Artikler > Teknologi

I FRAMGANG: Helion jobber fram kraft fra kontrollert fusjon

Av Einar Eldøy 11.4.2024

Utvikling av fusjonskraft - Helions tekniske milepæler passert, regulatorisk fremgang, avtale med Microsoft

Interessen for fusjon øker. Det er nå 43 selskaper i verden som jobber med fusjon, mot 27 for et år siden, melder Fusion Industry Association.

Tidlig i 2023 har reguleringsmyndigheten i USA Nuclear Regulatory Commission (NRC) besluttet å regulere fusjon på samme måte som sykehus og partikkel akselleratorer. Det skaper en klar framtid.

Storbritannias Energy Act of 2023 er nå godkjent på samme måte. Storbritannia blir ventelig første land til å få et regulerings regime på plass for fusjon.

Helion Energy har gjort gode fremskritt innen fusjonsenergi, med et sterkt fokus på det ambisiøse Polaris-prosjektet og jakten på kommersiell implementering av fusjon. I løpet av de siste månedene har Heliom oppnådd betydelige tekniske milepæler som signaliserer en mulig fremtid for fusjonskraft. Det er røster som hevder at den praktiske siden av fusjon er så vanskelig at fusjon som kraftkilde aldri blir av.

11.42024: "Polaris construction is underway."

Helion viser nå til teknisk fremgang på flere områder

  • Vela Test: I mai fullførte Helion sin største pulserende krafttest, kalt "Vela." Testen hadde som mål å demonstrere den avanserte svitsjeteknologien gjentatte ganger og i stor skala. Ved bruk av 1 Hz flyttet Vela over 11 GJ total energi gjennom en simulert Polaris kompresjonsmagnet. Testen viste evnen til å pulsere Polaris én gang per sekund i lengre perioder, en betydelig forbedring sammenlignet med den forrige pulsfrekvensen på én gang hvert tiende minutt.

  • Polaris-formasjonstest: Testen ble nylig fullført, etterfulgt av igangsetting av innledende plasmaoperasjoner. Polaris vil gjøre det mulig for Helion å eksperimentere med høyere elektrisk felt og magnetisk fluks FRC (Field-Reversed Configuration), samt utforske en rekke nye drivstoff-, diagnostikk-, pre-ioniserings- og kontrollteknologier. Testen spiller en sentral rolle i å finjustere Polaris funksjonalitet og ytelse.

  • Kondensatorproduksjon: I løpet av det siste året har Helion flittig utviklet sin produksjon av kondensatorer, og nådde en milepælen med å produsere over hundre interne kondensatorer. Et samlebånd er for tiden i gang med å klargjøre kondensatorer for den kommende Polaris-installasjonen, og effektivisere produksjonsprosessen.

Kommersiell utvikling viktig myndighets beslutning

I et betydelig gjennombrudd for fusjonsenergiindustrien, kunngjorde Nuclear Regulatory Commission (NRC) sin beslutning om å regulere fusjon under et rammeverk som skiller fusjon fra fisjon og baner vei for lisensiering av kommersielle fusjonskraftverk. Denne beslutningen har brakt fusjonsenergi nærmere realisering..

Verdens første fusion Power Purchase Agreement (PPA)

Helion skrev historie ved å kunngjøre verdens første Fusion Power Purchase Agreement i samarbeid med Microsoft. Avtalen skisserer planer for Helions første fusjonskraftverk som skal levere strøm til nettet i 2028, og markerer et betydelig skritt mot kommersiell distribusjon av fusjonskraft. Denne landemerkeavtalen med Microsoft og Constellation styrker tidslinjen for å bringe fusjonsenergi til staten Washington.

Vitnesbyrd før kongressen i USA

Helions administrerende direktør vitnet for House Energy Subcommittee on Science Space and Technology, og understreket at selskapet er nærmer seg å distribuere et fusjonskraftverk som er det første av sitt slag. Han fremhevet også viktigheten av å skalere produksjonen for utplassering av fusjon på 2030-tallet. Denne kongresshøringen ga en utmerket plattform for å gå inn for fusjonsenergi og dens potensielle fordeler.

Helion ser fremover - generere elektrisitet

Med fremgang på flere fronter ser Helion Energy nå frem til fullføringen av Polaris tidlig neste år. Når det er operativt, vil teamet prøve å oppnå sitt endelige mål: å generere elektrisitet fra fusjon for første gang. For å få dette til ønsker Helion nesten 50 nye ansatte velkommen. De som vil ha ren og ubegrenset energi og ønsker å være en del av denne utviklingen inviteres av Helion til å søke på de ledige stillingene.

Det blir spennende - det er mange som ikke tror på dette

Helion Energys tekniske innovasjon og regulatorisk avklaring kan ha drevet fusjonsenergi nærmere virkeligheten. Polaris-prosjektet og partnerskap med mange industriledere kan ha satt scenen for en bærekraftig og ren energifremtid, og en verden drevet av fusjon.

Hva tror du? Hva er PR og hva er realiteter? Følg med i Helions bestrebelser.

LINK

HELION: Polaris construction is underway

FUSION INDUSTRY ASSOCIATION

Bilde fra Helion nettsted