Artikler > Teknologi

Produksjon av brennstoff til nye atomreaktorer starter i England

Av Einar Eldøy 3.8.2023

Pilot fabrkk for lavt anriket atomkraft brensel settes opp i England

Det blir nå ny produksjon av atombrensel i England. Kanadiske Terrestrial Energy og amerikanske Westinghouse har signert kontrakt for levering av et anlegg for produksjon av brennatoff til en ny type atomreaktor. Den britiske regjeringen har også satt inn penger i anlegget.

IMSR Integral Molten Salt Reactor

Anlegget er en pilot for brenstoff til en ny type reaktor kalt IMSR Integral Molten Salt Reactor. Anlegget ligger i Preston, England, og her finnes omfattende eksisterende infrastruktur for drivstoffforsyning for IMSR-utvikling. Planen e å levere brennstoff til en flåte av IMSR-anlegg fra starten av 2030-tallet.

Den britiske regjeringen har lovet GBP 2,9 millioner til anlegget under sitt Nuclear Fuel Fund-program som er en del av Storbritannias energisikkerhetsstrategi.

Moderne teknologi er utviklet

IMSR reaktorene bruker neste generasjons fisjonsteknologi – Generasjon IV-teknologi – og leverer transformative forbedringer i reaktor økonomi, sikkerhet og drift. Reaktoren bruker konvensjonelt lavt anriket kjernereaktorbrensel – Standard Assay Low Enriched Uranium (LEU). Slikt drivstoff er godkjent for bruk og transport for sivile formål. Det har også internasjonal regulatorisk aksept.

Tillit til leverandørene

Pilotanlegget vil bidra til å skape neste generasjons kjernebrensel anlegg, og leverandørene ser på dette som en tillitserklæring fra den britiske kjernekraftindustrien. Det er også viktig for mennesker som støtter energisikkerhet og netto-null-mål.

Firmaenes kommersielle strategi for IMSR er å bruke eksisterende kjernefysisk industriell infrastruktur, materialer, ferdigheter og kapasiteter i størst grad i driften av IMSR-anlegg. Strategien er kapitaleffektiv vist ved bruk av Standard Assay LEU-drivstoff, og gjenbruk av den omfattende drivstoffproduksjonskapasiteten på Springfields-anlegget i Preston.

Kanadierne har gjort hjemmeleksen først

Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) konkluderte i april 2023 - etter en systematisk og flerårig gjennomgang av kanadiske regulatoriske krav - at det ikke var noen grunnleggende barrierer for å lisensiere IMSR-anlegget for kommersiell bruk i Canada.

Dette var første regulatoriske gjennomgang for et kommersielt kjernekraftverk med smeltet saltreaktorteknologi og den første avanserte høytemperaturfisjonsteknologien der man fullførte en gjennomgang av denne typen.

Emballasje og transport er også godkjent

Terrestrial Energy fullførte en uavhengig tredjeparts regulatorisk evaluering av emballasje og grenseoverskridende transport av Standard Assay LEU-drivstoff i november 2022. Denne viste at eksisterende reaktorbrenselemballasje som brukes i kjernekraftindustrien er egnet for transport og forsyning av IMSR-drivstoff. Slik unngår man kostbare og langvarige prosesser med å designe, lisensiere og produsere ny kjernebrenselemballasje.

Erfarne firmaer

Westinghouse er en global leder innen levering av uranbrensel til dagens kommersielle kjernekraftreaktorer. Her inngår Standard Assay LEU som over mange tiår har blitt den kommersielle drivstoffstandarden. Standard Assay LEU er anriket til opptil 5 prosent uran-235, og er tilgjengelig fra fabrikker i Storbritannia, Frankrike og andre land. Bruken av dette brenselet gjør en start med levering tidlig på 2030 tallet mulig.

Terrestrial Energy arbeider med anlegg i Nord-Amerika, Europa og Asia. De mener IMSR anlegg har unike egenskaper på mange felt og er et godt valg.

LINK Terrestrial Energy and Westinghouse Sign Contract for IMSR Fuel Plant at Springfields with UK Government Support