Artikler > Teknologi

Kina vil produsere 200.000 tonn grønn hydrogen årlig

Av Einar Eldøy 25.3.2022

Kina vil ha bred bruk av grønn hydrogen innen 2025

Kina ser lyset i enden av hydrogen tunellen. De ønsker å komme i mål med klimamålene sine, og vil prøve å få i gang bred bruk av grønn hydrogen. Dette skal også hjelpe å sikre gode energileveranser i landet. Hydrogenet deres skal (om en stund) lages av fornybare kilder som gir null utslipp.

Målet er å produsere 100.000 til 200.000 tonn grønn hydrogen hvert år og å ha omtrent 50.000 hydrogendrevne biler i 2025. Bruken skal deretter økes og bli mer vidspredt. Dette vil bidra til at utslippene i transportsektoren og industrien blir mye mindre. De skal bruke elektrolyse av vann og grønn strøm for å få dette til.

Kina produserer nå 33 millioner tonn hydrogen totalt

80 % av Kinas hydrogen produksjon kommer nå fra kull og gass, og resten er et biprodukt fra industrien. Omtrent 500.000 tonn av dette hydrogenet ble produsert fra elektrolyse av vann. Kina mener de har verdens største tilgang på fornybar kraft gjennom sin satsing på fornybare kilder.

Målet er å etablere en komplett hydrogenindustri som dekker transport, energilagring og industri. Dette vil forbedre andelen av grønn hydrogen i det kinesiske energiforbruket på en betydelig måte innen 2035. Den samlede mengden hydrogen vil ventelig stige til 60 millioner tonn i 2050.

Alt legges til rette for bred bruk av hydrogen i Kina, men prisene er for høye

Hydrogen kan brukes i brenselceller og forbrenningsmotorer. Høye kostnader er en faktor som hemmer utviklingen av hydrogen som brensel. Kinesiske analyser viser at prisene må halveres før de kan konkurrere med bensin og diesel. Kineserne vil koordinere utviklingen av hydrogen for å unngå mangel på ordentlig framdrift og bortkastede ressurser.

Nesten alle provinsene i Kina har nå energiplaner som tar med hydrogen. En del store firmaer har begynt å produsere hydrogen og sette opp hydrogenstasjoner for fylling av biler og å bruke hydrogen i produksjonen av stål og i transportsektoren.