Artikler > Teknologi

Internett ødelagt av grådige bedrifter kan repareres

Av Einar Eldøy 2.4.2022

Nye prinsipper for et godt nett for alle utvikles

Det er tid for oss alle å arbeide sammen og ta tilbake internettet.

Det arbeides med nye prinsipper for internett. Det foreligger et dokument i første versjon, og det kommer mer. Man har nå sjansen til å bidra ved å henvende seg til Contract for a new web.

Det følgende er oversatt fra engelsk med noen få endringer - vi mener individets retter skal komme først:

Internett ble laget for å bringe mennesker sammen i skapende virksomhet og gjøre kunnskap fritt tilgjengelig. Alle har en rolle å spille i å sikre at nettet tjener menneskeheten. Det enkelte menneskes muligheter er alltid grunnleggende for det som skjer på nettet. Ved å forplikte seg til de følgende prinsipper, kan privatpersoner, myndigheter, bedrifter og organisasjoner rundt om i verden bidra til å beskytte det åpne nettet som et offentlig gode og en grunnleggende rettighet for alle.

Privatpersoner vil

 • Være skapere og samarbeidspartnere på nettet slik at nettet har rikt og relevant innhold for alle.
 • Bygge sterke samfunn som respekterer sivil samtale og menneskeverd slik at alle føler seg trygge og velkomne på nettet.
 • Kjempe for nettet slik at nettet forblir åpent og en global offentlig ressurs for mennesker overalt, nå og i fremtiden.

Myndigheter vil

 • Sørge for at alle kan koble seg til internett slik at alle, uansett hvem de er eller hvor de bor, kan delta aktivt på nettet.
 • Holde hele internett tilgjengelig hele tiden slik at ingen blir nektet retten til full internettilgang.
 • Respektere folks grunnleggende rett til personvern så alle kan bruke internett fritt, trygt og uten frykt.

Bedrifter og organisasjoner vil

 • Gjøre internett rimelig og tilgjengelig for alle slik at ingen blir ekskludert fra å bruke og forme nettet.
 • Respektere forbrukernes personvern og personopplysninger slik at folk har kontroll over livene sine på nettet.
 • Utvikle teknologier som støtter det beste i menneskeheten og utfordrer det verste.
 • Internett er virkelig et felles offentlig gode som setter mennesker først.

For alle

 • Vi forplikter oss til å opprettholde disse prinsippene og å delta i en bevisst prosess for å bygge en fullstendig "Kontrakt for nettet", som vil beskrive roller og ansvar for myndigheter, bedrifter og organisasjoner samt privatpersoner.

 • Utfordringene som nettet står overfor i dag er skremmende og påvirker oss i alle våre liv, ikke bare når vi er online. Men hvis vi jobber sammen og hver og en av oss tar ansvar for handlingene våre, kan vi beskytte et nett som virkelig er for alle.

Ta kontakt med Contract for a new web - si hvordan du vil ha det.

Link: Contract for a new web