Artikler > Teknologi

Støtt opp om og lær deg alt om AI - bli mer bevisst og menneskelig

Av Einar Eldøy 8.4.2023

AI er en stor utviklingsmulighet for mennesket

Faren er ikke at AI ødelegger oss. Det er at AI får oss til å tenke feil. Historien om AI handler om den feile tenkingen som sakte kan vokse inni oss alle, om kildene til en moderne AI-dreven kultur, og om tanken som hemmelig har ligget i oss - i dvale i hver enkelt av oss. Vi frykter AI for den vil ta tak i oss og drive oss framover.

Teknologien gjør ingen feil, men menneskeheten kan misbruke den

Moderne opplysningstenkere og tekniske mennesker føler at det er noe gammeldags ved å tro at mennesker er spesielle, for eksempel at bevissthet er en viktig del av mennesket. De tror det er likhet mellom hva en datamaskin kan være og hva en menneskelig hjerne kan være.

Hjernen er en datamaskin, vi er alle stokastiske papegøyer, og hjernens matematikkevner blir virkelige med grunnlag i troen på at mennesker ikke er spesielle, teknologi kan gjøre det samme. Å tenke slik er et forsøk på å redefinere menneskelighet som noe som datamaskiner kan gjøre.

Mennesket er spesielt med sin bevissthet

De fleste ekstreme tekno-optimister, akselerasjonister, singularitetstenkere, pro-AI-for-enhver pris personer vil ha en teknologisk verden som er AI-drevet og der grensene mellom menneske og maskin er uskarpe. Mennesker skal ikke være spesielle fordi det ville tvinge disse tenkerne til å forbli mennesker – og bare mennesker – for alltid.

De ekstreme tenkerne tror vi vil ha det bedre som transhumanister eller cyborger og ønsker en slik fremtid velkommen med lidenskap. De lengter etter å unnslippe de få utfordringene vi har i et moderne liv. Hvis det ikke er noe unikt med det å være menneske, så vil maskiner uunngåelig matche vår intelligens. Så vil de like etterpå forbedre seg til å være overlegne vesener. Konsekvensen er å si farvel til en eksistens der vi elsker og blir elsket .

Vi må føle at vi er spesielle - vi er bevisste

Visjonen om likhet mellom menneske og maskin har en stor feil. Det er ikke det at vi ikke er spesielle. Det er feil å sette oss selv i sentrum for alt. Vi er del av et stort hele, men vi har bevissthet, vår plass er å bruke denne bevisstheten til å skape en bedre verden. Det er den sterkeste grunn til å si at AI ikke dehumaniserer menneskeheten.

Menneskets bevissthet er ekte, og det finnes et mystisk indre i mennesker som er forskjellig fra andre vesener. Hvis vi ikke sier at folk er spesielle, hvordan kan vi lage et godt samfunn for mennesker eller lage teknologier som tjener mennesker?

Menneskets bevissthet vil føre oss langt

Det er dypt å være menneske - det går langt utover det vi faktisk er - vi har bare fått et glimt av menneskets muligheter. AI kan hjelpe oss videre med å rasjonalisere, muliggjøre og innovere menneskerollen.

Photo by RODNAE Productions