Artikler > Teknologi

Norsk eplesider industri i fin utvikling volum kvalitet

Av Einar Eldøy 24.10.2023

SIDER: En seriøs stor industri vokser fram

Jeg sakser fra NIBIO - se link under

I 2013 produserte tre fruktdyrkere i Hardanger 45 000 liter eplesider årlig. Seks år senere var dette økt til over 20 produsenter som produserte mer enn 450 000 liter eplesider årlig. Optimismen er stor, nå sikter man mot 1 million liter sider hvert år fra Hardanger.

I århundrer har lokale vestlandsbønder dyrket epler og laget sider. Det har vært en del av den lokale kulturarven, og nå er en støøre industri i utvikling. Tillatelse til gårdssalg av sider direkte til kundene hadde rask virkning.

Fokus på siderlaboratoriet på Lofthus

Dyrkerne trenger kvalitetskontrollsystem og produktutvikling, og her kommer NIBIO Ullensvang på Lofthus inn med analysetjenester for kjemisk og sensorisk vurdering av eplemost og sider. De har nytt teknisk utstyr, og et sensorisk panel for eplesider er etablert, sammen med en rådgivningstjeneste.

Det sensoriske panelet er et samarbeid mellom NOFIMA og NIBIO, og smaksdommere er rekruttert. Panelet vil i framtida utføre sensoriske vurderinger i et kvalitetssikringssystem for sider. Dommerne trener på å kjenne forskjeller og feil, og å være objektive. Skolering er i gang.

Krav om mer mangfold og variasjon

Variasjon og mangfold trengs for større salg, og flere produsenter bruker bær, hylleblomster og humle til smakstilsetning. Eplesorter med spesielle egenskaper og varierende innhold av syre, sukker, tanniner, fenoler og farge kan komme.

Historiske eplesorter med spesielle kvaliteter til sider

Det er få kommersielt dyrkede eplesorter i Norge. I Norge lages sider mest fra de samme eplesortene som brukes til konsum: Summerred, Gravenstein, Discovery og Aroma. De har lavt innhold av tanniner og høyt syreinnhold. Mange gamle eplesorter med spesielle egenskaperkan bli aktuelle for sider. For eksempel kan Torstein, Ribston og Haugmann komme tilbake, og kunnskapen om disse må finnes fram igjen. Mulig bruk av villepler er kommet på banen. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO Ullensvang og Norsk genressurssenter. For lenge siden var omtrent 600 eplesorter dyrket i landet.

Det er høstet og presset epler fra de nasjonale klonsamlingene og fra private eplehager. Her er mye forskjellig smak. Tiden vil vise om norske siderprodusenter gjør klokt i å plante eldre norske eplesorter.

Dette er helt som de gjør med vin i de vinproduserende land. La oss ønske lykke til med framtida.

Link til NIBIO artikkel: NIBIO Ullensvang - Full fart for sider fra Hardanger

SIDERLANDET NORGE

Photo by Zen Chung