Artikler > Teknologi

Atomkraft fusjon går framover med internasjonalt samarbeid

Av Einar Eldøy 4.4.2024

Samarbeid Canada USA UK om kommersiell fusjonskraft - langsomt

Det går framover med det canadisk/britiske selskapet General Fusion. De jobber for tiden med å bygge et første i sitt slag kommersielt pilotanlegg for å levere elektrisitet fra ren fusjonsenergi til nettet fra tidlig til midten av 2030-tallet

Fusjon er problematisk - det er ikke enighet om at det mulig å få til, for prosessene med å holde plasmaet stabilt er vanskelige å kontrollere. Men det er mange prosjekter i gang i verden. De som er interessert kan følge med og se hva som skjer. Et gjennombrudd ville jo være spennende.

General Fusion og UK Atomic Energy Authority (UKAEA) går sammen om fusjonskraft. Magnetisert fusjonskraft tar et steg framover nå med General Fusion sitt demoprogram som er under bygging på Culham Campus i UK. Her finnes et velfungerende miljø rettet mot fusjonsenergi. Billig og karbonfri kraft fra atom-fusjon er målet for prosjektet.

Nye positive meldinger om fusjon

General Fusion annonserte nylig en ny Magnetized Target Fusion (MTF)-maskin som vil øke tempoet i selskapets tekniske fremgang. Denne maskinen er designet for å oppnå fusjonsforhold ved over 100 millioner grader Celsius innen 2025, og fremgang mot vitenskapelig breakeven innen 2026. Selskapet har også gejennomført en finansiering på $25 millioner USD.

General Fusion vil samle og bruke kjente industriteknikker for fusjon

Kostbare superledende magneter, kraftige lasere og spesielle materialer er ute. De vil lage fusjon i et miljø som er vanlig i en kraftstasjon.

UKAEA institusjonen har laget store fusjonsmaskiner, og man håper nå å ta neste skritt mot kommersiell drift av fusjonsanlegg. Kommersiell kraft fra fusjon er en av de største tekniske utfordringene for vår tid, og kan bli en kraftform som varer i mange generasjoner framover.

UKEAE kan lage gode polykromatorer

Polykromatorer måler atomtemperaturer i såkalt Thomson Scattering, og UKAEA skal bygge et nytt større system. Det skal brukes til å beregne grensene for temperaturene i plasmaet, noe som trengs for å finne ut om alt går bra i maskinen.

General Fusion har laget over 200.000 hydrogen plasma, omtrent 100 neutron-skapende plasma hver dag. Neutron-modeller og programvare for simulering av prosessene i de nåværende og framtidige maskiner er med i prosjektet. Målet nå er en en fungerende demo-maskin, og i framtida ser man for seg kommersielle kraftstajoner basert på fusjon. Avanserte nye materialer trengs for de store temperaturene, høye trykk og vakum i en fusjonsgenerator.

Om General Fusion

Med over 200.000 hydrogen plasma dannelser og intelligent diagnostikk for å observere dem, leder General Fusion løpet mot kommersiell fusjon. Deres maskin PI3 er verdens største og kraftigste fusjosnsplasma injektor.

General Fusion er basert i Vancouver, Canada samt i London, UK, og i Oak Ridge, Tennessee, USA. Selskapet ble grunnlagt i 2002 av flere energi venture capital firmaer.

Norge deltar ikke i arbeidet med utvikling av atomkraft, hverken fisjon eller fusjon. Det er ikke særlig framtidsorientert for nasjonen vår.

Link: General Fusion

Bilde General Fusion