Artikler > Teknologi

Null vind null sol null strøm må ha full backup umulig å betale

Av Einar Eldøy 9.8.2023

Vindturbiner og sol kan ikke alene erstatte kraftproduksjonen verden har i dag - netto null premisset er umulig

Ny ufullstendig tenking lager problemer. Når vinden ikke blåser, solen er mørk, vannkraften er eksportert og olje/gass er nedstengt skal vi fortsatt bo og leve her. Når alle skal by på strømmen vi kan få vil den bli dyr. Det kan bli for lite eller ingen strøm i et slikt system.

Vi skal ha mengder vind- og sol-strøm

Netto null arbeidet internasjonalt innen 2050 er basert på å bygge store mengder vindturbiner og solcelle paneler som skal erstatte de strømgeneratorene vi har i dag. I andre land betyr dette at man bygger mengder vindturbiner og solceller for å erstatte strømproduksjon med olje, kull og gass. Ideen er at bygger man nok vind og solpaneler kan de tidligere kull, olje og gass sentrale anlegg stenges. Da får vi et utslippsfritt elektrisitetssystem. I Norge har vi hatt utslippsfri vannkraft alltid tilgjengelig. Det er spesielt at Norge også skal følge alle andre som har helt andre forutsetninger og bygge store mengder vindmøller og solcelle anlegg.

Energipolitikerne har "glemt" å snakke om energilagring

Overgangen til bare vindmøller og solceller går ikke alltid i hop med behovene. Noen ganger er vind og sol lenge borte - for vind i måneder - og leveransene bør da gå til backup for senere reserve eller bruk. En annen problemstilling er at noen ganger kan alle levere, og nettet kan ikke ta i mot alt. Da er det en god ide å lagre, for da kan man levere når nettet kan ta i mot.

Vind- og sol-strøm må ha full backup

Strøm fra vind og sol kommer i snitt bare i 1/3 av døgnets timer. Et elektrisk nett som får den elektriske kraften fra start/stopp generatorer som vind og sol må ha full backup fra en kilde. Stopper vindmøllene blir det ingen kraft, går sola bort blir det ingen kraft. Det er ikke vanskelig å finne tall på hvor mye vind vi har, og hvor mye sol vi har. I mange middelhavsland er det 300 soldager i året, men om natten er det ingen sol. I mange områder er det vind bare 30% av døgnets timer regnet over et helt år. I vinterstille kalde dager går ikke vindmøllene. Det må finnes full backup for slike anlegg.

Full backup er urealistisk kostbart og vil ta 100 år å lage

I Norge finnes vannkraft som kan være en slik kilde til backup, men det vil være ¨snu hele energisituasjonen på hodet. Vi kan bygge atomkraftverk som kan være en slik kilde. Store stasjoner med dieselaggregater kan også være backup, men de slipper ut klimagass. Kull- og gasskraftverk er også gode kilder for backup. Det er dessuten mulig å bygge batteri-anlegg som kan være slike kilder.

Skal man dekke et helt lands forbruk med backup er det enorme energimengder som må være tilgjengelige. Alle kan gjøre sine egne regnestykker for dette. Vi snakker om mange gigawatttimers kapasitet. Når man regner på kravene til lagringsmengde og hva det vil koste er det åpenbart at hele prosjektet er fullstendig upraktisk og økonomisk umulig.

Klimaforkjemperne og våre myndigheter forteller ikke hele sannheten eller har ikke gjort de nødvendige beregningene: Vi må ha energilagring

De som vil ha dette nye systemet - aktivister og merkelig nok våre egne politikere - vil ha et nytt energisystem basert på vind, sol og da er energilagring nødvendig. Det klare budskapet om energilagring er ikke kommet fram fra dette holdet. Enten har de med hensikt fordreid sine hensikter eller så er de fullstendig inkompetente.

Vi må få satt lys på problemet med backup - umulig å få sol- og vindmøllesatsingen til å gå bra uten backup

Det begynner å komme fram konkrete regnestykker på hva dette innebærer. Det kan ende med at vi har dyr vindmølle- og solcelle-kraft som basis og vannkraft som backup. Da har vi noe sånt som dobbel kapasitet av det vi har i dag og en strømpris skyhøyt over det vi er vant til de siste 50 år. Batterier og dieselaggregater som backup for det hele er mulig, men ikke fornuftig.

Norges energipolitikk er nå i ulage

Det første som må gjøres er å bli kvitt lenkene fra EU og ACER. Så må forståelsen av behovet for full backup komme. Siden er det mange viktige ting å ta fatt i. Full backup for vind og sol er steindyrt. Regnestykkene for det som kreves og hva det koster mangler helt.

Les mer detaljert om saken her: Francis Menton: Forvirringen omkring backup lagring av energi - THE ENERGY STORAGE CONUNDRUM

Photo by Pixabay