Frihet

search
frihet

LØSNING: Det er plass til to land i Israel/Palestina området

FORNUFT OG HISTORISK BÆREKRAFT: Irsk, spansk, norsk initiativ til videre prosess for Palestina og Israel. Israels forsøk på fait accompli må stoppes nå.

frihet

PINNEVED: DEN AMERIKANSKE DRØMMEN KNUST

POLITISK SVIKT: : Den amerikanske drømmen ikke tilgjengelig for alle. Systemet har falt sammen - må gjenreises.

frihet

Langsiktig løsning Palestina/Israel er to-stats løsningen

PALESTINA HAR RETT TIL EN EGEN STAT: FNs internasjonale straffedomstol (ICC) kan komme inn nå. Israel kan ikke fjerne et helt folk ta landet deres.

frihet

Umoralsk: Politisk bevisst styring gir økt fattigdom i Norge

De fattige er aldri frie - allmenn velstand betyr at alle som ønsker det har realverdier. Samfunnet må styres slik at det blir en realitet.

frihet

Globale metoder for makt over alle folk er klare

Alle vil ha makt, men vi har hatt en plan i flere hundre år som nå er klar for fullbyrdelse. Det skjer snart uten at du forstår at det skjer.

frihet

Lovprising av den norske bonden en begynnelse på framtida

ATTRAKTIVT FOR NYE GENERASJONER: Bondenæringen bærer samfunnet - grep må tas innen målsetting strategi praksis lønnsomhet

frihet

Voluspå historien om verdens skapelse - undergang - så en ny verden

BRUDD: Universets historie fortalt i Voluspå - tenk etter - kanskje det går slik volven sier. De som kommer etter oss vil ikke vite noe om oss som er her nå.

frihet

REN ÅNDELIG ISLAM FINNES I SUFISMEN

Sufismen i islam bringer frem dyp forståelse av tro gjennom personlig opplevelse og indre åndelighet. Poeten Rumis litteratur viktig for økt åndelighet.

frihet

FREDSBYGGING: Johan Galtung virket for gode fredsprosesser

VERKTØY: Verden trenger logisk strukturert tilnærming til begrepet fred på Jorda. Galtungs begrepsverden et svært godt utgangspunkt for fredsbygging.

frihet

Flyktningeguide i Røde Kors – ein ny dimensjon i kvardagen din

Store grupper folk kjem hit. Det er ikkje lett å følgje med for ein flyktning. Vi treng mange flyktningeguidar.

frihet

SAMME OVERALT: Globale dominerende firmaer mindre utvalg

MOTARBEID AT VERDEN BLIR KJEDELIG UFRI: Bare store selskaper med enorm forbrukermakt gir enorm ensretting. SAMME SAMME ER GØRR.

frihet

FINN FRAMTIDA: Seier for Israel mot Palestina ingen løsning

SKAM: Israels strategier overfor Palestina skjemmer deres sak. Om opprøret kan stoppes, og det er ikke sikkert, er det ikke klart hva som vil følge.

frihet

Iran en historisk kjempe, nå av betydning i Midt-Østen Afrika

IRAN VIL DELTA I GEOPOLITIKK: Iran inngår nå i vårt fiendebilde - utvikle våre relasjoner med Iran i mer moden retning. FØLG MED.

frihet

Norge USAs medløper - Costa Rica har fred er uten militærvesen

FRED ER MULIG UTEN VÅPEN: Costa Rica la ned sitt militærvesen i 1948. Alfred Nobels ånd i Costa Rica president Oscar Arias. Nobelkomiteen fulgte opp.

frihet

Den gode samtale er utforskende iderik respektfull åpen

LA DINE SAMTALER VÆRE VAKRE: Det vakre med en ekte samtale ligger i uforutsigbarheten, klargjøringen, den gode kontakten.

frihet

1. mai er døende - men interessekampen må holdes i live

Arbeidsavtaler forsvinner - færre rettigheter, lav minstelønn, null rettssikkerhet, svake sikkerhetsnett. Interessekampen eiere og ansatte må fortsette.

frihet

Geopolitikk: USA svinner - Norge trenger en Plan B

Husk at USA alltid er seg selv nærmest - i ekstrem grad - deretter kommer Norge og andre land. En selvstendig praksis for norsk forsvar må finnes.

frihet

UTVIKLING: Jeger-samlere kommer tilbake i vår verden

Konvensjonelle fortellinger utfordres: Verden er ikke ferdig utviklet. Nytt rammeverk for menneskelig oppblomstring, sosialt, kulturelt, miljømessig, åndelig

frihet

Ubegrenset: Verden trenger åpne grenser - best for alle

Frihet overskrider begrensningene i politikk og geografi. Frihet er fødselsretten til alle, uavhengig av omstendigheter.

frihet

Brookings Institution (7) kompetanse favner vidt over hele Jorda

Brookings: Offentlig politikk lokalt nasjonalt globalt utvikles i tenketanker. Brookings Institution hjelper ofte, kompetanse i alle politiske områder.