Artikler > Teknologi

SOLSKINNN PÅ HAVET lager enorm energibrønn

Av Einar Eldøy 26.6.2024

Å utnytte solens energi som treffer verdenshavene for å produsere kraft er en spennende utfordring med enormt potensial. Havene dekker mer enn 70 % av jordens overflate, og de mottar en betydelig mengde solenergi daglig. Det finnes flere innovative metoder og teknologier som kan bidra til å hente ut denne energien på en effektiv måte. Her er noen av de mest lovende metodene:

1. Flytende solcelleanlegg

Flytende solcelleanlegg består av solcellepaneler som er montert på flytende strukturer, plassert på overflaten av innsjøer, reservoarer eller havområder. Kan installeres nær kysten der energien trengs mest. Disse anleggene har flere andre fordeler:

 • Effektiv arealbruk: Flytende solceller frigjør landarealer til andre formål som landbruk og bebyggelse.
 • Kjøleeffekt: Vannet under panelene kan bidra til å holde panelene kjøligere, noe som kan forbedre effektiviteten.
 • Redusert fordampning: På innsjøer og reservoarer kan de flytende panelene redusere fordampning og bevare vannressurser.

Ulemper:

 • (Mer senere, med mer konkretisering).

2. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

OTEC utnytter temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann til å generere elektrisitet. Denne metoden er spesielt effektiv i tropiske områder hvor det er stor forskjell mellom overflate- og dybdetemperaturer.

Fordeler:

 • Utnytter en kontinuerlig, forutsigbar energikilde.
 • Kan generere strøm døgnet rundt.
 • Kan også produsere ferskvann gjennom avsaltning.

Ulemper:

 • Krever store infrastrukturinvesteringer.
 • Begrenset til geografiske områder med stor temperaturgradient.

3. Soltermiske systemer på havet

Soltermiske systemer bruker speil eller linser for å fokusere sollys og generere varme, som deretter brukes til å drive en varmekraftmaskin som genererer elektrisitet. Ved å plassere slike systemer på flytende plattformer kan man dra nytte av store, åpne områder.

Fordeler:

 • Høyere effektivitet sammenlignet med solcellepaneler.
 • Kan lagre varme og produsere strøm etter solnedgang.

Ulemper:

 • Mer komplekse og kostbare systemer.
 • Krever avansert vedlikehold og drift.

4. Fotovoltaiske undervannssystemer

Dette er en relativt ny teknologi hvor solceller plasseres under vann. Disse systemene kan dra nytte av lys som penetrerer vannet, spesielt i klare tropiske hav. De kan også være mer beskyttet mot stormer og andre værforhold sammenlignet med overflatesystemer.

Fordeler:

 • Kan redusere problemene med forurensning og overflatestøy.
 • Kan operere i mer stabile temperaturforhold.

Ulemper:

 • Krever innovativ teknologi og materialer.
 • Lavere lysgjennomtrengning kan redusere effektiviteten.

5. Havbaserte solparker

Havbaserte solparker ligner på flytende solcelleanlegg, men er designet for å operere på dypt hav, langt fra kysten. Disse parkene kan potensielt utnytte store områder uten å forstyrre kystnære økosystemer.

Fordeler:

 • Gir tilgang til enorme arealer uten konkurranse fra annen bruk.
 • Reduserer konflikt med landarealbruk.

Ulemper:

 • Kostbart å bygge og vedlikeholde.
 • Krever robuste løsninger for å tåle havets krefter.

6. Fotovoltaiske bøyer

Disse er små flytende enheter som inneholder solceller og kan generere energi individuelt eller som del av større nettverk. De er fleksible og kan raskt deployeres der det trengs.

Fordeler:

 • Enkel installasjon og vedlikehold.
 • Kan lett skaleres opp eller ned etter behov.

Ulemper:

 • Begrenset kapasitet sammenlignet med større systemer.
 • Potensielt sårbare for bølger og værforhold.

7. Avansert solfangst og energilagring

Nyere teknologier innen energilagring kan også bidra til å gjøre utnyttelsen av solenergi på havene mer effektiv. Dette inkluderer batterier, varme lagringssystemer og brenselceller som kan lagre solenergi når det er overskudd og frigjøre den når det er behov.

Fordeler:

 • Øker effektiviteten av energisystemene.
 • Gjør det mulig å bruke energien når solen ikke skinner.

Ulemper:

 • Kan være kostbart.
 • Krever utvikling og optimalisering av lagringsteknologier.

Fremtidsperspektiver

For å utnytte solenergi fra havene på en bærekraftig måte, kreves det videre forskning og utvikling, samt investeringer i nye teknologier. Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, industrien og myndigheter vil være avgjørende for å realisere disse løsningene på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Dette er bare noen av de mulige metodene for å utnytte solens energi over verdenshavene. Teknologiene er i stadig utvikling, og fremtidige fremskritt kan gi oss enda flere innovative måter å høste denne rikelige og fornybare energikilden på.

Photo by Martin Lopez