Artikler > Teknologi

Bensin- og diesel-biler fortsetter med nye typer brennstoff

Av Einar Eldøy 11.4.2023

Forbrenningsmotoren skal leve: Bilindustrien er for stor til å endre sine metoder

Bilindustrien vil fortsette med forbrenningsmotorer. Det er mulig å lage dagens biler som bensinbiler og dieselbiler slik at de blir mer bærekraftige og har lavere utslipp. Nå jobbes det med elektrisitet og hydrogen, men det kan også lages nye typer brennstoff.

Det er ikke mulig å lage fossilbrenselbiler som er bærekraftige og utslippsfrie. Grunnen er at dagens fossile brensler som bensin og diesel ikke kan regenereres eller produseres i stor skala på en måte som er bærekraftig.

Utvikling nå er styrt mot elbiler, delvis hydrogen

Innsatsen nå er i retning elektrisitet og hydrogen. Imidlertid er det mulig å gjøre bilene om slik at de ikke bruker fossile brensler, og som derfor er utslippsfrie når de brukes. Det er mulig å lage nye typer brenstoff for biler med forbrenningsmotor.

Det er noen begrensninger når det gjelder å lage nye typer brennstoff for biler med forbrenningsmoto. Dette skyldes at forbrenningsmotorer i hovedsak fungerer ved å brenne brennstoff, og utslippene fra denne prosessen kan ikke unngås fullstendig. Det har vært omtalt løsninger med ettermontering av utstyr for å fange eller rense utslippene, men ingenting er vist i praksis ennå.

Eksisterende bensin- eller dieselmotorer kan brukes fortsatt

Imidlertid finnes det noen alternative drivstoffkilder som kan gi reduserte utslipp når de brukes i forbrenningsmotorer. For eksempel kan biobrensel lages fra organisk materiale, som biomasse eller avfall, og kan brukes i eksisterende bensin- eller dieselmotorer. Biobrensel kan redusere klimagassutslippene sammenlignet med fossile brensler, siden CO2-utslippene under forbrenningen tilsvarer den mengden CO2 som ble absorbert fra atmosfæren mens biomassen eller avfallet ble produsert.

Mange syntetiske muligheter finnes - men er ikke tatt i bruk

En mulighet er å bruke syntetisk drivstoff, som kan produseres fra fornybar energi, for eksempel sol- eller vindkraft. Syntetisk drivstoff kan produseres ved å kombinere hydrogen og karbon fra fornybare kilder, og prosessen kan utføres ved hjelp av elektrolyse eller biokjemiske prosesser. Med slikt syntetisk drivstoff kan eksisterende forbrenningsmotorer brukes, og kan redusere klimagassutslippene betydelig sammenlignet med fossile brensler.

Utvklingen er ikke kommet i gang på dette området.

Photo by Arnie Watkins