Artikler > Teknologi

Russisk atomdreven isbryter LEADER åpner isen i ny Arktis rute

Av Einar Eldøy 12.3.2023

Småskala atomkraftverk skal flyte på sjøen

Kampen om Arktis blir varmere. Russere og kinesere vil være med. Is opp til 4.5 meter må brytes opp, og russerne bygger isbrytere som kan gjøre jobben. Isbrytere av typen Leader vil gjøre det mulig å la tankbåter med flytende naturgass LNG opp til 300,000 tonn passere gjennom nordområdene når som helst, uavhengig av isforhold.

Den første av slike verdens største isbrytere er i produksjon, og den skal drives av to flytende småskala atomkraftverk. Kineserne og russerne har store planer i nord. De vil reise gjennom nordområdene for å åpne nye handelsruter. Det er ikke helt klart hva planene går ut på, men de har tenkt å begynne å finne sjøruter i området, og vil bryte isen med kjempesvære atomdrevne isbrytere. Symbolsk nok kaller de den første store båten Leader.

Enorm atomdreven båt i stor fart

Båten kan lage en råk på 50 meters bredde, lage plass for svære tankbåter, og kan bryte opp is som er omtrent 4.5 meter tjukk. Den får en hastighet på 30 kilometer i timen gjennom isen. Isbryteren får to atomreaktorer plassert ved siden av hverandre ombord. Produksjonen av denne verdens største atomdrevne isbryter er i gang, både selve båten og atomkraftverkene som skal drive båten. Skipet vil ha to reaktorer med en propellkraft på 120 MW, og det er dobbelt så mye som de største sivile båtene i dag. Det åpner mange muligheter.

Leader blir et imponerende syn på sjøen

Leader vil bli den første av Russlands isbrytere, og skal brukes til å holde åpen en rute i nordområdene for ny trafikk i nordområdet. Her blir det muligheter for Norge til å delta i skipstrafikken som vil komme. Både russerne og kineserne har store planer, og norske rederier får nye muligheter.

Disse reaktorene er av en kjent design som kan skaleres opp og ned, og effekter på 315 MW eller 165 MW er aktuelle nå. Reaktorene kan brukes på land, som flytende transportable reaktorer eller til skip.

Atomreaktorer som til dette skipet lager damp som konverteres til elektrisitet av fire dampturbiner på 35 MW. Leader bygges i Vladivostok, og skal i drift i 2027. Flere lignende isbrytere skal bygges.

Bruk av atomreaktorer øker stadig i følge bransjeorganisasjonene. Det ser ut som om små reaktorer er de mest populære for tiden, mens de store anleggene ser ut til å deles opp i flere selvstendige enheter på grunn av risikovurderinger.

Image: Rosatom