Artikler > Teknologi

STATATOM: Norge med atomkraft får ny elektrisk energivår

Av Einar Eldøy 3/30/2022

Norge får Statatom og et atomdirektorat treenigheten blir Statkraft Statoil Statatom

Historien ruller framover, og etter vannkraft og olje kommer atomkraft. Atomkraften er på vei til oss nå. Norsk kraftselvstendighet må etableres. Atomkompetansen må beholdes og moderniseres. Det skjer mye nytt og positivt i kjernekraftverdenen nå.

Atomkraft er allerede tilgjengelig, og må snarlig komme fram i Norge som et praktisk tiltak for å lage elektrisk kraft. Atomkraft er utbredt over hele verden, det er snart 500 store anlegg i drift praktisk talt uten uhell. Det har bare vært 3 store ulykker på 60 år: Tsjernobyl i Ukraina (helt spesiell), Fukushima i Japan (helt spesiell), Three Mile Island USA (hysteriske medier), og risikoen ansees i dag som liten, nærmest null. Prisen på strømmen er god, reguleringen er perfekt og tilgjengeligheten av strømleveransene er nær 100%. La oss komme i gang.

Atomkraft gjennomgår nå en rivende teknisk utvikling med nye teknikker, nye konstruksjoner og fortsatt null ulykker. Det er ikke noe å lure på: skaff atomkraft til Norge.

Atomkraft vil bringe oss tilbake på sporet med å holde samfunnet inne i en god utvikling

Den siste tids politiske vedtak med konsekvenser for kraftkapasitet og priser for strøm er en katastrofe - en laget katastrofe, laget av våre sløve (eller bevisste?) politikere.

Før strømmen kom var Norge et fattig land, sies det. Det er ikke sikkert det er sant, for alt er relativt, og de andre var også fattige i forhold til i dag. Norge fikk elektrisk kraft i 1885 som et av de første land i verden, og bygget etterhvert ut en stor naturlig elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft. Vårt enestående energipotensiale i landets vann gjorde dette mulig. Det la grunnlaget for industrilandet Norge med metallindustri/smelteverk basert på billig elektrisitet. Annen industri og husholdningene dro også enorm nytte av dette.

Før dette brant man olje i lampene for lys, varmet hus med gass fra gasskraftverk i byene og fyrte med ved. Mange byer hadde gasskraftverk, og gasskraftverket i Bergen var på slutten plassert på Dokken. Driften ble stadig redusert før det ble endelig stengt ned i 1985.

Men nå må neste skritt realiseres: Atomkraft

Men tid er vanskelig å fatte. Det var altså først i 1920-årene at elektrisiteten ble bygget ut og alle etterhvert fikk strøm. Nå er 100 år gått, og vi må ruste opp. Vindmøller og solceller kan bidra, men aldri nok i vårt land. Slike anlegg kan ikke reguleres godt, for sola kommer og går, og det gjør vinden også.

Den eneste praktiske løsningen er atomkraft, samfunnet trenger energivisjoner og nye tanker om bevissthet for samfunnet: Hvor mye skal menneskene påvirke naturen? Hele veksten i BNP er energibasert og var mer enn 160% fra 1970 til 2002 justert for kroneverdi. Slik vil vi ønske å fortsette lenge ennå, og vi skal ta høyde for det ved å skaffe oss gode kraftsystemer: Atomkraft er veien til kraftlykken.

Se framover igjen

Framsynt bruk av energi ressurser gjort om til kraft og virksomhet har brakt oss dit vi er i dag. Nå trenger vi en 3dje fase i kraftutviklingen, for potensialet er der. Uavhengig av om IPCC har rett om klimautviklingen må energipolitikken formes på nytt. Vi har mye vannkraft allerede, vi må ta tilbake kontrollen over den, og bygge mer kraft med atomkraft. Vi må skape kraftselvstendighet.

Atomkraft er eneste framtidige løsning for kontinuerlige regulerbare energimengder som betyr noe. Per i dag er atomkraft eneste farbare vei med de kraftmengder som kreves, og der er det flere muligheter. Ved produksjon av 1 GWår elektrisk energi forbrukes 0,7 tonn thorium. En tilsvarende energimengde fra kull ville kreve 2,6 millioner tonn. Thoriumreaktorer kan være i drift om 15–20 år. Det arbeides med denne reaktortypen i mange land. Tradisjonelle moderne reaktorer med uran kan være i drift om 5-10 år.

Utvikle egen kompetanse om atomkraft

Norge bygget fra omtrent 1970 en norsk oljeindustri med tilhørende kompetanse. I 1972 fikk vi Statoil og Oljedirektoratet. Norge har nå egen kompetanse på offshorevirksomhet. Det har tatt flere tiår å utvikle den. Det klokeste er å fortsette å utvikle denne kompetansen. Olje vil kreves for kjemisk industri, tekstilindustri og annet i årevis, og slutten på olje ser ikke ut til å være nær.

Norge har dessuten store ressurser av thorium i 3 store felt, og det er andre land som har enda mer. Energiinnholdet i norsk thorium er anslått til 100 ganger energiinnholdet i den samlede norske olje/gass beholdningen. En egen rapport er laget om dette. Her ligger en mulighet, og andre land har konkrete prosjekter i gang allerede.

Momenter for utvikling

  • Tilbud utdannelse om kjernefysikk og atomkraft ved universiteter og fagskoler

  • Valget mellom uran og thorium, eventuelt andre energikilder: utredninger trengs

  • Fusjonsreaktorer er under utvikling flere steder - følg med

  • Avansert sikkerhet er allerede gjennomført, mer er under utvikling, og skadestatistikken er allerede ekstremt god

  • Oppbevaring av brukt brennstoff som avfall er krevende, men under kontroll

  • Modulbasert bygging av atomkraftverk for redusert byggetid, reduserte kostnader og byggekostnader gir billig strøm

  • Nye reaktorteknikker: høyt trykk, akseleratordrevne, lettvann, flere nye begreper er introdusert

  • Kostnader ved klimagass rensing er enorme og storskalaorienterte - ingen rensing atomkraft

  • Små modulbaserte reaktorer er under utvikling flere steder, kapasitet fra 1 MWe til noen hundre MWe.

  • Kompetanseoppbygging: Undervisning, teknisk kompetanse, nye forretningsområder: selge reaktor, råstoff og kompetanse. Våre test anlegg som er under dekommisjonering gir oss noe basiskompetanse.

STATATOM - JA TAKK.

Linker

Regjeringens thorium rapport fra 2008

FRP vil ha atomkraft i Norge