Artikler > Teknologi

Saltkraft oppgitt av nordmenn dansk kommersiell restart

Av Einar Eldøy 4.3.2022

De usynlige fossene som produserer strøm er saltkraft

Verden leter nå etter nye og rene kraftformer. Det har lenge vært en drøm at man kan lage grønn kraft der ferskvann i elver rennet ut i det salte havet. Da bruker man osmose-effekten. På Tofte i Hurum åpnet Statkraft i 2009 verdens første kraftverk basert på osmose - Statkraft Osmotic Power Prototype. Kraften man får kalles saltkraft. Det har vært fantasert om at 50% av Europas kraft kan komme fra saltkraft. Så langt er det blitt med drømmen.

Har man ferskvann og saltvann eller en annen vannoppløsning som er avskilt med en membran kan man få en trykkøkning i saltkammeret. Det skjer ved at membranen slipper ferskvannet igjennom, men ikke saltet. Ferskvannet trekkes inn i kammeret med saltvann og øker trykket der. Trykkøkningen kan brukes til å drive en turbin som produserer strøm.

Vann trenger gjennom membraner

Osmose er et fenomen som brukes i naturen av alle levende organismer, ikke minst planter. Mange norske elever har fått demonstrert osmose via en membran på naturfaglabben på videregående skole. Kraftverket på Hurum virket som det skulle, men effekten ut ble aldri stor nok til kommersiell utnyttelse. Kraftverket ble nedlagt i 2014.

En membran er en elastisk skillevegg laget av gummi, plast eller metall, eller kanskje et stoff vi ikke har tenkt på ennå. Bare ny kunnskap/vitenskap gir svar.

Saltkraft kan hentes ut uten andre konsekvenser enn at ferskvann og saltvann blandes på samme måte som i utløpet av en elv. Miljøkonsekvensene er nesten null. Men det er et problem at effekten ut av systemet er så liten.

Danskene har tatt fatt i saltkraften og vil utvikle ideen videre

Det danske firmaet SaltPower ble startet i 2015. De har tatt fatt i ideen om saltkraft og laget de første kommersielle anleggene som produserer saltkraft. Anleggene tar plass i en container. Membranen er en kompakt rull av et plastmateriale.

SaltPower ser på salt som en energi kilde som kan brukes til mange formål. Man kan produsere salt gjennom uttynning av saltlake, lage store salthuler, bruke de tomme salthulene til å lagre klimagasser. Ved å integrere osmotisk kraft og geotermisk varme kan man få synergieffekter ved å bruke energien fra saltkraft til å drive jordvarmeanleggene.

Saltkraft er ikke klar for storproduksjon av strøm

Osmose og saltkraft ser ut til å være en nyttig effekt for mange formål. Avsalting av sjøvann for bruk i California og deler av Afrika kan være en av disse. Man må selvsagt eksperimentere med nye typer membraner, høyere trykk og introdusere mer teknologi for å øke kraftutbyttet.

Konklusjonen er at foreløpig - i den store sammenheng - er ikke saltkraft en big deal for verdens totale kraftproduksjon, men kommersielle muligheter finnes allerede. Videre forskning vil vise veien - dersom pengene kommer. Jeg ønsker danske SaltPower lykke til med satsingen.

Foto: Av Bjoertvedt – Eget verk, CC BY-SA 3.0