Artikler > Teknologi

Egen bil ulovlig selvkjørende bil styres for deg

Av Einar Eldøy 12.11.2022

Inn med fullt kontrollert kjøring sjåføren ut

Et datasystem kjører bilen din om noen år. Teknologien ruller fram, og nå er Baidu, Uber, Tesla, Olli, Mercedes osv. klar med (delvis) førerløse biler, og kinesiske, amerikanske myndigheter har laget de første regler for hva som kreves av førerløse biler. Deres nivå klassifiseres fra 0 til 5. Det er mange som nå forbereder førerløse eller selvstyrte biler. Vær klar over at når du setter deg inn i en slik bil har du ingen kontroll på hvor turen går - de som styrer bilen kan kjøre deg dit de vil, selvsagt ikke med en gang - nå - men teknikken klargjøres for det som skal komme. Sjåføren mister kontrollen, noen utenfor styrer bilen.

Bilkjøringens gleder, plager og muligheter

Noen synes det er moro å kjøre bil, men for mange er det nødvendig og litt slitsom transport. Vi bruker hundretusener av kroner på en bil som er parkert 95% av tiden, som vi oftest kjører alene i, og vi lager miljøproblemer. Nye store endringer kommer i form av elektriske selvkjørende biler vi deler oss i mellom: mobilitet blir en tjeneste. Byene blir tilpasset det nye grønne med mye mindre transport, og reduksjonene kan bli på hele 90%.

Nå kan vi vente oss en gradvis og nesten umerkelig, men uungåelig forandring til selvstyrte biler i en felles delt pool forbundet via mobilnettet. Biler finnes allerede på nettet, og for eksempel GM leverer flere av sine nye modeller med internettabonnement inkludert.

Selvgående vogner til offentlig transport er forsøkt mange steder, de finnes på mange flyplasser og terminaler, men store endringer trengs før slike kjøretøyer kan komme ut i åpen trafikk. Nå trappes det opp mot integrerte systemer i åpen trafikk, og du får ikke kjøre selv. Påskuddet er biltrafikk levert som en effektiv og rimelig tjeneste, og da trenger du ikke ha bil selv.

Nå kan du også kontrolleres

Men husk alltid at den som kontrollerer det automatiske trafikksystemet kontrollerer deg. Alle selvstyrte eller elektronisk styrte biler kan hackes - noen kan ta kontroll over dem uten at sjåføren kan vite om det. Det begynte med at FiatChrysler kalte tilbake flere millioner biler av frykt for at en elektronisk komponent de bruker kan styres utenifra.

Du kan like godt innstille deg på at du ikke får kjøre selv lenger

Selvkjørende biler er ikke hva du tror. I bunn av all teknologi ligger et ønske om å kontrollere oss: Hvor vi kjører, hva vi holder på med, hvem som er med oss, hva vi transporterer, alt er nyttig informasjon.

Googles selvkjørende biler har vi lest om i et tiår år, og nå lover de at de skal ha en bil på veien om 3-5 år - og tiden går. De samarbeider med politiet om utviklingen innen styringssystemer, trafikkflyt, sikkerhet og kapasitet. I tradisjonell Google stil kan du regne med at din private sfære er truet.

Det er en kjent sak at trafikkmyndighetene i USA er spesielt interessert, for trafikken i USA kan være tung. En selvkjørende bil på en tettpakket vei med for eksempel 8 filer byr helt klart på utfordringer av mange slag. Politiet ser også for seg at en selvkjørende bil lett kan overtas av politiet, styres dit de vil ha den og de kan kartlegge all din kjøring i detalj. De vet at det er deg for du har en elektronisk id-chip i kroppen din. En effekt er at ulykker kanskje helt forsvinner hvis vi får selvkjørende biler til å fungere.

Dette arbeidet koordineres internasjonalt i tråd med bilindustriens internasjonale karakter.

Teknikken utvikles og er nær praktisk bruk

Selvparkering eller parkeringsassistenter finnes allerede på mange biler, og utviklingen går raskt i retning av at du kan bruke en talemelding og få bilen parkert uten at du selv sitter inni. Det er de færreste som i dag tør å gå ut av bilen når man har koblet inn selvkjøring eller parkeringsassistanse, men snart er vi der og.

Det krever ikke stor fantasi å se at dette er en ideell sak for de som vil ha kontroll over oss. Alt går av seg selv, inklusive å kjøre deg i fengsel eller inn i et gasskammer.

Bilens informasjonssenter eller kontrollsenter

På bildet ser du en moderne infoskjerm fra Tesla som er ganske svær og som inneholder mange funksjoner. Selv billige biler har i dag mange elektroniske funksjoner og du kan bruke GPS, telefon, få meldinger, tilkalle assistanse, oppdatere softwaren din etc. - og mye mer skal det bli.

Bilers funksjoner er allerede sterkt elektroniske med masse elektroniske kretser, og nå få vi kommunikasjonssentre med mange flere funksjoner, inklusive underholdning i fullt monn der Apple Car Play og et par andre allerede er i gang med å planleege hvordan du skal underholdes på tur..

Nettbil

Webtilkobling er en selvfølge for å få nok kapasitet til kontroll av bilen, og 4-5G nett langs veiene bygges jo ut i rasende fart. Se for deg politiet styre deg unna trafikkerte soner, hindre at du blandes opp i ulykker og ikke minst tar tak i deg på en elegant måte og kjører deg til nærmeste politistasjon.

Uber og inn - du kan se for deg integrerte transportsystemer

Du vil settes i en bil og kjøres dit de vil ha deg. Det er ikke lenger noen grunn til at du skal ha bil selv. Det finnes enkelt en flåte biler som alle kan bruke og disponere, og som styres av et system som Uber der de eller du bare kaller opp en bil, blir kjørt dit du skal eller de vil du skal, eller til nærmeste tog, trikk, flyplass.

Når du skal hjem blir du satt i en ny bil fra Uber eller en lignende tjeneste.

Mørk overvåkingsagenda med trafikksikkerhet som unnskyldning

Overvåking av oss alle står sentralt i dette scenariet. Trafikksikkerhet høres attraktivt ut når bilene er sikret på alle kanter med sensorer og automatikk så du unngår all kontakt med andre biler, utforkjøring og trafikkbøter.

Men bilen blir også et styrt rom der du blir plassert og transportert dit du skal. Smart-meter i hjemmet ditt, telefonen du har med deg, passet (snart mikrochippen under huden), og alt det andre de kobler mot nettet, blir sammen med transportsystemene det perfekte overvåkningsnettet. De vil vite hvor du er, hvem du er sammen med og hva du gjør uansett når på døgnet og hvor i verden du måtte befinne deg.

Etter 20300 får vi "online-to-offline" transaksjonssystemer med tjenester som vil være bygget inn i bilen. Her kan sjåføren forhåndsbetale for bensin, bestille kaffe og mat, kinobilletter og annet før han kommer til stasjonen.

Kartet blir supernøyaktig og fylt opp med informasjon om alt som finnes langs veien.

Men luksusbiler og sportsbiler blir redningen

Vil du ha kontroll selv er rå sportsbiler kanskje en løsning med sin fart, med spesial kommunikasjonsutstyr som ikke kan trackes av andre. Hvordan de andre selvkjørende bilene skal vite hva som skjer er en utfordring.

Kampen om vår frihet handler også om bilkjøring og hvem som skal bestemme hvor du skal og hvor du havner. Du har nok lagt merke til hvordan veier bygges nå, med sperre i midten og gjerder på sidene. Du skal ikke slippe unna men kjøre dit de vil. De automatiske bompengestasjonene kan allerede fortelle politiet hvor du er. Hvor langt er du villig til å la dette fortsette før du setter grensa?

Photo by Lucas Fonseca