Artikler > Teknologi

Atomkraft fusjon går framover med internasjonalt samarbeid

Av Einar Eldøy 17.10.2022

Samarbeid Kanada, Storbritannia, USA om kommersiell fusjonskraft

Fusjon er problematisk - det er ikke enighet om at det mulig å få til. Men det er mange prosjekter i gang i verden. De som er interessert får følge med og se hva som skjer.

General Fusion og UK Atomic Energy Authority (UKAEA) går sammen om fusjonskraft. Magnetisert fusjonskraft tar et steg framover nå med General Fusion sitt demoprogram som er under bygging på Culham Campus i UK. Her finnes et velfungerende miljø rettet mot fusjon energi. Billig og karbon fri kraft fra atom-fusjon er målet for prosjektet.

General Fusion vil samle og bruke kjente industriteknikker for fusjon

Kostbare superledende magneter, kraftige lasere og spesielle materialer er ute. De vil lage fusjon i et miljø som er vanlig i en kraftstasjon.

UKAEA institusjonen har laget store fusjonsmaskiner, og man håper nå å ta neste skritt mot kommersiell drift av fusjons anlegg. Kommersiell kraft fra fusjon er en av de største tekniske utfordringene for vår tid, og kan bli en kraftform som varer i mange generasjoner framover.

UKEAE kan lage gode polykromatorer

Polykromatorer måler atomtemperaturer i såkalt Thomson Scattering, og UKAEA skal bygge et nytt større system. Det skal brukes til å beregne grensene for temperaturene i plasmaet, noe som trengs for å finne ut om alt går bra i maskinen.

General Fusion har laget over 200,000 hydrogen plasma, omtrent 100 neutron-skapende plasma hver dag. Neutron-modeller og programvare for simulering av prosessene i den nåværende og framtidige maskiner er med i prosjektet. Målet nå er en en fungerende demo-maskin, og i framtida ser man for seg kommersielle kraftstajoner basert på fusjon. Avanserte nye materialer trengs for de store temperaturer, høye trykk og vakum i en fusjonsgenerator.

Om General Fusion

Med over 200,000 hydrogen plasma og intelligent diagnostikk for å observere dem leder General Fusion løpet mot kommersiell fusjon. Deres maskin PI3 er verdens største og kraftigste fusjosnsplasma injektor.

General Fusion er basert i Vancouver, Kanada samt i London, UK, og i Oak Ridge, Tennessee, USA. Selskapet ble grunnlagt i 2002 av energi venture capital firmaer.

Norge deltar ikke i arbeidet med utvikling av atomkraft, hverken fisjon eller fusjon. Det er ikke tjenlig for nasjonen vår.

Link: General Fusion

Bilde General Fusion