Frihet

search
frihet

Umoralsk: Politisk skandale med økt fattigdom i Norge

Skatte- bidrags-politikken med lav livskvalitet gir kortere liv. Livskvalitet for alle en moralsk sak løses politisk. Umoralsk utvikling.

frihet

Når Norge følger Costa Rica uten militærvesen kan vi få fred

Costa Rica la ned sitt militærvesen i 1948. Alfred Nobel ville ha elsket Costa Rica og Oscar Arias, og Nobelkomiteen fulgte opp.

frihet

FN med WHO forbereder global vaksinetvang for pandemier

Det er stille før stormen. WHO ønsker å tvinge oss til vaksinering. En fascistisk og tyrannisk tilnærming til helsevesen, et slikt styresett må avvises.

frihet

En fri verden er mulig ved fravær av sentral global styring

Nyttig øvelse: Noen ganger må jeg reflektere over hvordan samfunnet kan være. Når alle er med eller de er ikke med, for det bestemmer de selv, er alle fornøyd.

frihet

Konspiratørene lever: De 8 familiene som styrer verden jobber hardt hver dag

Faktisk informasjon om folk i konspirasjonsteoriene: De 8 familiene er her, vi vet ikke hva de gjør, er dyktige, gjør som de vil. Godt prinsipp for andre også.

frihet

Verden trenger fredsprosesser Nansen startet en utvikling

Spre budskapet om fred fra Norge. Stikkord er menneskeorientering, fredsorientering, dialogteknikker for fred og samarbeid mellom folk.

frihet

Få et godt liv - lær å gjøre feil og forstå

Visdom om feil og feilhåndtering kan gjøre deg klok. Feil kommer alltid. Lær å takle feilene dine godt, leve godt og få gjort mye.

frihet

Renselse: Vårt politiske system er falt ned i mørket

KATARSIS: Makta sentrert folket nullet ut, eliten kommer inn. Partiene er selvstendige organisasjoner med egne behov for makt. Partiene snakker sammen i mørket.

frihet

I verdens konspirasjoner lever den svarte fyrsten i Venezia ennå

Illuminatis fødested: Ryktene om Venezia som et globalt maktsentrum vil ikke dø - den svarte fyrsten regjerer ennå.

frihet

Folkets røst skal alltid råde - politikere er folkets tjenere

Folkets røst er kraftig riktig bestemmende. Regjeringens røst er oftest maktstyrt. Disse skal forenes over tid.

frihet

PERMANENT KRISE: Verdens ledere må skiftes ut - kan ikke skape fred

DET MÅ BLI SLUTT: Det er konstant ufred i verden. Konfliktløsning er å bombe og drepe. Norge skal uoppholdelig drive fram fred og fredsdialoger.

frihet

Et lekende samfunn er essensen av menneskets naturlige instinkter og lyster

Fri lek spill uten styring utenfra er frihetsskapende. Deltakelse i lek øker skaperevnen. Mye lek løfter deg til nye høyder.

frihet

Dialoglandet Norge skal ikke levere våpen til land i krig

Verden har ikke et system for fred - våpenhjelp gir ikke fred. Dialog er eneste løsning. Norge er med på verdens imperiebygging.

frihet

Behovet for kynisme i vår verden vokser - må til for å overleve og bli fornøyd

Kynismen har gode mål: frihet, selvforsyning, enkel livsstil, lite materielle eiendeler, få ytre ønsker, tilbake til naturen. Kynisme er den ideelle filosofi.

frihet

Målet med islam er å underkaste seg Guds vilje

Islams mål skissert i Koranen og Muhammeds lære. Mange koordinerende muslimske organisasjoner i land med muslimsk flertall. Ingen global koordinering.

frihet

Folket i Norge må samle seg om sine språk

La språkfreden senke seg over landet - mål ett norsk språk i skrift og tale. Dialektene skal leve også. Tar minst 100 år. Språket skal hete norsk.

frihet

Finn hemmeligheten som kan gi deg det livet du vil ha

Bestem deg for hvor du vil. Da kan du finne hemmeligheten. Forstår du hemmeligheten kan du oppnå alt du vil.

frihet

Lær deg alt: Når du kan alt kan du delta i alt du vil

Å ha kunnskap om mye er å være polymat eller tverrfaglig - det gir mange muligheter til informasjon, forståelse, kontakter, jobb. Noe for deg?

frihet

Norge er et politisk knust land - partiene leker valg og gjør så hva de vil

Landet styrt utenfra - vår selvstendighet ære gitt bort. Situasjonen er skamfull. Folket til rettssaker mot staten, politikere bare ser på. Skampolitikk.

frihet

Shanghaigruppen SCO ønsker bred geopolitikk alliansefrihet

SCO er samarbeid i EurAsia - de alliansefrie ønsker en non-polar verden. Alle vil bestemme selv. Konflikter skal løses med dialog og resonnementer: trygghet.

frihet

Objektive sannheter er evige og vårt felleseie

Sjekk selv bare, ikke la frykten gjøre deg blind. Visdom kommer. Det er opp til deg. Ved å vite objektivt bidrar du til en verden basert på objektiv kunnskap.

frihet

Mine topp 10 nye ideer og målsetning for norsk politikk

Gode forslag for et bedre naturbasert samfunn - tenk nytt, tenk gjennom forslagene og lag dine egne. Nytt Norge, bedre Norge, alt er mulig med bedre politikere.

frihet

Kinesiske visdomsord til ettertanke

Kineserne bruker ordtak som konsise forslag om levemåte. Sjekk ut noen ordtak av og til. Klare budskap skaper fokus.

frihet

Nobels fredspris utdelinger svikter prisens idé - gis ikke til våpenreduksjon

Nobels fredpris skal handle om våpenreduksjon. Alfred Nobel forsto sakens kjerne: få bort våpnene og det kan bli fred. Stortinget svikter oppgaven de har fått.

frihet

Alle mine meninger skal komme fram uhindret

Jeg bryr meg om alt som skjer i mitt rike som kan blomstre, bære frukt, skape fare. Jeg vil ikke svikte dette som er min interesse og oppgave. Hør meg.

frihet

Japan ruster opp til krig vil ha dobbelt så mye våpen

USA manipulerer seg framover mot kontroll av imperiet de ønsker. Militærutgifter er bortkastede ressurser. Utvikling av dialogteknikker står ikke på dagsorden.

frihet

Verdens Økonomiske Forums plan for verden et fantasifoster

World Economic Forum vil styre verden. Norske politikere næringslivsledere på laget. Eie verdens finanser, innføre digital verdensvaluta. Det klarer de ikke.

frihet

Martin Luther King Jr. talte for sin sak drept av James Earl Ray

Et minne verdt å huske på. Å være et eksempel, tale kraftig om sin sak skal være mulig.

frihet

Det finnes kristendom utenfor den offisielle kristendommen

Gnostisisme, hermetisme og Kabbalah er esoteriske former for kristendom. De er for de innvidde. Vil du bli en innvidd?

frihet

Kynisk utvikling av folkemeningen ledes av våre politikere

Alle blir manipulert. Gå en tur i skogen og tenk over hva det politiske systemet egentlig er. Ikke la deg bli manipulert. Lydighet er flaut.

frihet

Norge ut av NATO er en anti-imperialistisk handling

USAs befolkning loppes for verdier utnyttes av en liten amerikansk elite med imperieambisjoner. NATO er elitens verktøy - Norge er sløvt med.

frihet

Ny normal: Si hei til alle du møter få dem til å smile

Hei: Utviklingen av Norge som de smilendes land er startet. Ta del i "se folk" bevegelsen.

frihet

Staten styrer alt med makt - ødelegger det sivile samfunnet

De sivile samfunn er basert på lytting, dialog, samarbeid. Slik tenker en moderne radikaler, og ønsker å redusere staten og utvikle det sivile samfunn.

frihet

Spansk kunstner Picasso malte løgner for å skape voldsomme reaksjoner og nye tanker

Picasso: Man må vekke folk opp for de følger ikke med. Folk skal skumme om munnen av sinne når de ser kunst.

frihet

Folket er i fare - integrasjon politikere næringsliv udemokratisk

Folkestyret i Norge var aldri ekte er nå en karikatur. La oss gjeninnføre fellesskap, frihet og likhet. Alle stemmer teller likt i det transparente samfunn.

frihet

Influencere trykker voldsomt sluker all oppmerksomhet

Influencere drar agendaer, nye media former samfunnet, null fakta null god informasjon - bare push push pushere - kom vis veien. Finn ny agenda selg den.

frihet

India ønsker dialoger med Kina Russland Vesten og flere

Alle land ønsker en åpen geopolitisk situasjon. Selvstendige alliansefrie India leder verden fram til en dialogbasert geopolitisk framtid med frie deltakere.

frihet

Følg med på hva du egentlig holder på med

Å kjenne seg selv gjennom selvobservasjon er et kontinuerlig arbeide med å finne sin største feil og arbeide med seg selv.

frihet

Nei til EU: Ved skal alltid brennes i Norge EU skal bort

Fyring med ved er et viktig symbol, og den samlede energisituasjonen er nå uakseptabel. Norge er et vedland, og skal alltid være det. EU kan ryke.

frihet

Nasjoner som vil være imperiebyggere lager ufred

Gjør Norge selvstendig igjen. Vi navlebeskuer USAs vestlige verden. Norge har enestående ressurser til å finne en selvstendig rolle i en alliansefri verden.

frihet

Gode politikere lytter og legger til rette for folk

Alt blir gjort av folk på stedet. Gode politikere legger effektivt til rette og svever tilsynelatende bare over det hele. Da har alle det bra.

frihet

Hør de globale prinsipper for total utsletting av begrepet frihet

Vi merker det ikke, men vår frihet skal bort som begrep og i praksis. Arbeidet med å få dette til er i full gang, og er nær ved å lykkes.

frihet

ULYKKE KOMMER: Vaksinepass katastrofe for det norske folk

De tør ikke: Vaksinepasset dreper vår frihet, overgrep med feil vitenskap, ny-vedtatte "lover" bruker "statens" myndighet. Skam å innføre skam å godta.

frihet

Verden gått fra Stortinget og byråkratiet - de er ikke her blant oss

Det er vel slik at noen ganger går det bra, andre ganger ikke så bra - men oppturen kommer ikke snart. Energi-skandalen fortsetter. Grunnskatten gir håp.

frihet

Norsk oppvåkning til geopolitiske realiteter ikke startet

Norge må realitetsorientere seg i en verden uten 4 prosents nasjonen USAs globale overstrukne ambisjoner. Vår frihet fungerer bare i alliansefrihet.

frihet

Afghanistan utvikler eget selvstyrt samfunn med norsk støtte

Begynn i rette enden - hjelp Taliban til å styre Afghanistan: utvikle statssystem, internt samarbeid, nye næringer - norsk hjelp til intern dialog som løsning.

frihet

Norsk skole er ikke bra - lag din egen

Ta fatt i din egen utvikling, voks, lær alt selv og bli den personen du kan bli. Ikke gjør som myndighetene sier. De har andre planer enn deg.

frihet

Hjemmeskole opplæring for livet vis fram praksis

Hjemmeskole er en glimrende ide som gir foreldrene ansvar og styring på utviklingen. Skape læreevne selvstendighet naturlig sosialisering.

frihet

De superrike jobber for oss resten fattig masseproletariat

Vi styrer media. Terrorist angrep oppstandelse normalen vi hjelper verden ut av problemene ved å overta alt. Alle skal få det de trenger. Vi resetter alt.

frihet

Optimisme og idealisme er faste ledetråder i livet

Livet blir verdt å leve med stor innsats og stadig økende bevissthet. Livet er godt.

frihet

Flyktningeguide i Røde Kors – ein ny dimensjon i kvardagen din

Store mengder folk kjem hit. Det er ikkje lett å følgje med for ein flyktning. Vi treng mange flyktningeguidar.

frihet

Våre ufrie nervøse barn leker ikke selvstendig lenger

Få leken i gata, på løkkene, i naturen i gang igjen - da blir barna lykkelige og selvstendige tidlig og varig. Alle aldersklasser barn kan fint leke sammen.

frihet

Det gode liv er det sakte liv gir full fart

Gode lokalmiljø gode naboskap bærer alt - organiser godt - få det godt - lev rolig aktivt.

frihet

Hallusinogener psykedelika nøkkelen til modig moderne verden

Psykedelika hallusinogener er vanskelige ord - studer saken og bli seriøs. Egen nytte kan bli stor.

frihet

Norge alliansefritt land Norge kan reise seg igjen

Når ingen land deltar i forsvarsallianser eller økonomiske allianser blir det fred i verden. Norge fremmer verdensfreden ved å bli et alliansefritt land.

frihet

Kommuner i Norge tvinges sammen folkestyrets tvangsmetoder trer fram

Norges befolkning skal være tett på beslutninger. Distrikter styrkes alle statlige arbeidsplasser fordeles til distriktene er god begynnelse.

frihet

Konspiratører blir kastet ut av det finansielle systemet

De som protesterer må passe seg - vi skal få et meningsministerium. Menings-straffer innført uten varsel - du kan miste alt du har.

frihet

IMPERIUM: USA vil styre hele verden politisk økonomisk

STOPP Norge med i utvikling av USAs imperiedrøm, høy risiko for Norge. Ukraina er ny krig uten ende.

frihet

Det topper seg i Sørøst Asia - USA normalt tilstede overalt

Det geopolitiske spillet stormer mot nye høyder. USA har dårlig tid, og Xi Jinping ønsker fornyet kontrakt som leder i Kina.

frihet

Hør de globale prinsipper for styring av stater som overtas

Viktigst er den såkalte vitenskapen. Mediene brukes til å skape blind tro på disse teoriene. De intellektuelle blåser seg opp med slik kunnskap.

frihet

Frihet det normale system for et samfunn

Best å tenke og handle fritt, totalt upresset, det er mest dynamisk og nyskapende for et samfunn.

frihet

Du har nok kraft inne i deg til alt

Les dikt av og til - gode dikt er ofte konsentrert livsvisdom. Ta med at din indre kraft er stor.

frihet

USA/Norges våpenindustri gir våpen til Ukraina i årevis

Våpenindustrien elsker kriger pengene klinger i kassa. Ingen snakker om de døde og fred. Verden er maktesløs. Det er ingen blomster her.

frihet

Frie mennesker aldri enige slik vil det alltid være

Et superlett samfunn er målet, et samfunn uten maktbruk, uten behov for å røske opp eller overkjøre andre, et velfungerende samfunn.

frihet

Helst av alt vil jeg gjøre: (Sett inn det som passer for deg)

Tenk ut hva du helst vil gjøre og gjør det. Ikke alltid lett, men begynn pent og muligheten for store ting øker. Spar alltid litt egne penger.

frihet

Hele vår historie kan ha gått tapt

Verdens historie er ikke bevist. Vi vet ingenting sikkert om vår historie. Start ditt eget søk etter kunnskap.

frihet

Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige

Dystopier lever hos en elite: Ubegripelig at en liten minoritet har slike skremmende unaturlige tanker.

frihet

Jobben tar livet og drømmene fra deg

At alle skal ha jobb er en konvensjon. Konvensjoner nøye fulgt av alle fører til et konvensjonelt samfunn. Det kan være skadelig å følge konvensjoner.

frihet

Media terroriserer befolkningen

Unngå medienes konstante terror publikasjoner. Tenk på barna som skal vokse opp.

frihet

Vaksinepasset vil føre oss inn i et totalitært samfunn

Vaksinepasset er veien til et totalitært samfunn.

frihet

Snart lever alle i en institusjon hele livet

Snart er alle bygninger institusjoner som alltid er fulle av folk. Gatene og parkene er tomme.

frihet

La oss komme på god fot med vår nabo det russiske folk

Geopolitikk er en svøpe, og Norge må gjøre seg fri.

frihet

Koronapass tvangsvaksinering et grovt ubegrunnet overtramp

Koronapasset vaksinesertifikatet er et brudd på menneskers naturlige alminnelige rettigheter. Respekten for lover er ødelagt innenfra av lovgiverne.

frihet

Sannheten mørklagt - korona pandemi ikke belyst av mediene

Gammelmediene uten journalister med vitenskapelig bakgrunn om koronaviruset og pandemien. Løse påstander om virus skaper raseri blant folk neste gang.

frihet

USA har lenge hatt militære styrker i Ukraina

USA styrer kampene i Ukraina. Hvor er NATO - litt med? Norge er en marionett uten innflytelse.

frihet

Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet

Naturretten gjeninnfører begrepet alminnelig moral i samfunnet.

frihet

Uten unntak: Bærende prinsipp i livet å bestemme alt selv

Frihet er ikke viktig nok nå til at den tas alvorlig. Prøv å gjøre samfunnet fritt slik det kunne ha vært.

frihet

Alle nordmenn trenger allment norsk fagspråk

Norsk er best med bare norske ord - alt kan sies på norsk.

frihet

Alarm dusj brød kaffe trikk jobb helg ferie til vi dør

Hold ut helt til du dør. Sykt bra.

frihet

Alle medier er på vei inn i tåkeheimen der alle underholdes

Medienes framtid er å skape distraksjon, så folk ikke har tid til noe. Ikke glem reklamen.

frihet

Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag

Finn lykken ved å tenke litt på døden av og til

frihet

Vi har et problem med sterkt styrt informasjon fra mediene

Vi trenger uavhengige politiske medier, men alle må betale selv. Hold staten unna.

frihet

Vaksinepasset starten på en fryktelig utvikling

Vaksinepasset er starten på en utvikling mot et overvåkings-samfunn

frihet

Vaksinepasset er farlig konsekvensene er lammende

Vaksinepasset leder til et overvåkingssamfunn

frihet

Våre naboland er de vi først skal samarbeide med

Naboprinsippet er viktig, vi må like våre naboer. Det gir godt utbytte og fred i verden.