Artikler > Teknologi

Atomkraft fra fusjon demoanlegg i drift 2027

Av Einar Eldøy 12.1.2023

Fusjon gir elektrisk kraft med null utslipp null risiko

Firmaet General Fusion har nå fått byggetillatelse for sitt demo-anlegg for fusjon som de skal lease fra den britiske atomlabben UKAEA. Bygningen er på 10500 kvadratmeter, eller omtrent som 1.5 fotballbane. General Fusion sin fusjonsmaskin skal være klar for godkjenning i 2026 og i full drift tidlig i 2027.

Fusjon er problematisk - det er ikke enighet om at det mulig å få til

Men det er mange prosjekter i gang i verden. De som er interessert får følge med og se hva som skjer.

Det går framover ser det ut til - mange aktører er involvert i fusjon, med mange forskjellige teknikker. En kontrollert fusjonsreaksjon ved Lawrence Livermore National Laboratory i USA produserte nylig mer kraft enn den brukte. Det lover godt, men det er et stykke fram.

Arbeidet med fusjon er svært konkret nå i England også. Et kammer for fullskala fusjons prøve er ferdig smidd og skal påsettes utstyr. De håper å levere overskuddskraft i 2027 i et demoanlegg.

La det bli fusjon

Fisjon er atomprosessen for atomkraftverk i dag, men det finnes også fusjon. De to prosessene er helt forskjellige. Atomfusjon kan være veien til gratis rikelig kraft for alle, og den etterlater seg ikke atomavfall. De sier at sola er selvforsynt med fusjonskraft, og at mennesket kan lage kraft på samme måte på Jorda. Det er nå bygget realiserbare prototyper på fusjonsreaktorer, men det vil ennå gå tid før de er markedsklare. Plasma i et mangnetfelt er en vanskelig materie å kontrollere - mange varianter har vært prøvd.

Det store energispørsmålet for verden er: Er det mulig å gjøre energi billig, gratis for alle? Vi er nå (september 2022) helt riktig gått i spinn over myndighetenes kraftpolitikk for prisen er hoppet for høyt og vi trenger mer kraft. Å øse subsidier over vindkraft og eksportere mengder grønn kraft er ikke en løsning for framtida.

Kraft fra fusjon er en kjempegod ide

En god ide er å utvikle atomkraftverk basert på teknikken fusjon. Her har vi en god mulighet for å lykkes innen rimelig tid. Mange vet ikke hva fusjon er for det har vært lite omtalt i lang tid. Man lager et plasma av hydrogenforbindelser med temperaturer rundt 100 millioner grader Celsius. Der foregår det en atomreaksjon som lager varme. Den mest aktuelle hydrogenforbindelsen er deuterium, et stoff som kan skaffes til en bra pris. Firmaet General Fusion utvikler nå en fusjonsgenerator og ønsker å ha klar en demo-maskin om få år. Andre firmaer arbeider også med fusjon som energikilde.

Atomkraft fusjon prinsipper

Fusjon beskrives som prosessen som lager lyset fra sola og stjernene. Fusjon kan bli en kilde til sikker og ubegrenset energi. Flere gode praktiske prøver er i gang der man får kontrollert fusjon til å virke, men overskuddskraften er for liten, man bruker mer energi enn man får ut av systemet. Men det vil snart bli bedre, mye bedre.

Fusjon er en kjernefysisk prosess hvor to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne i varmeskapende kjernereaksjoner. Kjernene som skal reagere tilføres først så mye energi i en antennelsesprosess at fusjon kommer i gang. Deretter frigjøres så mye energi at prosessen holdes ved like eller øker i intensitet.

Det foregår bred og vid forskning på fusjonsenergi, og hvordan man skal få ut praktiske mengder kraft. Norge deltar for tiden ikke i dette arbeidet. Det er en skam.

General Fusion plasma i flytende metall

Firmaet General Fusion holder på med en maskin for fusjon. Den starter en fusjonsreaksjon under trykk og har en vegg av flytende metall som tar i mot varmen/energien fra fusjonsreaksjonen. Metallet pumpes til varmevekslere som varmer opp vann, lager damp og så elektrisitet. Nøkkelkomponentene er plasma innskyterne, stemplene for trykkdannelse, flytende metall og en varm plasmavirvel.

General Fusions magnetiserte fusjonsmåls teknologi er den eneste som bruker en kollapsende "Target Fusion" teknologi der det skapes et hulrom i flytende metall hvor man komprimerer magnetisert hydrogen plasma for å oppnå en tilstand av fusjon. Ingen andre bruker flytende metall (lithium) på denne måten. Det beskytter fusjonsmaskinens struktur fra skade ved høy-energi nøytroner i fusjonsreaksjonen.

De dampdrevne stemplene bruker kjent teknologi og presser plasmaet til en tilstand av fusjon. Det brukes ikke kompliserte lasere eller magneter som finnes i andre løsninger.

Kompresjonen lager et magnetisert hydrogenplasma som er brennstoffet. Det trenger ikke fabrikkeres og koster praktisk talt ikke noe. Kraftstasjonene vil bli modulære slik at de kan bygges raskt og flere enheter kan drives sammen, til bruk i store byer og tung industri.

Fusjons energi kan også skapes ved å manipulere plasmaets magnetiske felt og indusere eller lage en elektrisk strøm i en elektrisk krets. Det er på tide at menneskeheten går forbi dampstadiet i produksjon av elektrisk kraft.

Alt skal bli elektrisk

Vi er godt kjent med elektrisitet fra atomkraftverk basert på fisjon. Det har vi hatt her i landet også. Det er avviklet fordi farene og ulempene den gang var betydelige, og kostnadene med videre utvikling store. Men atomkraftverk slipper ikke ut klimagasser, og burde være et godt energi alternativ når risikoen kan gjøres akseptabel.

Mange steder i verden er de avhengige av atomkraftverk og har etterhvert gjort dem sikre og effektive. Frankrike og USA er to eksempler. Japan frykter atomkraft etter Fukushima og jordskjelvfaren. Chernobyl i Ukraina, tidligere Sovjet, var en fæl sak. Begge disse var helt spesielle, og de eneste store ulykkene det har vært med atomkraft. I Norge kan vi gjemme atomkraftverk og radioaktivt avfall i våre store dype fjell, helt sikkert. Det er 440 store standard atomkraftverk i i verden i drift nå, og nye bygges stadig.

Mulighetene for fusjonskraft vokser nå

Flere teknikker er mulige nå, EU har allerede skrevet vanlige atomkraftverk grønne og fortsetter driften, i hvert fall i Frankrike. Fusjonskraftverk blir i alle fall grønne når de blir klare. Ta en titt på nettsidene til kanadisk/britiske General Fusion og eurropeiske ITER. Finland har egne prosjekter. Det burde Norge også ha. Vannkraften er bygget ut, vi trenger noe nytt. FUSJON.

Med energi fra fusjon kjernekraftverk kan vi lage nok energi til oss selv og ha full kontroll over energisituasjonen: priser, leveranser og teknologi. Slike kraftverk er uten utslipp av klimagasser og praktisk talt uten stråling. Vi kan ha dem om 5-10 år. Det kan være et riktig skritt på veien mot fri energi.

Det foregår et stort internasjonalt samarbeid i ITER med deltakelse fra Kina, EU, India, Japan, SydKorea, Russland, USA, Australia, Kanada, Kazakstan, Sveits. ITER er basert i Frankrike. Det synd at Norge ikke er med her.

Kanskje fusjonskraft blir framtida for Norge: La oss lage vår egen sol. Energiuavhengighet må være et viktig mål.

Bilde fra General Fusion

Linker:

General Fusion

ITER

HELION

FusionWiki:Community_Portal

Everyone in Europe should have access to fusion education, appropriate for their role in society.