Artikler > Teknologi

Autonome selvkjørende biler muligheter til å forandre verden

Av Einar Eldøy 17.2.2023

Teknisk revolusjon ny transport ny økonomi nye samfunn med autonome biler

Først vil biler ikke kjøre på hverandre, så vil de kjøre selv. Systemer for selvkjøring blir stadig mer aktuelle. De kan bli populære - men kanskje bare som en autopilot funksjon i første omgang.

Det er allerede helt klart at selvkjørende biler er mye vanskeligere enn noen hadde tenkt seg. Tidslinjen er derfor ikke helt klar ennå, men de økonomiske og sosiale fordelene av autonome eller selvkjørende biler er så store at slike biler er umulig å unngå. Robot bil/taxi er et annet uttrykk som brukes.

De kommer nå kjapt opp på et nivå der sjåføren får nyttig assistanse

Resten vil ta tid. Fullt ut selvkjørende biler blir et teknisk brudd i vår måte å leve på som vil forandre samfunnet radikalt. Det blir et sammenbrudd i eller fjerning av det vi gjør nå. Så får vi ny vekst inn i et nytt samfunn.

Eierskap til egen bil er en kostbar sak med lav nytteprosent. Kanskje skal man greie seg uten. Samtidig er det slik at å kalle på en bil man abonnerer på når man har transportbehov kan være en bra ide. Hvis det praktiske kan ordnes effektivt og med god økonomi er det kanskje det man gjør i framtida. Datasystemer kommer til å spille en stor rolle i dette.

Det kommer nye aktører inn i bil/transport sektoren

Vi har sett flere kinesiske firmaer, Tesla, Waymo, kanskje Apple, kanskje Mercedes som vil inn på et nyskapt marked for transport til forbrukere. Alle som vil prøve må se for seg å bli værende i markedet i minst 50 år.

Tenk deg at de nye aktørene skal skape et nytt marked der verdens omtrent 1.5 milliarder biler gradvis erstattes med en fullstendig selvkjørende utslippsfri bil, og er en del av et større helt nytt transportsystem. Kanskje de fleste ikke trenger egen bil, men kan bruke et datastyrt transportsystem som finnes de fleste steder. Det blir en transportrevolusjon.

Biler blir datastyrte maskiner

Først hadde biler noen elektroniske sensorer, så fikk de flere og flere og alt måtte knyttes sammen av en datamaskin. Antallet sensorer kommer nå sammen med kameraer, lydgivere, talefunksjoner og krever mer og mer datakraft - bilen har sin egen datamaskin som kan ta i mot oppdateringer fra skyen. Dette kommer til å vokse kraftig i årene som kommer, og software blir grunnlaget for en god bil.

Gradvis utvikling er på gang

Tesla har lansert FSD full self drive versjon 10.69.3.1 Experience eller Full Self-Driving Beta v11. Tesla hevder at deres autopilot og FSD funksjoner øker kundenes muligheter til å kjøre sikrere enn den gjennomsnittlige sjåfør i USA. De sier de nærmer seg full selvkjøring nå.

Full selvkjørende teknologi vil kunne skape et nytt rom der folk kan oppholde seg, og hele bilindustrien vil forandres sammen med deling av kjøreturer, leveranser og vil påvirke jernbaner og buss-selskaper, ja kanskje flyindustrien også.

Men det er ikke ferdig ennå - vi er ikke helt der ennå. Lær deg litt om autonom kjøring.

Utvikling i teknikk og tenkemåte er på skinner nå. Det er mange tekniske utfordringer forbundet med selvkjørende biler, og de er i ferd med å bli løst. I mange land er man kommet langt. Overgangen vil gå gradvis. De første selvkjørende biler er på veien allerede, og autonome kjøretøyer vil forandre transportindustrien

Det blir også helt nye måter å tenke biløkonomi på. Taxier uten sjåfør blir billigere, øket bildeling gjør bilbruk billigere, det kommer nye muligheter for mer gratistransport til steder og arrangementer. Det blir nye muligheter for de som ikke kan kjøre selv - barn, eldre, uføre og for de som vil gjøre noe under kjøreturen.

Utvikling gjennom grader av selvkjøring fram til full selvkjøring

Det er mye teknologi i selvkjørende biler, og det kan være OK å vite noe om begrepene. Det er flere alternative måter å gjøre dette på, og de har forskjellig utvikling. Terminologien er ikke helt klar, og ord brukes litt forskjellig. Vi trenger omforente ord å bruke når vi skal snakke om autonom kjøring.

Autonom kjøring kan deles inn i tre kategorier. Avansert sjåførstøtte , tilstrekkelig sjåførstøtte og full selvkjøring. I USA brukes 6 nivåer for selvkjøring nivå 0 - nivå 5. De utvikles stadig av SAE Society for Automotive Engineering. Samtidig er det internasjonalt samarbeid. Basic Driver-Assistance Functions gjør kjøretøyene mer intelligente og støtter sjåføren. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) økte støtten, og flere ting ble lagt inn. Avstand, styring av fart, kollisjonsfare, filskifte, automatisk stopping. Alt dette inngår i bilens kontrollsystem, og alt og mer til skal inn når løsningen er ferdiglaget.

3 teknologier brukes

Avansert teknologi brukes til å posisjonere bilen i omgivelsene og å følge kart. De har fordeler og ulemper.

  • Kamera-Basert Autonom Kjøring: Denne posisjonerer bilen i forhold til veiene. De bruker GPS i tillegg for lokalisering i forhold til kartet. Simultan lokalisering og mapping SLAM beskriver kartbruken. Tesla bruker kameraer, men har ennå ikke vist at full selvkjøring virker. Mange har innvendinger mot bruken av kamera. Får de det til, er det en billig løsning.

  • Lidar og HD-kart basert autonom kjøring: Denne metoden er fundamentalt forskjellig fra kamerametoden. Her brukes lasere til å lokalisere alt som finnes nær bilen. Kart-informasjon om trafikkskilt etc. brukes til å bestemme bilens kjøring. De bruker også kamera og radar til å identifisere bevegelige objekter i nærheten. De må kjøre opp alle rutene bilen skal kjøre autonomt med kamera og ta bilder. Løsningen er kostbar.

  • The Connected Car Autonomous Driving med hel kobling til internett: Her er bilen i full kommunikasjon med andre biler og infrastruktur i omgivelsene som trafikklys, skilt, ting som finnes. Her måles avstander kontinuerlig, og krever 5G kommunikasjon i området. Denne metoden regnes ikke som praktisk, men kineserne arbeider med den. Kan man koble alle bilene på veien sammen som et tog kan man kjøre i 150 km/t med 2 meters avstand, og veien får enorm kapasitet.

Volkswagen arbeider med noe de kaller V2X basert på kontinuerlig nettkommunikasjon med alt mulig: Fra-bilen-til-alle-ting.

Internasjonal sertifisering og normer er under utvikling

Alt er under utvikling. Det vil ennå ta tid før autonom kjøring er generelt vanlig. Utvalgte byområder får det nok svært raskt, noen i Kina og USA har det allerede.

Vi er inne i en slags autonom avslutning - mye er gjort men vi er ikke helt ferdige. De siste 10% som ennå ikke er gjort er 90% av det vi trenger. Biler uten ratt kommer kanskje aldri, men der Google/Waymo har kjørt opp løypa eller Baidu med nettkobling kjører kommer det til å funke. Tilfeldig fri rattløs kjøring overalt - det er langt fram. Søppelbiler der du bor som er autonome - yes.

Photo by Waymo promotion