Artikler > Teknologi

STATATOM: Norge med atomkraft får ny elektrisk energivår

Av Einar Eldøy 16.2.2023

Norge får Statatom og et atomdirektorat treenigheten blir Statkraft Statoil Statatom

Historien ruller framover, og etter vannkraft og olje kommer atomkraft. Atomkraften er på vei til verden nå, men Norge har meldt seg ut av kompetanseutviklingen innen kjernekraft og kan risikere å bli sittende på sidelinjen i den utvikling som helt tydelig er på vei. Dessuten er kompetansen omkring kjernekraft og relaterte emner viktig for all kompetanse innen fysikk.

Offisiell norsk politikk nå i 2022 er kjernekraftmotstand. Statens representanter har ikke satt seg inn i saken. Teknologien utvikler seg nå voldsomt, og folket vil ha grønn strøm uten utslipp. Det hele er enkelt. Våre myndigheter må skifte mening. La det bli kamp om saken, la fornuften råde. Storbritannia, Frankrike, Finland, India, Russland, Emiratene, USA med flere har alle klare planer om å utvikle kjernekraften - for kraft må finnes, ellers stopper det opp her. Å surre det hele inn i et markedsbasert system der man later som det mangel på strøm er svakt - hodesvakt.

Initiativ for atomkraft er tatt - flere vil komme

Selskapet Norsk Kjernekraft AS er stiftet, de skal jobbe for å bygge og drifte kjernekraftverk i Norge. Det har aldri vært kommersiell drift av kjernekraft her. Det finnes ikke kompetanse i landet til konsesjonsprosesser og godkjennelser. Dette er myndighetenes ansvar. De fleste andre land - Sverige, Finland, Russland, Storbritannia, Bulgaria, Ukraina, Kina, USA - har dette, og mange land samarbeider om utvikling for framtida. Dette gjelder både fisjons- og fusjons-baserte anlegg.

Det er viktig at Norge får regulerings- og kontrollmyndigheter av riktig størrelse og med riktig kompetanse til å gå inn i dette fagområdet. Et alternativ er å søke samarbeid med miljøer som har slike ressurser.

STATATOM - JA TAKK.

Et viktig moment er å etablere norsk kraftselvstendighet

Atomkompetansen må beholdes, moderniseres og utvikles. Det skjer mye nytt og positivt i kjernekraftverdenen nå. Utvikling av atomkraft i mange former til fredelige formål kommer nå. Om noen år vil entreprenørene i Norge bruke sprenglegemer basert på kjernekraft ved all stor sprenging - med stor presisjon og praktisk talt ingen stråling eller radioaktive rester - godkjent og klar til bruk.

Atomkraft er allerede tilgjengelig, og må snarlig komme fram i Norge som et praktisk tiltak for å lage elektrisk kraft. Atomkraft er utbredt over hele verden, det er snart 500 store anlegg i drift praktisk talt uten uhell. Det har bare vært 3 store hendelser på 60 år: Tsjernobyl i Ukraina (helt spesiell), Fukushima i Japan (helt spesiell), Three Mile Island USA (hysteriske medier), og risikoen ansees i dag som liten, nærmest null. Prisen på strømmen er god, reguleringen er perfekt og tilgjengeligheten av strømleveransene er nær 100%. La oss komme i gang.

Atomkraft gjennomgår nå en rivende teknisk utvikling med nye teknikker, nye konstruksjoner og fortsatt null ulykker. Det er ikke noe å lure på: skaff atomkraft til Norge.

Atomkraft vil bringe oss tilbake på sporet med å holde samfunnet inne i en god utvikling

Den siste tids politiske vedtak med konsekvenser for kraftkapasitet og priser for strøm er en katastrofe - en laget katastrofe, laget av våre sløve (eller bevisste?) politikere.

Før strømmen kom var Norge et fattig land, sies det. Det er ikke sikkert det er sant, for alt er relativt, og de andre var også fattige i forhold til i dag. Norge fikk elektrisk kraft i 1885 som et av de første land i verden, og bygget etterhvert ut en stor naturlig elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft. Vårt enestående energipotensiale i landets vann gjorde dette mulig. Det la grunnlaget for industrilandet Norge med metallindustri/smelteverk basert på billig elektrisitet. Annen industri og husholdningene dro også enorm nytte av dette.

Før dette brant man olje i lampene for lys, varmet hus med gass fra gasskraftverk i byene og fyrte med ved. Mange byer hadde gasskraftverk, og gasskraftverket i Bergen var på slutten plassert på Dokken. Driften ble stadig redusert før det ble endelig stengt ned i 1985.

Men nå må neste skritt realiseres: Atomkraft

Men tid er vanskelig å fatte. Det var altså først i 1920-årene at elektrisiteten ble bygget ut og alle etterhvert fikk strøm. Nå er 100 år gått, og vi må ruste opp. Vindmøller og solceller kan bidra, men aldri nok i vårt land. Slike anlegg kan ikke reguleres godt, for sola kommer og går, og det gjør vinden også.

Den eneste praktiske løsningen er atomkraft, samfunnet trenger energivisjoner og nye tanker om bevissthet for samfunnet: Hvor mye skal menneskene påvirke naturen? Hele veksten i BNP er energibasert og var mer enn 160% fra 1970 til 2002 justert for kroneverdi. Slik vil vi ønske å fortsette lenge ennå, og vi skal ta høyde for det ved å skaffe oss gode kraftsystemer: Atomkraft er veien til kraftlykken.

Se framover igjen

Framsynt bruk av energi ressurser gjort om til kraft og virksomhet har brakt oss dit vi er i dag. Nå trenger vi en 3dje fase i kraftutviklingen, for potensialet er der. Uavhengig av om IPCC har rett om klimautviklingen må energipolitikken formes på nytt. Vi har mye vannkraft allerede, vi må ta tilbake kontrollen over den, og bygge mer kraft med atomkraft. Vi må skape kraftselvstendighet.

Atomkraft er eneste framtidige løsning for kontinuerlige regulerbare energimengder som betyr noe. Per i dag er atomkraft eneste farbare vei med de kraftmengder som kreves, og der er det flere muligheter. Ved produksjon av 1 GWår elektrisk energi forbrukes 0,7 tonn thorium. En tilsvarende energimengde fra kull ville kreve 2,6 millioner tonn. Thoriumreaktorer kan være i drift om 15–20 år. Det arbeides med denne reaktortypen i mange land. Tradisjonelle moderne reaktorer med uran kan være i drift om 5-10 år.

Utvikle egen kompetanse om atomkraft

Norge bygget fra omtrent 1970 en norsk oljeindustri med tilhørende kompetanse. I 1972 fikk vi Statoil og Oljedirektoratet. Norge har nå egen kompetanse på offshorevirksomhet. Det har tatt flere tiår å utvikle den. Det klokeste er å fortsette å utvikle denne kompetansen. Olje vil kreves for kjemisk industri, tekstilindustri og annet i årevis, og slutten på olje ser ikke ut til å være nær.

Norge har dessuten store ressurser av thorium i 3 store felt, og det er andre land som har enda mer. Energiinnholdet i norsk thorium er anslått til 100 ganger energiinnholdet i den samlede norske olje/gass beholdningen. En egen rapport er laget om dette. Her ligger en mulighet, og andre land har konkrete prosjekter i gang allerede.

Momenter for utvikling - innspill til en samlet kjernekraftplan

 • Tilbud utdannelse om kjernefysikk og atomkraft ved universiteter og fagskoler

 • Utrede vår kjernekraft framtid offisielt, gjennomføre politiske beslutninger for å legge til rette for privat atomkraft i Norge. Atomenergiloven, konsesjonsbetingelser, direktorat finnes.

 • Valget mellom uran og thorium, eventuelt andre energikilder: utredninger trengs, dagens fisjon, morgendagens fusjon der fusjon er fundamentalt forskjellig fra fisjon.

 • Fusjonsreaktorer er under utvikling flere steder - følg med. Nye generatortyper kommer. Fusjon skaper ikke fissilt materiale, minimal spredningsrisiko, kan stoppes raskt.

 • Avansert sikkerhet er allerede gjennomført, mer er under utvikling, og skadestatistikken er allerede ekstremt god

 • Oppbevaring av brukt brennstoff som avfall er krevende, men under kontroll.

 • Legge til rette for etablering av norske firmaer innen kjernekraft, del av kraftstrategi

 • Modulbasert bygging av atomkraftverk for redusert byggetid, reduserte kostnader og byggekostnader gir billig strøm

 • Små sprengelementer basert på kjernefysikk vil finnes for bygge- og anleggsbransjen - til større sprengninger, tunneler, terrengendring.

 • Nye reaktorteknikker: høyt trykk, akseleratordrevne, lettvann, flere nye begreper er introdusert

 • Kostnader ved klimagass rensing er enorme og storskalaorienterte - ingen rensing atomkraft

 • Små modulbaserte reaktorer er under utvikling flere steder, kapasitet fra 1 MWe til noen hundre MWe.

 • Kompetanseoppbygging: Undervisning, teknisk kompetanse, nye forretningsområder: selge reaktor, råstoff og kompetanse, følge opp reguleringsmyndigheter med kompetanse og kapasitet. Våre test anlegg som er under dekommisjonering gir oss noe basiskompetanse.

 • Myndighetene kan legge til rette for en god atomkraft framtid ved å åpne for tilskudd til kommuner som vil lære mer om akseptbasert håndtering og lagring av brennstoff til atomanlegg.

Linker

Regjeringens thorium rapport fra 2008

FRP vil ha atomkraft i Norge

Readout of the White House Summit on Developing a Bold Decadal Vision for Commercial Fusion Energy

Photo by Marcelo Chagas