Artikler > Teknologi

Atomnyheter fra den store verden - elektrisitet til folket

Av Einar Eldøy 1.9.2022

Atomkraft bygges i mengder over hele verden, men ikke i Norge. Hvor blir Norge av - kommer ikke Norge snart med i atomutviklingen? Vi sover i timen.

Stikkord fra atomnyhetene til World Nuclear News

 • Slovakias Mochovce 3 kjernekraftstasjon har fått tillatelse til å starte driften, og begynner snart å laste inn brennstoff i reaktorkjernen.

 • Ungarns nasjonale atombyrå har gitt lisens til å starte bygging av to nye VVER-1200 reaktorer på Paks II kjernekraftstasjonen.

 • Japan starter produksjon av atombrensel igjen. Mitsubishi Nuclear Fuel Co tar opp igjen produksjon av brennstoff ved sin Tokai fabrikk etter vedlikehold.

 • Koreansk kontrakt i Egypt for El Dabaa turbin anlegg. Russiske Rosatoms datterbedrift Atomstroyexport er med.

 • Zaporizhzhia kjernekraftstasjon i Ukraina er koblet til det nasjonale nettet igjen etter at fiendtligheter ga midlertidig brudd.

 • Samarbeid for Rolls-Royces små modulære reaktorer SMR i Nederland.

 • Fermi Energia vuderer NuScale SMR for Estland. Planen har økende popularitet i Estland, og de har en tidsplan fram mot 2031.

 • Igangsetting av Filippinenes forskningsreaktor har startet. En ikke-kritisk bygging er startet for opplæring, utdannelse og forskning. Dette er den eneste trenings- og forsknings-reaktoren i Filippinene.

 • Robot kravlere brukes i Paduca i USA anrikings anlegg i forberedelser til oppstart og nedstenging av anlegget med deling av det man har lært andre steder.

 • Den japanske statsminister Kishida vil ha øket bruk av kjernekraft i Japan. Japan skal restarte sine nedstengte kjernekraftanlegg, og utvikle neste generasjon av innovative reaktorer. Statminister Kishida vil ha maksimum bruk av kjernekraft i vinter.

 • Det tyske firmaet Holtec øker sitt SMR program, og tar sikte på start av reaktorer i 2029 - ett år før opprinnelig plan. Reaktoren SMR-160skal kobles sammen med energilagring og generator kalt Green Boiler.

 • Chernobyl kraftstasjonen har gjenopptatt prosessering av atomavfall, og den første lasten ble sent til lagring 21. august.

 • Nucleoeléctrica Argentina har inngått avtale med landets vann institutt for å forberede en miljø-lisens for bygging av atomprosjekter i landet.

 • Firmaet Thorizon i Nederland har skaffet EUR 12.5 millioner for å utvikle en thorium reaktor. Thorizon er en spin-off fra Nuclear Research and Consultancy Group, organisasjonen som driver "High Flux Reactor" i Petten.

 • Den indre sikkerhetsdomen er installert i enhet 2 i Zhangzhou kjernekraftstasjon i Kinas Fujian provins. Planlagt start er 2024 og 2025.

 • Biden skaffer penger med sin "Inflation Reduction Act" og USD 700 millioner skal brukes til å utvikle neste generasjons lavt anrikede reaktorer.

Spørsmålet står: Hvor blir Norge av - kommer ikke Norge snart med i atomutviklingen?

Link World Nuclear News

IAEA International Atomic Energy Agency

Photo by Hamann La