Artikler > Teknologi

Det er på tide å la verden få vite at vi trygt kan håndtere atomavfall

Av Einar Eldøy 29.11.2023

Atomkraft kan gjerne komme til Norge - sikkert, høy driftsprosent, billig strøm

Små Modulære Reaktorer SMR er fine å se på, og de blir sikre når de er klare om få år. Mange ser fordelene ved å bruke atomkraft i stedet for fossile energikilder. Men det er fortsatt et stort hinder å overvinne før det er allment akseptert at atomkraft er en trygg og ren del av energikildene. Oppfatningen om at atomindustrien har et avfalls-"problem" finnes fortsatt hos det alminnelige publikum.

Atomenergi viktig - og helt sikkert

Klimakrisen hadde allerede forsterket behovet for å redusere bruken av fossilt brensel. Et økende antall land rundt om i verden er nå enige med Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) at atomenergi er viktig for å bli mindre avhengigh av fossilt brensel.

Det er nå på tide å endre oppfatningen om at atomindustrien har et "avfallsproblem". Atomkraftindustrien er en sikker industri.

Brukt atombrensel kan håndteres sikkert

Brukt atombrensel er ingen skitten hemmelighet som ikke bør diskuteres. Sannheten er at brukt kjernebrensel har blitt og fortsetter å bli administrert trygt og ansvarlig i mellomlagringsanlegg mange steder i verden. Flere land som Finland og Canada har utviklet dype depoter i fjell for å lagre sitt brukte kjernebrensel på lang sikt. Verden tar nå fatt på en ny æra med håndtering av kjernefysisk avfall. Den vil tjene som en global modell for ansvarlig forvaltning. Atomindustrien må la alle få vite det.

I følge en IPCC-rapport fra 2018 vil det være behov for en nesten tredobling av den globale kjernekraftproduksjonen

Behovet går fra 400 gigawatt til 1160 gigawatt. IPCC mener at dette målet kun kan nås med bygging av flere atomreaktorer i løpet av de neste 30 årene, og med en tilsvarende økning i mengden brukt atombrensel som må lagres trygt.

I dag er det omtrent 400 000 tonn brukt atombrensel på verdensbasis som må ivaretas i årtusener. Det er vitenskapelig konsensus om at dyp geologisk deponering er den beste måten vi kjenner til for å gi sikker håndtering av brukt kjernebrensel over de hundretusenvis av årene avfallet må holdes inne og isoleres.

Flere trygge anlegg er under bygging

  • Finlands Onkalo-depot på Olkiluoto-øya kalles en game changer for langsiktig bærekraft av kjernekraft. Det er under bygging av atomavfallshåndteringsfirmaet Posiva Oy. Deponering starter ventelig omtrent 2025.

  • Den svenske regjeringen har godkjent at kjernebrensel- og avfallshåndteringsselskapet Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bygger et innkapslingsanlegg og depot for brukt kjernebrensel i Forsmark, i Östhammar kommune. Byggingen forventes å ta ca. 10 år.

  • National Cooperative for Disposal of Radioactive Waste (Nagra) Nördlich Lägern bygger et anlegg for Sveits' brukte kjernebrensel.

  • I Frankrike har National Agency for Radioactive Waste Management (ANDRA) søkt om byggelisens for Cigéo dypgeologiske depot i Meuse/Haute-Marne.

  • Canada er i gang med et prosjekt i der kommunen, urfolk First Nation og Métis-samfunnene og andre i området jobber sammen. I 2010 lanserte Nuclear Waste Management Organization (NWMO) en plan for hvor Canadas brukte kjernebrensel trygt kan isoleres.

Ta ansvar nå - atomindustrien er på banen nå

Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll sier: «Det er uansvarlig å legge atomavfall i vannbassenger år etter år uten en beslutning. Vi må ikke overlate ansvaret til våre barn og barnebarn. Vår generasjon må ta ansvar for avfallet vårt.»

World Nuclear News: Viewpoint: It's time to let the world know we can safely manage nuclear waste

Photo by Vanessa Garcia