Artikler > Teknologi

Atomkraftindustrien øker sin PR rettet mot beslutningstakere

Av Einar Eldøy 20.8.2023

Framtidas kraft fra atomer ren karbonfri industrien vil ha flere leveranser

Det kan hende du snart møter en Atom Ambassadør. Ren energi bevegelsen eller menigheten har oversett atomkraft, men nå vokser realitetene fram, sier atomkraftindustriens talsmenn. Atomkraft presenteres som god ren kraft, og over 25% av verdens energi kommer allerede fra atomkraft. I Frankrike produseres rundt 80% av all energi av atomkraftverk.

Norge er et land uten atomkraft - trist historie - noen må snakke sammen

Kompetansen om atomkraft i Norge holder på å forsvinne. Det er en grov tabbe å ikke følge med i en utvikling som alle deltar i, og som klart har en stor framtid. Store ting skjer nå. Om 10 - 20 - 30 år vil all energi komme fra atomkraft. Alle hjem vil ha en liten atomreaktor på omtrent 5 kg og en generator for å lage strøm, all transport inklusive biler vil være atomdreven. I dag er det allerede omtrent 60 skip som er atomdrevne med egen reaktor. De går i 20 år på en fylling.

Atomkraftbransjen har fått farten opp nå

  • Atomkraftleverandører får subsidier i USA via president Bidens nye IRA lov til å lage fabrikker for anriket uran HALEU som passer til de nye reaktortypene, investere i nye reaktortyper og forsere oppgradering av gamle stasjoner. Investorer setter penger inn i atomkraftleverandører som TerraPower.

  • To tyske atomkraftstasjoner får nå i 2022 forlenget liv: Neckarwestheim og Isar 2 kjører minst fram til midt i april 2023.

  • I California skal atomkraftstasjonen i Diablo Canyon gå i 5 år til. Det er nå mange grupper i California som vil har mer atomkraft. Det er ønske om også å bruke kraften til produksjon av ferskvann ved avsalting for å sikre framtidig vannforsyning.

Mange gode leverandører av atomkraftstasjoner - Norge mangler på listen

De som bygger og driver atomkraftanlegg driver godt, med høy kompetanse, og det bygges stadig nye atomkraftverk. I løpet av 2022 vil det være over 500 store atomkraftverk i verden. Som stor regnes rundt 1000 MW eller mer. Det planlegges nå små atomkraftverk helt ned til 1 MW, samt modulbaserte mellomstore på 200 - 400 MW.

Atomkraft bevegelsen eller menigheten gjør nå framstøt for å få mer oppmerksomhet hos politikere, finansfirmaer og industrien generelt. De vil delta i de store avgjørelsene om energiformer.

Atomkraft er en viktig del av kraftindustrien nå

Det har vært tabu å snakke om atomkraft, men nå kommer det mer trykk fra atom-industrien. De vil inn på alle ren energi konferanser og tale sin sak for å få fram et riktig bilde av det som er mulig. De er allerede i gang, og ser resultater av arbeidet.

I USA har energidepartementet sponset et program som heter "Gateway to Accelerated Innovation in Nuclear" (GAIN). De støtter også "Building Bridges Program" og "Generation Atomic" som er et NGO grunnlagt i 2016. De skal lære opp folk som støtter utbygging av atomkraft, og gi dem verktøy og selvtillit slik at de kan bli Atom Ambassadører for atomkraftindustrien i verden.

Flere påvirkningselementer dras i gang

Ett nytt nettsted "Energy Wealth Project" samler nå informasjon om det som skjer i kraftverdenen. Her finnes mulige energikonferanser og nyhetskilder slik at atomindustrien kan koble seg på. Det snakkes ofte lite om atomkraft på disse konferansene, nettstedene og nyhetskildene, og det skal endres. Eksempler på områder med lite omtale av atomkraft er deler av Europa(Norge!), Sør Amerika og Australia. De som vil jobbe for atomkraftsaken kan i mange tilfelle få dekket utgifter i arbeidet.

Slikt arbeid med å nå fram med budskapet vil muligens kunne gi en verden som er mer positivt innstilt overfor atomkraft og atomkraften muligheter. Vi får se, kanskje det blir mer atomkraft.

Sett deg inn i atomkraftens vesen og praksis. Kanskje det kan bli en del av løsningen for ren kraft i verden.

LINKER

Nye Atom Ambassadører

Generation Atomic

Fighting Energy Poverty - Seeking to eradicate energy poverty globally - Energy Wealth Project

Photo by Evgeny Tchebotarev