Artikler > Teknologi

KINA SELVHJULPEN: USAs teknologi skal ut av Kina

Av Einar Eldøy 7.3.2024

Kinesrne har en plan om å fjerne amerikansk teknologi fra sitt land

Den kinesiske regjeringens initiativ, kjent som "Delete A", har intensivert sitt arbeid med å fjerne amerikansk teknologi fra landet. Aen i "Delete A" står for Amerika. Dokument 79, et sensitivt direktiv fra 2022, krever at statseide selskaper i sektorer som finans og energi erstatter utenlandsk programvare med kinesiske alternativer innen 2027. Dette er en del av Kinas bredere strategi for å oppnå selvstendighet innen teknologi og redusere avhengigheten av vestlig teknologi.

Kina kjører på - amerikanske teknologigiganter mister andeler allerede

Firmaer som Microsoft og Oracle mister terreng i Kina, et marked der de tidligere har trivdes godt. Kinesiske myndigheter ønsker å styrke sine egne teknologiselskaper for å minske teknologigapet med USA.

Dette initiativet kommer i kjølvannet av økte spenninger mellom USA og Kina, spesielt innen teknologi og handel. Kinesiske myndigheter søker nå å øke investeringene i forskning og teknologi for å fremme utviklingen av hjemlige alternativer til utenlandsk teknologi.

Amerikanerne - og andre utlendinger- skyves ut

Kinesiske selskaper erstatter gradvis utenlandske teknologiprodukter med hjemlige alternativer, noe som svekker markedet for vestlige selskaper i Kina. Til tross for noen utfordringer med kvalitet og ytelse, ser kinesiske myndigheter på dette som en del av deres strategi for å oppnå teknologisk selvstendighet.

Forskning utvikling får høyere prioritet

I tillegg til å erstatte utenlandske produkter, investerer kinesiske selskaper også i forskning og utvikling av egen teknologi, noe som ytterligere øker konkurransen for vestlige selskaper på det kinesiske markedet.

Til tross for utfordringene for vestlige selskaper, er det fortsatt muligheter i Kina, spesielt innen avansert teknologi der Kina fortsatt henger etter. Likevel, med den økende etterspørselen etter kinesiske produkter fra statlige sektorer, kan vestlige selskaper fortsette å tape markedsandeler i Kina i tiden som kommer.

Hvor står Norge - hvor langt skal vi tenke

Har Norge en teknologisk strategi for framtida? Ingen kan lage alt hele tiden, selv ikke Kina. Det kan hende det er dårlig praksis også. La oss holde mulighetene åpne - alt kan skje med en lang nok tidshorisont.

Photo by Pixabay