Frihet

search
frihet

Borgerlønn gjør Harmonia til et godt sted å være

Idealsamfunnet Harmonia en start på tenking omkring borgerlønn og den praksis som da vil kunne bli vanlig. Tenk over saken.

frihet

De neokonservative drives av geopolitiske fantasier

Neokonservativ geopolitikk med egeninteresse infisert av selvbedragersk hegemonisme, fanatisk imperiefanatisme, endetidstenkning med messiansk vri

frihet

Åtte nye USA baser i Norge - USA styrer oss nå militært

UTROLIG UNDERKASTELSE: Norge er ute av sin selvstendighet og innlemmet i universets ledende imperium. Husk at alle imperier faller. Johan Galtung er død.

frihet

Politikk påvirket av mektige internasjonale organisasjoner (2)

GLOBALISERING: Anonym privat Trilateral Commission jobber med globale spørsmål. Mål påvirke politikk fremme samarbeid på tvers av nasjoner sektorer.

frihet

FREDSBYGGING: Johan Galtung virket for gode fredsprosesser

VERKTØY: Verden trenger logisk strukturert tilnærming til begrepet fred på Jorda. Galtungs begrepsverden et svært godt utgangspunkt for fredsbygging.

frihet

Palestina/Israel: Eneste løsning er inngripen fra utsiden

PALESTINA HAR RETT TIL EN EGEN STAT: Israel kan ikke fjerne et helt folk ta landet deres. Israels rett basert på rå makt. Dialog er eneste mulighet for løsning.

frihet

Globalisert kapitalisme dominerende firmaer utrolig kjedelig

VI MÅ MOTARBEIDE AT VERDEN BLIR KJEDELIG: Bare store selskaper med enorm forbrukermakt gir enorm ensretting.

frihet

Maurice Strong organisatoren av klimasatsingen i verden

MER ÅPENHET: Maurice Strong aktivist, fikk kjøre på i FN-organisasjonen, fremmet alle ideene I klimasaken, organiserte grunnlaget for FNs klima-og miljøarbeid.

frihet

Verdens nasjoner lar oss sette opp verdens super-regjering

De genierklærte skal overta verden. Alle kollektive krefter skal bort og alle personlige initiativ skal bli umulige.

frihet

Ny normal: Si hei til alle du møter få dem til å smile

SMIL OG SI HEI: Utviklingen av Norge som de smilendes land er startet. Ta del i "se folk" bevegelsen.

frihet

Nye politiske organisasjoner/partier - FOLKESTYRET - følg med

FOLKESTYRET ikke et parti, men en folkebevegelse for selvstendighet, demokrati, desentralisering, bærekraft, maktkontroll, nasjonal styring.

frihet

INGEN STAT: Kristelig anarki basert på kristelige prinsipper

VÆR GOD HELE TIDEN - VI KAN GREIE OSS UTEN EN STAT: kristelig anarki uten en statsfunksjon. Et område basert på ikkevold, kjærlighet, null maktovergrep.

frihet

Finn hemmeligheten som kan gi deg det livet du vil ha

Bestem deg for hvor du vil. Da kan du finne hemmeligheten. Forstår du hemmeligheten kan du oppnå alt du vil.

frihet

ISRAELS LANDRAN I PALESTINA FØLGER HISTORISK TRADISJON

Israel gjør et landran i Palestina. Ordkrig kan ikke skjule dette. Israels politikk er ikke klok eller bærekraftig. Stakkars Palestinerne som må lide dette.

frihet

Selvforsyning mat er målet: Norsk mat et mirakel med framtid

Alltid norsk økologisk produsert mat i butikken. Lønnsomhet for bøndene. Vi vil ha en entusiastisk jordbrukspolitikk. Et 90% jordbruk. Mat av norsk opprinnelse.

frihet

Vi beskytter ikke ytringsfriheten ved å be folk ti stille

IKKE MENINGSTYRANNI: Ytringsfriheten er bærende for det gode samfunn. La oss forsette å krangle så fillene fyker. Hold politiet unna.

frihet

FOLKEMORD: Feilvurdering så taktisk spill av Israel i Gaza?

Netanyahu har kart uten Palestina: Israel vil terminere et land og få bort folket som bor der. HISTORIENS DOM BLIR HARD.

frihet

VERDENS BARN: Kvinner fortjener ære - menn må ta mer hensyn

LIKEVERD: Å føde barn er bærende mekanisme for menneskehetens videreføring. God helhet, nye plikter for menn. Klarhet i kjønnenes roller i framtidens samfunn.

frihet

Palestinere og israelere / jøder er likeverdige

Tall gir perspektiv - dette er to like store folkegrupper i verden. Palestinerne er dobbelt så mange på Sinai halvøya. Historie er en ting - fremtiden en annen.

frihet

World Economic Forum har møtt veggen - driver gjenoppbygging

REKONSTRUKSJON: World Economic Forum skryter på seg kompetanse de ikke har. De er ikke i ekspertklassen som kan styre verden ut av krisene.