Artikler > Teknologi

NORSK JA: Atomkraft fram i stor bredde over hele verden

Av Einar Eldøy 9.6.2024

NORGE ÅPNER FOR ATOMKRAFT: Mange land har atomkraft under utvikling - store tall

Utrendinger om atomkrat er på vei i Norge - vi slutter oss til de andre. Kina har 24 nye atomreaktorer planlagt eller under bygging, med ett nytt kraftverk som skal kobles til nettet i år. De Forente Arabiske Emirater og Tyrkia planlegger å koble til ett nytt kraftverk hver, og i Sør-Korea er det to til under bygging i år. India planlegger å få bygget åtte nye atomkraftverk og koblet til nettet innen 2027, fulgt av Tyrkia med fire og Sør-Korea med tre reaktorer. Egypt og Argentina har nye atomreaktorer under bygging.

Atomkraft er i støtet - Estland satser for fullt i bred prosess

Estland har besluttet å fremme en sak om å bygge sitt første atomkraftverk, og har satt i gang alle sider av den brede prosessen som skal til. Det estlandske atomfirmaet Fermi Energia har valgt GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) konstruksjonen BWRX-300. Dette er en liten modulreaktor (SMR) for mulig utplassering innen 2030-2032. To andre SMR-design var også under vurdering.

Estland har også hatt en studie av muligheter for finansiering og bygging av atomkraftanlegg med mulige aksjonærer og investorer. De tror det er lønnsomt for mange typer investorer å delta i utviklingen av en lønnsom atomkraftindustri i Estland.

Antallet leverandører av små modulære atomkraftverk øker

Fermi Energia har hatt med tre SMR-utviklere i prosessen: GE Hitachi, NuScale og Rolls-Royce. De har fått anbud fra alle tre, og viktige underlag har vært teknisk beskrivelse, teknologisk modenhet, referanseanlegg, økonomi og estiske selskapers deltakelse i leveransene. Fermi Energia har nå valgt GEH sitt anbud for prosjektutvikling og bygging.

GEHs BWRX-300-design er en 300 MWe vannkjølt, naturlig sirkulasjons-SMR med passive sikkerhetssystemer som utnytter design- og lisensieringsgrunnlaget til GEHs ESBWR kokende vannreaktor. Reaktoren gjennomgår nå tester hos kanadiske og amerikanske reguleringsmyndigheter.

Estlands myndigheter vil følge bygging og testing i Kanada ved Darlington-atomkraftverket ved Toronto, Ontario. Planlegging, design og bygging av det estiske kjernekraftverket kan derfor startes gradvis og følge det som skjer i Kanada.

BWRX-300 er i prinsippet en kokende vannreaktor

Designet brukes og er godt kjent i Finland og Sverige, men denne modellen er mye mindre enn de som brukes i atomkraftverkene der. Dette gir større sikkerhet, lavere kostnader og kortere byggetid. Estland kan også dra nytte av naboenes erfaringer og gi forbrukerne ren strøm til en rimelig og stabil pris.

GEH og Fermi Energia har jobbet sammen siden 2019 i et samarbeid om potensiell bruk av BWRX-300. Viktig har vært godkjenning hod myndigheter og utvikling av forsyningskjedene.

Estland mener de nå får en kombinasjon av kjent drivstoff, mulige anleggsforenklinger, utprøvde komponenter og en konstruksjon basert på en godkjent reaktor og innen en praktisk tidsramme.

GEH har utviklet BWRX-300 over lang tid - mye er på gang

Et anlegg er nå under bygging ved Ontario Power Generations (OPG) Darlington-anlegg. Tennessee Valley Authority har klar godkjenning for en mulig BWRX-300 på Clinch River Site i Tennessee. Kanadas SaskPower har valgt BWRX-300 for mulig bygging i Saskatchewan omtrent i 2035.

I Polen har ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) startet godkjenningsarbeid ved å søke Polens nasjonale atomenergibyrå om vurdering av BWRX-300. OSGE planlegger flere BWRX-300-er med mulig utplassering av den første av disse enhetene innen slutten av dette tiåret.

GEH har nå avtaler om mulig bygging av BWRX-300 med selskaper i blant annet Canada, Tsjekkia, Polen, Storbritannia, USA og Sverige. GEH har også startet godkjenningsprosessen for BWRX-300 i Storbritannia. .

Estlands parlament må godkjenne atomkraftverket

For å bygge atomkraftverk i Estland må parlamentet - Riigikogu - godkjenne bruken av atomenergi i landet. Det må også finnes et passende sted for anlegget, og lovene omkring kjernekraft bruk må gjennomgås, eventuelt lages nye.

Estland håper å kunne produsere pålitelig, ren og rimelig atomkraft innen julen 2031.

Fermi Energia ble grunnlagt av estiske fagfolk innen energi og kjernekraft for å utvikle utplassering av SMR-er i Estland. GE Hitachi er et japansk amerikansk firma med hovedkontor i USA.

Bilde Rolls Royce SMR