Artikler > Teknologi

Tesla Powerwall i de tusen hjem gir alltid strøm i huset

Av Einar Eldøy 24.12.2022

Kraft til alle: Kraftselskap og Tesla organiserer private batterier som backup på nettet

Batterier i mange former kommer nå i vår nye kraft hverdag - få deg batterier i heimen. Da har du alltid strøm. Du kan levere til nettet det du ikke bruker selv.

Tesla går nå sammen med det største el-selskapet i California og lanserer en virtuell kraftstasjon basert på Teslas Powerwall batterier. Tesla leverer som kjent såkalte Powerwalls som er batterier til husbruk eller sammenstilt i større antall til bedriftsformål. Batteriene har fått stor utbredelse i enkelte områder, blant annet i California og Australia.

Her har el-nettet hatt svakheter som har forårsaket store branner, og ført til hel omlegging av el-selskapets drift, inklusive en konkurs. Man har startet med rehabilitering av nettet, men ting tar tid. Nå går el-selskapet Pacific Gas and Electric Company (PG&E) sammen med Tesla og vil betale eiere av Powerwalls for å bidra til å stabilisere det elektriske nettet og bidra til få slutt på strømutkoblinger i California.

Tesla har utviklet programvare for fjernkontroll og styring av energi-lagrings systemer. De utvikler også programvare for å optimalisere energibruk. Alt dette vil bidra til å gjøre el-nettet mer effektivt, og gi bedre lagring av solenergi.

Powerwall batteri eiere får betalt for å levere strøm tilbake til nettet

Den nye virtuelle kraftstasjonen lar eiere av Powerwallbatterier delta i et program der de kan selge lagret strøm tilbake til nettet når forbrukerne trenger mer elektrisitet. De får USD 2 eller omtrent 20 kroner per kWtime for denne strømmen. Tesla sier de har omtrent 50.000 Powerwalls som kan delta, og det vil kunne gi en betydelig ekstra strømkilde.

I fjor lanserte Tesla et prøveprosjekt i California der batterieiere kunne delta uten kompensasjon. Alt fungerte, og Tesla går nå ut og anmoder om deltakelse med kompensasjon. Går man inn i teamet sammen med andre Powerwall eiere deltar man i prosessen med å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi. Man deltar i verdens største distribuerte batteri og man kan bygge erfaring med slike løsninger for framtida og en bedre energiverden. Vi snakker om starten på en real-tids energi optimaliserings plattform.

LINK

Nok strøm med TESLA virtuell kraftstasjon

Photo by Pixabay