Artikler > Teknologi

Thorium gir billig elektrisk kraft uendelig ressurs - kanskje

Av Einar Eldøy 21.2.2022

Thorium reaktor glemt oversett i Norge nå i ny utvikling i Danmark

Å få til vekst i forbruket av elektrisk kraft samtidig med et mål om netto null utslipp vil bli den største utfordringen for menneskeheten framover.

Norge har thorium som gir oss et energipotensiale, men foreløpig er det bare et potensiale vi snakker om. Thoriumenergien ligger i fjellene, og Norge har mengder av fjell. En gang hadde vi en historie om thorium, med målinger, leting og funn, sist i 1985. Nå er en ny historie om thorium under utvikling. Thorium er stemt fram som Norges nasjonalgrunnstoff, det er oppdaget i et mineral fra Norge og er oppkalt etter den norrøne guden Tor.

Det er mange som er overbevist om at atomkraft med thorium som brensel er løsningen på verdens energiproblemer. De sier det er en energikilde som kan gi oss evig billig sikker kraft. Norge har hatt talsmenn for thorium brukt som kjernekraft, men de er forsvunnet nesten uten spor. Det er anslått at vi har 170.000 tonn thorium her, 15% av Jordas thorium, og nok til kraftproduksjon til evig tid for hele verden. Det er umulig å vite om dette er sant, vi må forlange å se det med egne øyne. Inntil da sitter vi på gjerdet, og tenker på at det faktisk ikke har skjedd noe ennå. Det er bare historien om en mulighet vi har fått høre. Omvandlingen av et slikt energipotensiale til elektrisk kraft er ikke satt i gang, unntatt noen i noen få små prosjekter. Atomkraft slipper ikke ut klimagasser.

Noen miljøer i verden sier de er i gang med å utvikle praktiske og helt nye reaktorer basert på thorium som brennstoff. Nærmest oss er danske Copenhagen Atomics - de ansetter folk for tiden - og en annen er Terrestrial Energy fra Canada. De nye thorium baserte reaktorene skal være fundamentalt annerledes enn de vi har i dag - på alle måter - hvis de får det til.

Økende tro på thorium som løsningen på verdens kraftbehov

Det er nå sterk tro på at kjernekraft basert på thorium kan forsyne verden med ren, rikelig kraft i de mengder som trengs. Utgangspunktet er en reaktor basert på brennstoff i flytende form, en fluorid smeltet salt fisjonsreaktor. Brennstoffet kan pumpes og passivt tømmes ut hvis noe går galt. Reaktoren har samme trykk som en hageslange. Standard uran reaktorer har et trykk på 160 bar og krever trykktanker som har vegger på 25 cm stål. Der må hele systemet bygges inn i en forsterket betongkasse og er vanskelig tilgjengelig. De sier at en thorium reaktor med flytende brennstoff har vanlige rør, alminnelige stålplater og er lett å automatisere og reparere.

Copenhagen Atomics mener flytende miljø er best

Reaktorer med smeltet salt til kjøling og thorium som brennstoff kan muligens bli en energikilde som er rikelig og billig. De sier de nye reaktorene fullstendig vil forandre kjernekraftindustrien og kraftproduksjon i sin helhet. En thorium reaktor basert på smeltet salt skal bli liten, effektiv, sikker og ha en optimal ønsket sikkerhetsprofil der man brenner kjerneavfallet fra produksjonen.

De nye kjernereaktorene skal ikke produsere uønskede gasser eller forurensing i partikkelform. De skal bli skalerbare, for mens en standard fisjonsreaktor produserer 1000-1500 MW, kan en thorium reaktor være på 100 MW. Copenhagen Atomics planlegger et demoanlegg på 10 MW om noen år. De håper kostnadene vil bli svært lave.

En thorium reaktor skal ikke bidra til spredning av atomvåpen, for ingen deler av brenstoffet kan brukes til atombomber på samme måte som anriket uran. Denne miltære vinklingen har styrt utviklingen av kjernekraft fram til nå.

Tidsrammen for en ferdig reaktor er noen få år: 2025-2028. Kan vi få thorium i gang i Norge igjen? Igjen må vi spørre hvorfor det tar så lang tid å få fram slike thorium reaktorer? La oss igjen vente og se hva det blir til.

Copenhagen Atomics sier nå - september 2022: "We expect to have an operational 1 MWth demo reactor ready by 2025".

Linker

Thoriumreaktor er på plass i Kina

Copenhagen Atomics

Terrestrial Energy

The Thorium Energy Alliance

Regjeringen - Norsk thoriumrapport 2008