Artikler > Teknologi

Start aktiv innsats for bedre internett - nå er det kompromittert

Av Einar Eldøy 16.8.2023

Teorien om internetts død lever, men internett kommer til å overleve i bedre versjoner enn nå

Den kommersielle overstyringen av internett er drepende nå - se totaldominert søk og frenetisk annonsepushing - og nettet slik vi kjenner det vil dø. Heldigvis kan et nytt internett bli virkelig bra: ingen tullete søkeresultater, ingen reklame som popper opp overalt og ellers alt du måtte ønske deg av funksjonalitet.

Teorien om "Internettets Død" refererer til ideen om at internett slik vi kjenner det til slutt vil ta slutt. Dette kan skje på grunn av en rekke faktorer, for eksempel en katastrofal hendelse, omfattende cyberangrep eller tap av kraft til infrastrukturen som driver internett. Det kan også skyldes at nettet blir helautomatisert med maskiner og programvare og ingen mennesker tilstede.

Det er imidlertid viktig å merke seg at internett er et desentralisert nettverk, og det vil være vanskelig å stenge det helt ned. Noen eksperter mener at selv om visse deler av internett kan bli utilgjengelige, vil det overordnede nettverket fortsette å fungere i en eller annen form. Det tekniske distribuerte nettet tåler en støyt.

Nettet er en stor maskin under oppbygging til fellesskapets nytte

Teorien hevder at myndigheter og selskaper bruker roboter (bots) for å manipulere opinionen og oppførselen til folk. En dag kan det skje at alle som produserer stoff for internett er styrte maskiner med innebyggede meninger, gjentakende ytringer. De er der for å forme oss. Slik behøver det ikke bli.

Det er mange ting inne her. Det er utviklingen av maskinvarens kapasiteter, utviklingen innen software og vår forståelse av hvordan hjernen fungerer. Og ikke minst at nå er AI beskyldt for å være et politi- og etteretningsverktøy, mens det i framtida kan bli et godt arbeidsverktøy for alle som skaper noe - The Creators of the World.

Globalisering, ny verdensorden

Ja, ett aspekt ved "død internett-teorien" er ideen om at myndigheter og selskaper bruker roboter, eller automatiserte programvareprogrammer, for å manipulere opinionen og oppførselen til menneskeheten. Disse robotene kan brukes til å spre desinformasjon, påvirke politiske valg og forme oppfatninger om et bredt spekter av saker. Teorien antyder at disse robotene, sammen med andre former for informasjonsmanipulasjon, til slutt kan føre til tap av tillit til internett og en nedgang i dets nytte som et verktøy for kommunikasjon og informasjonsdeling.

Vi bestemmer selv hva det skal bli her i verden

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om roboter kan brukes til ondsinnede formål, kan de også brukes til legitime formål som kundeservice, produktanbefalinger, innholdsmoderering og fremfor alt effektivisering og nyskaping. Spørsmålet får øket aktualitet ved mer avansert programvare som AI.

Når alle bidragsyterne, skribentene, innholdsleverandørene, de kreative er maskiner har vi et dødt internett. Jeg tror ikke det blir slik. Det er for dumt, det er for mange gode muligheter som ikke blir utnyttet. Menneskeheten har historisk og stort sett stadig vist fremgang.

Internett til felles beste er et godt mål å jobbe fram. La oss gjøre internett levende.

Photo by Andrea Piacquadio