Artikler > Teknologi

Støtt opp om og lær deg alt om AI - bli mer bevisst og menneskelig

Av Einar Eldøy 30.7.2023

AI er en stor utviklingsmulighet for mennesket

AI er nå en software basert maskin laget av mennesker. Disse menneskene bestemmer det som skjer. De kaller det å lære opp AI intelligensen. I et videre utviklingstrinn kan AI maskinene generere sin egen kode. Det kan også tenkes at systemet dreies i bestemte retninger av de som eier systemene. Dersom det bare er ett system, kan meningsstyring oppstå. Det er lett å finne farer, men vi må ta fatt i risikoen og styre den. I en transparent verden kan AI bli det de fleste mennesker vil.

AI må være et åpent system for å bli nyttig - en partner i handling

Prinsippet for ekte nytte er åpenhet, at det finnes transparens i utviklingen, at revisjon er mulig. Bruksområdet vil være vidt og bredt. AI kan åpenbart være nyttig for mange tekniske og praktiske formål som produktutvikling, innovasjon, testing, datauttrekk, logiske konklusjoner basert på data og mer.

Med lukket og hemmelig utvikling kan AI bli skadelig for mange, kanskje de som er radikale utviklere og tenkere. Med utstrakt bruk av AI går vi inn i utvikling vi nå ikke kjenner, men der vi straks må lære oss å lufte våre bekymringer. Kanskje vi frykter AI for den vil ta tak i oss og drive oss framover, stille krav om at vi vet hva vi holder på med. Det finnes et absolutt krav om åpenhet for at vi skal bry oss om AI.

Teknologien gjør ingen feil, men menneskeheten kan misbruke den

Moderne opplysningstenkere og tekniske mennesker føler at det er noe gammeldags ved å tro at mennesker er spesielle, for eksempel at bevissthet er en viktig del av mennesket. De tror det er likhet mellom hva en datamaskin kan være og hva en menneskelig hjerne kan være. Dersom vi tror at hjernen er en datamaskin, at mennesker ikke er spesielle, da kan teknologi gjøre det samme. Å tenke slik er et forsøk på å redefinere menneskelighet som noe som datamaskiner kan gjøre.

Mennesket er spesielt med sin bevissthet

De fleste ekstreme tekno-optimister, akselerasjonister, singularitetstenkere, pro-AI-for-enhver pris personer vil ha en teknologisk verden som er AI-drevet og der grensene mellom menneske og maskin er uskarpe. Mennesker skal ikke være spesielle fordi det ville tvinge disse tenkerne til å forbli mennesker – og bare mennesker – for alltid.

De ekstreme tenkerne tror vi vil ha det bedre som transhumanister eller cyborger og ønsker en slik fremtid velkommen med lidenskap. De lengter etter å unnslippe de få utfordringene vi har i et moderne liv. Hvis det ikke er noe unikt med det å være menneske, så vil maskiner uunngåelig matche vår intelligens. Så vil de like etterpå forbedre seg til å være overlegne vesener. Konsekvensen er å si farvel til en eksistens der vi elsker og blir elsket .

Vi må føle at vi er spesielle - vi er bevisste - vi tenker - vi er intuitive

Visjonen om likhet mellom menneske og maskin har en stor feil. Det er ikke det at vi ikke er spesielle. Det er feil å sette oss selv i sentrum for alt. Vi er del av et stort hele, men vi har bevissthet, vår plass er å bruke denne bevisstheten til å skape en bedre verden. Det er den sterkeste grunn til å si at AI ikke dehumaniserer menneskeheten.

Menneskets bevissthet er ekte, og det finnes et mystisk indre i mennesker som er forskjellig fra andre vesener. Hvis vi ikke sier at folk er spesielle, hvordan kan vi lage et godt samfunn for mennesker eller lage teknologier som tjener mennesker?

Menneskets bevissthet vil føre oss langt

Det er dypt å være menneske - det går langt utover det vi faktisk er - vi har bare fått et glimt av menneskets muligheter. AI kan hjelpe oss videre med å rasjonalisere, muliggjøre og innovere menneskerollen.

Photo by Roberto Hund