Artikler > Teknologi

Sterk vekst i atomkraft i mange land - økende prognoser

Av Einar Eldøy 16.10.2023

Sterk vekst i bruk av atomkraft fram mot 2050 i hele verden

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har offentliggjort sine årlige utsikter for atomkraft i de kommende tiårene.

IAEA ser nå fram mot 25 % mer kjernekraftkapasitet installert innen 2050. Et økende antall land kommer til å bruke ren og pålitelig atomkraft for energisikkerhet, mulige klimaendringer og økonomisk utvikling.

Sikkerhet for energiforsyning er en stor drivkraft

Mange land forlenger nå levetiden til sine eksisterende reaktorer, og tenker på nye installasjoner med avansert ny reaktordesign og små modulære reaktorer (SMR). De jobber også med applikasjoner utover produksjon av elektrisitet, for eksempel varmt vann for byoppvarming og avsalting av sjøvann.

Nye høye kjernekraft tall under utvikling

Installert kjernekraftkapasitet dobles fram til 2050 til 890 gigawatt elektrisk (GW(e)) sammenlignet med dagens 369 GW(e).

Ønske om selvforsyning stiger fram. Det globale energilandskapet, den geopolitiske situasjonen, de militære konfliktene er drivere i utviklingen. Den betydelige økningen i kapasitetsprognosen understreker hvordan land vil se på atomenergi som en robust, pålitelig lavkarbonenergikilde. Atomkraft kan sikre energisikkerhet og forhindre fremtidige svingninger i tilgjengelighet og priser.

Harmonisering: Samarbeid om atomkraft tar seg opp over landegrensene

Å ta seg fram i utfordringene fremover krever samarbeid mellom mange, og internasjonalt samarbeid er i gang for å gjøre arbeidet enklere. IAEAs Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) kan for eksempel lette utplasseringen av trygge og sikre SMR-er.

Kjernekraft ELLER fornybar energi er en falsk fortelling. Beslutninger om kraftproduksjon må tas fra et teknologisk agnostisk syn som er basert på vitenskap, fakta og fornuft. Utviklingen innen atomkraft er kraftig - også Norge kan ha stor nytte av å delta.

Photo by Alena Darmel