Artikler > Teknologi

IPCC fortsetter i samme truende klimaspor ingen utvikling å se

Av Einar Eldøy 4.5.2023

Mars 2023 FNs nyeste klimarapport sier at Jorda snart tørner over 1.5 graders grensa

Det er kommet en ny syntese-rapport fra IPCC, men det blir mindre og mindre interesse blant folk. Vanlige folk leser dem ikke lenger. Det er mange gjentakelser her, stadig kraftigere dommedagsuttrykk og ingen ny eller forsterket vitenskap.

I FNs nye klimarapport er de samme forfatterne ute med nye alarmsirener for global oppvarming. Nå heter det at Jorda vil krysse en kritisk grense - en terskel - for global oppvarming i løpet av det neste tiåret. De sier nå at den eneste måten å "holde global oppvarming på relativt sikre nivåer" vil "kreve globalt samarbeid, milliarder av USD og store endringer."

Verden er på tynn is og vi må detonere klimatidsbomben

Pressebyrået Associated Press bruker utrykket "verden er på tynn is" på grunn av denne oppvarmingen som kan komme. BBC sier at FN-rapporten er en "overlevelsesguide" - hvis vi ikke følger den, vil vi få se "de verste effektene av klimaendringer."

Denne alarmistiske måten å si ting på støttes av forskere, øko-aktivister, politikere og FN-sjefen selv. Han kalte rapporten en «veiledning i å uskadeliggjøre klima-tidsbomben."

Media, alle såkalte eliter og den vitenskapelige verden vil at du skal ta denne rapporten svært alvorlig. Problemet er at de som bryr seg om god vitenskap ikke bryr seg om den.

De smører for tjukt på

Den nye FN-rapporten er full av kraftuttrykk som katastrofe, bombe, verden er på tynn is og mer. Variasjoner av ordene "likhet" og "ulikhet" er med 31 ganger i det 36 sider lange dokumentet. Variasjoner av "inkluderende" og "inkludering" er med 17 ganger. Dokumentet nevner til og med "kolonialisme" og refererer gjentatte ganger til klima og sosial "rettferdighet" for "marginaliserte" grupper. De politiske overtoner er tydelig inne, vitenskapen er mindre tydelig. Dette svekker rapporten.

FN-rapporten inneholder en del med tittelen «Equity and Inclusion», som sier equity forblir et sentralt element i FNs klimaregime. Rapporten fortsetter med å fastslå at en fordelingspolitikk som beskytter de fattige og sårbare, bygger sosiale sikkerhetsnett, inkludering og rettferdig gjennomførte overganger er målet. Klima-arbeidet skal muliggjøre dypere samfunnsambisjoner og kombinere løsninger med bærekraftige utviklingsmål. Dette er politikk, ikke vitenskap.

Politiske prioriteringer må skilles fra vitenskap

Slike politiske prioriteringer har ingen plass i vitenskapelige dokumenter som er ment å gi råd til politikere. Når FN sier at målet med den nye FN-rapporten er: "Å ta de riktige handlingene nå slik at transformasjonsendringene fører til en bærekraftig, rettferdig verden."

Videre heter det: "Klimarettferdighet er avgjørende fordi de som har bidratt minst til klimaendringene blir uforholdsmessig berørt." Dette er statsvitenskap, ikke klimavitenskap.

De ønsker også "prioritering av klimarisikoreduksjon for lavinntekts- og marginaliserte samfunn, inkludert mennesker som bor i uformelle bosetninger."

Vitenskapen bak

Rapportens vitenskapelige nøyaktighet er tvilsom når de insisterer på at en oppvarming over 1,5 grader Celsius over førindustriell tid er en en katastrofe. Det finnes ingen bevis for dette - det er ikke verifiserbar eller fagfellevurdert vitenskap. En klimaterskel på 1,5 grader er ren teori. Det er mange som har forsket på de svære kostnadene ved å overholde FN-modellene - de ekstremt høye tallene kan være helt reelle.

McKinsey & Company har en analyse der de viser at å nå FNs mål er mye mer enn å bruke billioner av USD for å lage nye globale energiforsyninger. De sier 1,5-graders temperaturgrensen innebærer et stort kostholdsskifte: verden må også halvere sitt kjøttforbruk for å nå klimamålet.

Vi trenger sterk vitenskap og bevis for at det skjer noe med klimaet - ikke år etter år med trusler og alarmer.

Link:

The IPCC finalized the Synthesis Report for the Sixth Assessment Report during the Panel's 58th Session held in Interlaken, Switzerland from 13 - 19 March 2023.

Klimarealistene: IPCC med mangelfull og tvilsom synteserapport

Photo by Tima Miroshnichenko