Artikler > Teknologi

MSR NY UTVIKLING: Kjernekraftreaktor med flytende smeltet salt

Av Einar Eldøy 1.11.2023

REAKTOR SOM ET STORT KJØLESKAP INGEN BRENSELSTAVER: Atomreaktor med smeltet salt som både brennstoff og kjølemiddel

En ferdig MSR reaktor fra copenhagen atomics er kompakt og vil kunne fraktes på en lastebil. Smeltet saltreaktorer, også kjent som saltsmeltreaktorer (Molten Salt Reactors, MSRs), er en type avansert kjernekraftreaktor som bruker et flytende brensel i form av et smeltet salt som både brennstoff og kjølemiddel. Dette er ulikt konvensjonelle kjernekraftreaktorer som vanligvis bruker faste brenselstaver og vann eller annet kjølemiddel.

Det danske firma Copenhagenn Atomics har som mål å masseprodusere thorium reaktorer med denne teknologien.

Her er noen av fordelene med smeltet saltreaktor teknologi MSR:

  • Høy brenselutnyttelse: Smeltet saltreaktorer kan oppnå høyere brenselutnyttelse enn konvensjonelle reaktorer. Dette betyr at de kan bruke mer av brenselet og redusere mengden radioaktivt avfall som produseres.

  • Bedre sikkerhet: MSRs har innebygde sikkerhetsfunksjoner som gjør dem mer motstandsdyktige mot smelting av kjernen og andre alvorlige ulykker. Fordi brenselet allerede er i flytende form, kan det raskere avkjøles og spre varme mer effektivt i tilfelle en nødsituasjon.

  • Fleksibel drift: Smeltet saltreaktorer kan enklere tilpasses til å produsere varierende mengder strøm og kan derfor integreres bedre i elektrisitetsnett som er avhengige av fornybar energi, som sol- og vindkraft.

  • Redusert avfall: MSRs kan potensielt redusere mengden høyaktivt radioaktivt avfall som produseres, fordi de kan bruke eksisterende radioaktivt avfall som brensel.

  • Muligheter for thoriumbrensel: MSRs kan bruke thorium som brensel, noe som kan være mer tilgjengelig og mindre risikofylt enn uranbrensel.

  • Lavt trykk og høy temperatur: MSRs opererer ved lavere trykk og høyere temperaturer sammenlignet med tradisjonelle reaktorer, noe som kan gi fordeler i drift og materialvalg.

  • Potensial for kostnadsbesparelser: Smeltet saltreaktorer har potensial for å være økonomisk konkurransedyktige med andre kjernekraftteknologier, spesielt hvis de produserer høytemperaturprosesser som kan brukes til hydrogenproduksjon eller annen industriell prosessvarme.

Utvikling pågår - spennende framtid om få år

Det er imidlertid fortsatt tekniske utfordringer og regulatoriske hindringer som må overvinnes før smeltet saltreaktorer kan bli utbredt kommersielt. Forskning og utvikling på dette området pågår, og det er interesse fra flere land i å utforske denne teknologien som en potensiell del av fremtidens kjernefysiske energilandskap.

Norge, mitt Norge, hvorfor sover du i timen? De våkne lager nye typer atomkraft reaktorer.

Dansk firma copenhagen atomics er med

Bilde copenhagen atomics web