før. Alle menneskers personlige kamp er derfor å kjempe mot denne store feilen i sin personlighet. Det starter med en innrømmelse.

Kampen for å overvinne din hovedfeil er det viktigste i et menneskes arbeid.

Det er ikke nok å vite det, tenke på det, mene det, men å gjennomføre selvobservasjon i det praktiske liv. Ideer om hva feilen er og hva man skal gjøre kan man få fra sin lærer, i form av konkrete anvisninger og oppgaver man skal løse. Når et menneske utfører disse oppgavene kjemper hun med seg selv, er i gang med et arbeide med seg selv. Hvis hun unngår å gjennomføre oppgavene, prøver å la være, betyr det at hun ikke kan eller vil delta i arbeidet. Slik ender man opp med å ikke kjenne seg selv.

Derfor begynn med å tenke, skaff en lærer, ta på deg oppgaver og observer deg selv. Det er selve prosessen som er viktig. Selvobservasjon kan gi god innsikt i din egen personlighet.

Begynnelsen på selvobservasjon

Dette er løst satt opp, for hensikten er å introdusere begrepet selvobservasjon for deg. Det kan bidra til å løfte deg opp i høyere bevissthetstilstander. Et menneske har godt av å ha stor grad av bevissthet om hva han/hun holder på med.

Link

Et menneske kan bare utvikle seg gjennom tøft praktisk liv.

Photo by Andrea Piacquadio, PEXELS