Artikler > Teknologi

En verden uten olje og gass en verden uten gjødsel og mat

Av Einar Eldøy 23.6.2022

Velkommen til en vidunderlig verden uten gass og olje

Stolene har sete og rygg av blå plast. Hva skal vi bruke i stedet når oljen og gassen skal bort? En omlegging så stor som det vi står foran trenger tid og planer for framtida før ny virkelighet kan komme.

Hydrokarboner som olje og gass brukes til mye uten å brennes, altså utenom energi. Mat og vanlige dagligvarer stiger nå mye i pris fordi prisen på olje og gass stiger. Hudkremer, kunstig lær til sko og klær, tekstiler av mange slag har olje eller naturgass som basis.

I gjødselproduksjon bruker man hydrogen laget av naturgass. Naturgassen utgjør omtrent 80% av produksjonskostnadene, og Russland, Hviterussland og Norge er store produsenter. Yara og de andre gjødselprodusentene venter nå på hva som vil skje med produksjonen. Blir gassen dyr eller tilgangen reduseres får det betydning for produsert mengde og prisen på gjødsel. Det er usikre tider, og gjødselprisene stiger. Bøndene er usikre, hva blir prisene, hvor mye kan de dyrke, hvor mye gjødsel blir tilgjengelig, hvor stor blir avlingen? Finnes det avlinger som krever mindre gjødsel?

Hveteprisene går opp fordi det er krig i Ukraina og Russland, utskiping av korn rammes. Mange mennesker i verden kan oppleve matmangel. Alt vi pakker maten inn i blir mye dyrere eller vi får mangel fordi plast lages av olje og gass.

Helt nødvendige varer som etylen, polyetylen, polypropylen og mer lages av petrokjemisk industri

Petrokjemisk industri bruker naturgass for å lage etylen og polyetylen som brukes i alt mulig som joggesko, treningsklær, vannflasker, skuddsikre vester, handleposer - alt mulig av plast. En mengde nye produkter av plast er på vei til oss, men uten naturgass blir det usikkert hva som skjer.

Polypropylen er et vanlig produkt fra prosessering av naturgass og oljeraffinering. Nesten alle folk har klær og plastartikler laget av propylen. Treningsklær, sanitærprodukter av tekstil, telefondeksler, belter og mye mer inklusive ansiktsmasker. Polypropylen brukes i vaskemaskiner, støvsugere, matbeholdere, møbler, sugerør, medisinsk utstyr og biler.

Petrokjemiske produkter finnes overalt og til alle formål. Det er ikke enkelt å finne erstatninger, nesten umulig. Gateasfalten er laget av olje, og den prisen stiger også. USA har naturgass fra sine oljesandfelter og eksporterer mengder tilpasset eller raffinert naturgass til petrokjemiske produsenter i Kanada, India, Kina og flere land i Europa. Denne gassen brukes ikke som energi, men av petrokjemisk industri.

Det råder nervøsitet og stigende priser nå. Krigen i Ukraina presser prisene, og selv uten den har nedstenging av oljeproduksjon for petrokjemiske formål. alltid vært urealistisk. Det blir ingen fin verden uten olje og gass, ikke før om lenge, lenge. Det er jo teoretisk mulig, men kostnader og tidshorisonter og og ikke minst betydningen for klimaet spiller rolle.

Men oljeproduksjon er jo ikke bærekraftig?

Vel, i alle fall må vi få en viss tid til omstilling. La oss løse klimaproblemet først. Og så må vi finne ut hva olje egentlig er.

Photo by Omar Mahmood