Artikler > Teknologi

Alle kan få sin egen lille atomreaktor i nabolaget eller kanskje i huset sitt

Av Einar Eldøy 16.11.2023

Ørsmå atomreaktorer for lokal bruk eller til og med husbruk mulig

Små atomreaktorer kan sikres svært godt ved å bygges langt under bakken eller under vann, slik at de får mer vern mot ulykker som jordskjelv, tsunamier, sabotasjeaksjoner, bombing eller flystyrt.

Det amerikanske firmaet NuScale har nå fått godkjent en bitteliten atomreaktor. Den er basert på kjent teknologi, men har en svært liten form faktor. Den produserer 77 MWe brutto, er en sylinder som er 25 meter høy og 3 meter i diameter.

Det er mulig å designe og bygge småskala atomreaktorer for fabrikkbruk eller annen små skala bruk. Slike mikroreaktorer kalles små modulære reaktorer (SMR). Disse reaktorene er designet for å være mye mindre enn tradisjonelle atomkraftverk, med en kapasitet på mindre enn 300 megawatt, kanskje 100 MW. De kan ha en rekke bruksområder som å drive lokalsamfunn eller fabrikkanlegg, levere elektrisitet og varme til industrielle prosesser. De kan også tjene som en fremdriftskilde for skip eller fly. Utviklingen av disse reaktorene er imidlertid fortsatt i de tidlige stadiene, og det kan ta flere år før de er allment tilgjengelige for kommersiell bruk.

Atomkraft reaktorer kan designes for å gå i 5-10 år uten påfyll av brensel. Fint å ha i huset.

Atomkraftanlegg på 1 MW - eller ultrasmå - de glir inn i terrenget eller snart i et kammer i kjelleren

Ja, det er også mulig å designe og bygge småskala atomreaktorer med en kapasitet så liten som 1 megawatt (MW) eller enda mindre. Disse er kjent som ultrasmå modulære reaktorer (uSMR) eller veldig små modulære reaktorer (vSMR). Disse reaktorene er designet for å være enda mindre og mer kompakte enn tradisjonelle små modulære reaktorer, noe som gjør dem egnet for et bredere spekter av bruksområder som å drive små samfunn, avsidesliggende steder eller spesifikke industrielle prosesser. I likhet med de større små modulære reaktorene er imidlertid utviklingen av disse ultrasmå reaktorene fortsatt i de tidlige stadiene, og det kan ta flere år før de er allment tilgjengelige for kommersiell bruk.

Utviklingen av små uSMR atomreaktorer er i full gang

Flere selskaper og forskningsorganisasjoner rundt om i verden jobber med utvikling av ultrasmå modulære reaktorer (uSMR). Noen eksempler er:

 • NuScale Power: Et selskap basert i USA som utvikler en liten modulær reaktor med en kapasitet på 50 MW.
 • Terrestrial Energy: Et kanadisk selskap som utvikler en liten modulær reaktor med en kapasitet på 200 MW.
 • Southern Company: Et amerikansk energiselskap som jobber med et prosjekt for å utvikle en svært liten modulær reaktor (vSMR) med en kapasitet på mindre enn 50 MW.
 • China National Nuclear Corporation (CNNC): Et kinesisk statseid selskap som jobber med utviklingen av en ultraliten modulær reaktor med en kapasitet på 1 MW.
 • Oak Ridge National Laboratory: Et nasjonalt laboratorium for det amerikanske energidepartementet som jobber med utvikling av små modulære reaktorer.

Dette er bare noen få eksempler, det er andre selskaper og organisasjoner som også jobber med utviklingen av ultrasmå modulære reaktorer (uSMR) rundt om i verden.

Mye tekniske saker må løses

Det er flere utfordringer som må overvinnes for å lykkes med å utvikle og distribuere ultrasmå atomreaktorer. Noen av disse er:

 • Sikkerhet: Å sikre at de små reaktorene er designet for å være trygge og pålitelige er en stor bekymring. Dette inkluderer å sikre at reaktoren trygt kan stenges i tilfelle en nødsituasjon og at risikoen for en atomulykke minimeres.
 • Kostnad: Å utvikle og bygge småskalereaktorer er generelt dyrere per produksjonsenhet enn å bygge store reaktorer.
 • Lisensering og regulering: Å utvikle et regelverk som er hensiktsmessig for småskala reaktorer er en stor utfordring. Dette inkluderer å sikre at reaktorene er designet for å oppfylle sikkerhets- og miljøstandarder, og at de er lisensiert og drives på en trygg og sikker måte.
 • Avfallshåndtering: Å utvikle en levedyktig avfallshåndteringsstrategi for småskalareaktorer er en stor utfordring. Dette inkluderer å sørge for at avfallet som genereres av reaktorene blir trygt lagret og deponert på en miljømessig forsvarlig måte.
 • Teknologi: Teknologien for småskala reaktorer er fortsatt i tidlig utviklingsstadium, og det er mange tekniske utfordringer som må overvinnes for å gjøre disse reaktorene levedyktige.
 • Offentlige oppfatninger: Atomkraft har en historie med offentlig skepsis, og å overbevise publikum om at ultrasmå modulære reaktorer (uSMR) er trygge og pålitelige vil være en viktig oppgave for utviklere.

uSMR din personlige atomreaktor er på vei til deg

Totalt sett kan ideen om å ha en småskala reaktor som kan brukes i forskjellige omgivelser ha mye potensial, men det er fortsatt mye arbeid og forskning som trengs for å gjøre det til en realitet.

Norske myndigheter har ingen opplegg for en atomsatsing. Det er en stor tabbe, og kan sette Norge i bakleksa i framtida. Et nasjonalt atomlaboratorium er første skritt, siden undervisning om atomkraft på universiteter og høyskoler.

Bilde fra epowerjournal.com