Artikler > Teknologi

Thoriumbasert atomreaktor i Kina lager strøm nå

Av Einar Eldøy 20.2.2023

Mange aktører er i gang med forberedelser til atomkraft basert på thorium-syklusen - kinesisk reaktor produserer strøm

Thoriumbrenselssyklusen bruker en isotop av thorium 232Th som kjernebrensel.

En liste over thorium interesserte-firmaer begynner å bli lang: General Electric, Mitsubshi Heavy Industries, Terrestrial Energy, Moltex Energy, ThorCon Power, Terra Power, Flibe Energy, Transatomic Power Corporation, Thor Energy. Men uran er med, og isotopet U235 brukes til å tenne/starte thoriumreaktorer.

Thorium er kommet litt i bakgrunnen fordi det nå er mange nye uranbaserte reaktor-designs som er gode forbedringer av det som var, og thorium er en ny industri som skal bygges opp med ny design og forsyningslinjer. Thorium har fordeler som lavere temperatur og mer, og kan bli en sterk konkurrent til uran etterhvert.

Kina: Thorium testreaktor har fått alle tillatelser er i gang med driften

En kinesisk smeltet salt thoriumreaktor settes nå i drift ved Shanghais Institutt for Anvendt Fysikk. De har nå fått alle tillatelser fra kinesiske myndigheter innen økologi og miljø. Bygging av denne thorium reaktoren for testing og utvikling startet i byen Wuvei i provinsen Gansu i 2018.

Arbeidet startet allerede i 2011

I starten på prosjektet i 2011 var budsjettet på NOK 4.5 milliarder. Arbeidet med slike flytende fluorid thorium reaktorer LFTR, kjent i Kina som TSMR, ble beskrevet som verdens største forskningsprogram innen atomkraft i ett land. Kineserne håper å tjene penger på den intellektuelle kapitalen de har opparbeidet i disse årene. Reaktor konstruksjonen beskrives også som fluorid salt-kjølt høy-temperatur reaktor.

Start i 2018 og ferdig i 2022

Arbeidet med prototypen gikk kvikkere enn de hadde planlagt, og alle tekniske instanser i Kina har nå sjekket og godkjent alle tekniske dokumenter og testplaner. Testreaktoren har en kapasitet på 2MW og har typebetegnelse TMSR-LF1. Leting etter mulige feil og svakheter, og utbedringer og reparasjon av disse vil ha høyeste prioritet i testfasen.

10/10 regelen slår til

Kineserne har brukt nær 10 år på å komme hit, og nå vil de bruke omtrent 10 år til på å kommersialisere konstruksjonen. Det er den kjente 10 år / 10 år regelen som virker?

Reaktoren vil ha omtrent 20 kg thorium, brenselet vil være anriket til 20% av U-235 og ha en omdanningsfaktor på 0.1. Lithium-beryllium fluorid vil også bli brukt. Prosjektet starter forsiktig og vil pågå i 5-8 år.

Hvis prosjektet lykkes vil Kina bygge en thorium reaktor på 373 MW innen 2030. Denne reaktoren trenger ikke vann for kjøling, og kan derfor brukes i ørkenregioner. Kina har store områder i Vest-Kina med ørkener og tørre sletter. Sol og vind installasjoner vil bygges til integrasjon med thorium reaktorer. Eksport blir også aktuelt.

Denne type reaktor har sin opprinnelse fra amerikanske smeltet-salt prosjekter i Oak Ridge Nasjonal Laboratorium rundt 1960.

Link

Chinese molten-salt reactor cleared for start up

Energy From Thorium

Bilde SINAP