Artikler > Teknologi

Ny plattform for utvikling og løpende testing atomkraftanlegg

Av Einar Eldøy 4.7.2023

Perfekt sikkerhet i atomkraft stadig nærmere

Kina har laget en plattform for å oppnå full sikkerhet for atomkraft anlegg. Den såkalte Xuanwu-eksperimentplattformen er verdens største testmodell for innebygging av anlegg for atomkraft. Den er en i skala 1:3 og er bygget i forspent betong i byen Langfang.

Testen er verdens første høytemperatur- og høytrykkskoblingstest som gir data for videre arbeid med den strukturelle kvaliteten ved mulige alvorlige hendelser i atomkraftverk. Den ga også flere teknologiske gjennombrudd og støtte for utvikling av neste generasjons kjernekraftteknologi. Sikker drift av atomkraftverk som er i bruk vil også ha nytte av denne testplattformen.

Atomkraftverk er komplekse anlegg

Testen av den strukturelle ytelsen fyller gapet i de internasjonale testene av atomkraftanlegg i det komplekse miljøet med høy temperatur, høyt trykk og høy fuktighet som kan oppstå ved en alvorlig ulykke.

Kina har nå det største antallet kjernekraftenheter under bygging i verden. Sikker bruk av kjernekraft er en forutsetning for utviklingen av kjernekraft

Slik inneslutning er den siste barrieren i sikkerheten til atomkraftverk, og alle anlegg bør testes jevnlig i sin leveperiode. Inneslutningsstrukturen beskytter kjernekraftreaktorer og forhindre utslipp av radioaktive materialer til miljøet i tilfelle en alvorlig ulykke.

Frankrike har også jobbet med dette

Frankrikes EDF har også konstruert et nedskalert reaktorinneslutningsanlegg for kontroll og sikkerhet. De har siden 2016 studert konstruksjonsmetoder og aldring av materialene som brukes i atomkraftanlegg. De har et anlegg i tredjedels skala som de begynte på i 2013 ved EDFs forsknings- og utviklingslaboratorium ved Renardières i Seine-et-Marne, nær Paris. Den ble fullført i 2016.

Strukturen er 30 meter høy og har en diameter på 16 meter

Plattformen i Kina er laget med 5000 tonn betong. 700 sensorer og 2 kilometer med optisk fiber er plassert i betongen på armeringsjern og forspenningskabler for måling av temperatur, deformasjon og vanninnhold i betongen.

Sikkerheten i atomkraftverk er høy - egentlig ingen ulykker på verdens over 600 anlegg - og konstruksjonene skal bli enda bedre, mer effektive og gi billigere kraft.

Norge må komme inn i atomkraftgjengen nå.

ATOMKRAFT: Innelutningsmodeller for utvikling og testing bygges

Bilde World Nuclear News