Artikler > Teknologi

BlackRock kan styre verdens børser som de vil

Av Einar Eldøy 10.11.2023

BlackRock er verdens største finansfirma, kan snart styre hele verdens finanser

BlackRock sier på sin nettside at deres formål er å hjelpe alle til å oppleve økonomisk velvære. Bli kunde hos BlackRock og oppnå økonomisk velvære.

BLACKROCK er verdens største finansforvalter, og har en estimert forvaltningskapital på 20.000 milliarder USD. Det er umulig å si hvor riktig dette tallet er. De er store, de har en forvaltningsplatform Aladdin som også brukes av verden sentralbanker. Denne plattformen er styringsverktøyet deres.

Aladdin er en avansert plattform for risikostyring og investeringsstyring utviklet av BlackRock. Den er åpnet for institusjonelle investorer som et verktøy for å analysere, administrere og optimalisere finansporteføljer. Den integrerer teknologi, data og analytiske verktøy for å hjelpe investorer med å ta informerte beslutninger i komplekse finansmarkeder. Den er god, den virker utmerket. Brukerne blir rikere og rikere.

Her er en oversikt over BlackRock's Aladdin

Historie

 • Lansering: Aladdin ble lansert av BlackRock på 1990-tallet som et internt verktøy for å håndtere risikoene knyttet til deres egne investeringer. Den utvikles kontinuerlig.
 • Åpning for tredjeparter: I løpet av årene åpnet BlackRock opp Aladdin for tredjeparter, inkludert andre institusjoner og selskaper.

Funksjoner

 • Risikostyring: Aladdin hjelper investorer med å vurdere og håndtere risikoene knyttet til deres porteføljer. Dette inkluderer markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og andre relevante faktorer.
 • Porteføljeoptimering: Plattformen gir verktøy for å optimalisere porteføljer basert på spesifikke mål og risikopreferanser.
 • Analyse: Aladdin gir dyp innsikt gjennom avanserte analyser av markedsdata og porteføljens ytelse.
 • Handel og utførelse: Plattformen gir også funksjonalitet for handel og utførelse av handler.

Hvem bruker Aladdin

 • Institusjonelle investorer: Aladdin er først og fremst rettet mot institusjonelle investorer, inkludert pensjonsfond, forsikringsselskaper og andre store finansinstitusjoner.
 • Formuesforvaltere: Noen formuesforvaltere bruker også Aladdin for å administrere porteføljer og evaluere risiko.
 • Andre finansaktører: Aladdin er også blitt utvidet til å tjene andre aktører i finansmarkedet, som banker og meglerhus.

Innflytelse

 • Stor innflytelse i finanssektoren: Aladdin har blitt ansett som en av de mest innflytelsesrike plattformene innen risikostyring og investeringsstyring i finanssektoren.
 • Utbredt bruk: Mange av verdens ledende finansinstitusjoner og investorer bruker Aladdin for å administrere og analysere porteføljer.
 • Påvirkning på markedet: BlackRocks Aladdin har hatt en betydelig innflytelse på hvordan investorer nærmer seg risikostyring og investeringsbeslutninger.

Stadig innovasjon - stadig bedre

Ved å ta i bruk Microsoft Azure har BlackRock akselerert innovasjon på Aladdin gjennom større dataskala og åpne nye muligheter for å forbedre klientopplevelsen. BlackRock vil også utnytte Microsoft Azures nettverk av globale datasentre og muligheter for å møte de lokaliserte behovene til Aladdin-klienter, samtidig som Aladdins høyeste standarder for motstandskraft og sikkerhet opprettholdes.

Ny utvikling kommer stadig - følg med. Kanskje ditt firma kan få tilgang til Aladdin?

Link BLACKROCK Mega forces: An investment opportunity

Photo by vedanti