Artikler > Teknologi

Atomkraftindustrien øker sin PR rettet mot beslutningstakere

Av Einar Eldøy 5/3/2022

Framtidas kraft fra atomer ren karbonfri industrien vil ha flere leveranser

Det kan hende du snart møter en Atom Ambassadør. Ren energi bevegelsen eller menigheten har oversett atomkraft, men nå vokser realitetene fram, sier atomkraftindustriens talsmenn. Atomkraft presenteres som god ren kraft, og over 25% av verdens energi kommer allerede fra atomkraft. I Frankrike produseres rundt 80% av all energi av atomkraftverk.

De som bygger og driver atomkraftanlegg driver godt, med høy kompetanse, og det bygges stadig nye atomkraftverk. I løpet av 2022 vil det være over 500 store atomkraftverk i verden. Som stor regnes rundt 1000 MW eller mer. Det planlegges nå små atomkraftverk helt ned til 1 MW, samt modulbaserte mellomstore på 200 - 400 MW.

Atomkraft bevegelsen eller menigheten gjør nå framstøt for å få mer oppmerksomhet hos politikere, finansfirmaer og industrien generelt. De vil delta i de store avgjørelsene om energiformer.

Atomkraft er en viktig del av kraftindustrien nå

Det har vært tabu å snakke om atomkraft, men nå kommer det mer trykk fra atom-industrien. De vil inn på alle ren energi konferanser og tale sin sak for å få fram et riktig bilde av det som er mulig. De er allerede i gang, og ser resultater av arbeidet.

I USA har energidepartementet sponset et program som heter "Gateway to Accelerated Innovation in Nuclear" (GAIN). De støtter også "Building Bridges Program" og "Generation Atomic" som er et NGO grunnlagt i 2016. De skal lære opp folk som støtter utbygging av atomkraft, og gi dem verktøy og selvtillit slik at de kan bli Atom Ambassadører for atomkraftindustrien i verden.

Flere påvirkningselementer dras i gang

Ett nytt nettsted "Energy Wealth Project" samler nå informasjon om det som skjer i kraftverdenen. Her finnes mulige energikonferanser og nyhetskilder slik at atomindustrien kan koble seg på. Det snakkes ofte lite om atomkraft på disse konferansene, nettstedene og nyhetskildene, og det skal endres. Eksempler på områder med lite omtale av atomkraft er deler av Europa, Sør Amerika og Australia. De som vil jobbe for atomkraftsaken kan i mange tilfelle få dekket utgifter i arbeidet.

Slikt arbeid med å nå fram med sitt budskap vil muligens kunne gi en verden som er mer positivt innstilt overfor atomkraft og atomkraften muligheter. Vi får se, kanskje det blir mer atomkraft.

Sett deg inn i atomkraftens vesen og praksis. Kanskje det kan bli en del av løsningen for ren kraft i verden.

LINKER

Nye Atom Ambassadører

Generation Atomic

Fighting Energy Poverty - Seeking to eradicate energy poverty globally - Energy Wealth Project