Artikler > Teknologi

ATOMVÅPEN: Det er 9 atomvæpnede stater i verden

Av Einar Eldøy 13.6.2024

AVSKREKKING: Det finnes 2000 atomvåpen helt klare til bruk i verden

Russerne hevder at Nato øver seg på felles atomvåpenoppdrag, noe som betyr at ikke-nukleære medlemsland som Norge er involvert i den militære planleggingen av bruk av atomvåpen. Skal vi avskrive dette som russisk propaganda eller .. ???

Nå sier Natos Stoltenberg at alt er klart til atomkrig, øvelser er gjennomført, våpnene er klargjort. Det har vært holdt øvelser de siste 10 år minst.

USA har, i strid med sin underskrift, lagret atombomber i fem vasall-stater i flere tiår. De trener NATO soldater i håndtering av atomvåpen ved Kleine Brogel-basen i Belgia, Büchel-basen i Tyskland (Rheinland-Pfalz), Aviano- og Ghedi-basene i Italia, Volkel-basen i Nederland og Incirlik-basen i Tyrkia. Nå har USA fått 8 baser i Norge.

Jeg sakser fra SIPRI - Stockholm Peace Research Institute - se link under.

Ved starten av 2023 hadde ni stater atomvåpen – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea, Israel.

Til sammen omtrent 12 512 atomvåpen, hvorav 9576 ble ansett for å være potensielt operativt tilgjengelige.

Anslagsvis 3844 av disse stridshodene ble utplassert med operative styrker, inkludert ca. 2000 som ble holdt i en tilstand av høy operativ beredskap – samme antall som året før.

Totalt sett fortsetter antallet atomstridshoder i verden å synke

Dette skyldes imidlertid først og fremst at USA og Russland demonterer pensjonerte krigshoder. Globale reduksjoner av operative stridshoder ser ut til å ha stoppet opp, og antallet stiger igjen. Samtidig har både USA og Russland omfattende og kostbare programmer på gang for å erstatte og modernisere sine atomstridshoder, deres missil-, fly- og ubåtleveringssystemer og sine produksjonsanlegg for kjernefysiske våpen.

Kina er midt i en betydelig modernisering og utvidelse av sitt atomvåpenarsenal

Dets kjernefysiske lager forventes å fortsette å vokse i løpet av det kommende tiåret, og noen anslag tyder på at det vil bli utplassert minst like mange interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) av enten Russland eller USA i denne perioden. Imidlertid forventes Kinas samlede lager av kjernefysiske stridshoder fortsatt å forbli mindre enn for noen av disse statene.

Atomarsenalene til de andre atomvåpenstatene er enda mindre

Men alle utvikler eller distribuerer nye våpensystemer eller har kunngjort at de har til hensikt å gjøre det. India og Pakistan ser også ut til å øke størrelsen på sine atomvåpenlagre, og Storbritannia har annonsert planer om å øke lageret.

Nord-Koreas militære atomprogram er fortsatt sentralt i landets nasjonale sikkerhetsstrategi, og det kan ha samlet opptil 30 atomvåpen og kan produsere flere.

Israel fortsetter å opprettholde sin langvarige politikk med nukleær tvetydighet, og etterlater betydelig usikkerhet om antallet og egenskapene til sine atomvåpen.

Tilgjengeligheten av pålitelig informasjon

Tall for statusen til kjernefysiske arsenaler og kapasiteter til de atomvæpnede statene varierer betydelig. I noen tilfeller kan estimater være basert på mengden spaltbart materiale – plutonium og høyt anriket uran (HEU) – som et land antas å ha produsert og på observasjoner av tilgjengelige missiler(raketter).

Link: World nuclear forces

Natos atomvåpen er klare - Stoltenberg

Photo by Pixabay