Artikler > Teknologi

Jeg har spurt ChatGPT om fremtiden til AI kunstig intelligens

Av Einar Eldøy 14.1.2023

Artikkelen er laget i ChatGPT

Fremtiden til AI er gjenstand for mye spekulasjoner og debatt

Noen eksperter spår at AI vil fortsette å utvikle seg raskt i de kommende årene, noe som vil føre til betydelige forbedringer på områder som helsevesen, transport og finans. Andre forventer at AI vil medføre store samfunnsendringer og utfordringer, som forskyvning av jobb, økt ulikhet og etiske bekymringer.

Hovedfokusområder

Et av hovedfokusområdene for fremtiden til AI er utviklingen av mer avanserte maskinlæringsteknikker, for eksempel dyp læring, som vil gjøre det mulig for AI-systemer å bli enda mer sofistikerte og kapable. Et annet fokusområde er utvikling av kraftigere og mer effektiv maskinvare, som kvantedatamaskiner, som vil gjøre AI-systemer i stand til å behandle og analysere store datamengder raskere og mer nøyaktig.

En annen viktig utvikling i fremtiden for AI er integrasjonen av AI med andre teknologier som IoT og Robotics som vil føre til opprettelsen av mer autonome systemer som vil kunne utføre mer komplekse og dynamiske oppgaver.

Problemløsning

Det forventes også at AI vil bli brukt til å løse noen av verdens mest presserende problemer, som klimaendringer, fattigdom og sykdom. Det er imidlertid også viktig å ta tak i de potensielle negative konsekvensene av AI, som forskyvning av jobb og personvernhensyn, for å sikre at teknologien utvikles og brukes på en ansvarlig og etisk måte.

Eksempler

 • Forklar kvanteberegning på en enkel måte
 • Har du noen kreative ideer til en 10-årings bursdag?
 • Hvordan lager jeg en HTTP-forespørsel i Javascript?
 • Den kan skrive kontrakter for deg og intervjue deg

Muligheter

 • Husker hva brukeren sa tidligere i samtalen
 • Lar brukeren gi oppfølgende rettelser
 • Opplært til å avslå upassende forespørsler
 • Dialog format med spørsmål, svar, retting av feil

Begrensninger

 • Kan av og til generere feil informasjon
 • Kan av og til produsere skadelige instruksjoner eller partisk innhold
 • Begrenset kunnskap om verden og hendelser etter 2021

Konklusjon

Samlet sett vil fremtiden til kunstig intelligens sannsynligvis bli formet av en kombinasjon av tekniske fremskritt, samfunnskrav og offentlige politiske beslutninger.

Min egen kommentar

Dette ser bra ut - testing fortsetter. Tar sikte på å bruke flere funksjoner.

Firmaet Open.ai ledet av Sam Altman sier at deres primære oppgave er å utvikle og fremme arbeidet med AI til beste for menneskeheten.

Photo by Pavel Danilyuk