Artikler > Teknologi

Japan starter hydrogen pilotprosjekt sammen med Australia

Av Einar Eldøy 31.5.2022

Japan lager verdenshistorie med skip i forsyningslinje for hydrogen

Verdens første skip for transport av hydrogen er sjøsatt i Japan, og skal frakte flytende hydrogen produsert i Australia. Skipet "Hydrogen Frontier" er en del av Japans plan for å bygge en karbonfri verdensdekkende forsyningskjede. Skipet er på 8000 tonn og kan frakte 1250 kubikkmeter flytende hydrogen i en tank med temperatur på minus 235 grader.

Båten er bygget hos Kawasaki Heavy Industries i Kobe, og er den første båten i en hydrogen forsyningslinje mellom Japan og Australia.

Hydrogen produksjonen er ikke særlig grønn

Hydrogen skal produseres ved å brenne lav kvalitets kull fra svære reserver i Australia. Ved avgassingen produseres ikke bare hydrogen, men også klimagasser. Dette godtar man i første omgang, da det viktigste er å skaffe hydrogen til en så rimelig penge som mulig og få tatt det i bruk i Japan til mange forskjellige formål.

Det handler også om å konkurrere med Kina om bygging av båter for frakt av flytende hydrogen. Dette er derfor et kompetansebyggende prosjekt.

Det mange som kaller dette japanske prosjektet en feilvurdering, og at all transport av hydrogen kommer til å gå via forbindelser som ammoniakk eller annet. At man kan finne på å bruke billig og dårlig kull i produkjonen av hydrogenet er også underlig.

Japan satser på hydrogen framfor batterier

Selv om elektriske batterier er er det mest populære alternativet for ren energi fordi de er mye billigere, så vil Japan starte utbyggingen av et hydrogensamfunn.

Når man bruker hydrogen er det ingen utslipp av klimagasser, og det er derfor ideelt for transport, oppvarming og flere andre anvendelser. Men å produsere hydrogen fra kull lager store utslipp. Dette er en midlertidig sak, og prosjektet skal utvikles i flere retninger. Kostnadene og utslippene er imidlertid høye, og skal vurderes nærmere som en del av pilotprosjektet.

Pilotprosjekt med mange elementer

Båten skal også brukes til å teste og utvikle sikkerhetsstandarder. Dette er første båt som bruker International Maritime Organisations midlertidige sikkerhetsregler. Skipets teknologi er i seg selv verdt mye, og Japan håper å komme et skritt foran resten av verden innen frakt av hydrogen.

Det er langt fram i hydrogenutviklingen, men Japan tar noen viktige skritt nå. Klimagassgevinsten er null i starten av dette prosjektet, men samlet gevinst kan bli positiv etterhvert som tiltakene, blant annet nye elektrolyse metoder, kommer.

Mye skal gjøres for å få klarhet, men arbeidet er i gang. Japan har valgt sin egen vei til hydrogensamfunnet.

Bilde Kawasaki Heavy Inustries