Artikler > Teknologi

Brukt kjernekraft brennstoff mulig å resirkulere gjenbruke

Av Einar Eldøy 12.4.2023

Fornyet atombrensel kan vare i 1000 år til

Bildet viser to mann som klemmer en beholder med kjernefysisk brukt brensel ved Storbritannias Sizewell atomkraftverk.

Det er mulig å utvinne energi fra brukt kjernebrensel, sier miljøgruppen RePlanet. Eksisterende beholdning av brukt kjernebrensel i verden kan resirkuleres og brukes som brensel for avanserte hurtigreaktorer. Da kan de generere nullkarbon elektrisitet i 1000 år til.

RePlanet laget rapport – What a waste: How fast-fission power can provide clean energy from nuclear.

RePlanet mener at Europas kjernekraftreaktorer «har en lang historie med sikker bruk, og har levert enorme mengder ren elektrisitet i flere tiår». De sier også at atomkraftverk bruker mindre enn 1 % av det faktiske energipotensialet i det naturlige uranet som brukes. Brenselelementer som fjernes fra reaktorer blir helt feil betraktet som "atomavfall".

Det kjernefysiske "avfallet" er ikke en miljø- eller helsetrussel, men likevel er avfallet blant de oftest siterte årsaker til fortsatt motstand mot karbonfri atomkraft.

Avfallsproblemet med kjernekraft kan elimineres

Det brukte drivstoffet kan brukes i en ny generasjon raske nøytronreaktorer via en karbonfri avfall-til-energi-prosess. Fisjonsproduktene vil gå tilbake til et radioaktivitetsnivå lik den opprinnelige uranmalmen innen 200-300 år, og dypgeologiske deponeringsstrategier kan nedskaleres. Det er tilstrekkelig energi i atomavfall til å drive Europa med dagens elektriske strømforbruk i mellom 600 og 1000 år. Hvis tilgjengelige uran- og thoriumressurser vurderes samlet er kjernebrensel i hovedsak ubegrenset. Det er nok til karbonfri energi i titusenvis av år.

Nærmere vurderinger av sirkulærøkonomiske forhold må gjøres, som en mulig del av en god sirkulær økonomisk aktivitet.

RePlanet oppfordrer politikere i alle land til å se på saken: brukt kjernebrensel er ikke avfall

Rapporten oppfordrer de politiske partiene i Europa å avslutte sin uvitenskapelige motstand mot atomenergi. Oppfordringen henger sammen med den nye (april 2023) utgivelsen av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Synthesis Report som sier at verden har dårlig tid i klimasaken nå.

Å behandle brukt kjernebrensel som avfallsprodukt må ta slutt. Atomavfall må ganske enkelt resirkuleres for å generere århundrer med ren kraft for Europa og Storbritannia, samt resten av verden. Dette materialet er drivstoff for fremtiden.

RePlanet beskriver seg selv som "et nettverk av veldedige organisasjoner på grasrotsiden drevet av vitenskapsbaserte løsninger innen klimaendringer, kollaps av biologisk mangfold og behovet for å eliminere fattigdom".

Linker: WNN: Extract energy from used nuclear fuel, says environmental group

RePlanet is a new kind of environmental movement with a radical, science-backed plan to repair the damage to our precious starship Earth

Image: RePlanet