Artikler > Teknologi

AI KAN BLI POSITIVT: FINN UT AV DE MØRKE SIDENE AV AI

Av Einar Eldøy 17.11.2023

KOMPETANSE KREVES: Det er mørke sider, potensielle risikoer knyttet til bruk av AI

Det er nødvendig å ha en god realitetsforståelse av AI kunstig intelligens. Risikoen for at kunstig intelligens utrydder menneskeheten er for tiden lav, tilnærmet null. Vi får se hva det blir senere. Det er viktig å følge med og sette seg inn i hva AI egentlig er. Læring øker forståelsen, det er bare å sette i gang.

AI har utrolige fordeler og muligheter. Samtidig er det viktig å være klar over noen av de potensielle problemene og utfordringene:

  • Diskriminering og skjevheter: AI-algoritmer er avhengige av dataene de blir trent på, og hvis dataene inneholder fordommer eller skjevheter, kan algoritmene lære og forsterke disse fordommene. Dette kan føre til diskriminering og urettferdig behandling av visse grupper i samfunnet, for eksempel når det gjelder ansettelse, långivning, det sosiale rettferdighetssystemet og andre områder.

  • Personvernproblemer: AI-systemer kan samle inn store mengder personlig data for å lære og forbedre seg selv. Dette reiser bekymringer om personvernet til enkeltpersoner og muligheten for misbruk eller lekkasje av sensitive data.

  • Autonomi og beslutningsprosesser: Noen typer AI, spesielt innen autonomi som selvkjørende biler eller autonome våpensystemer, kan utgjøre risikoer for menneskers sikkerhet hvis de ikke fungerer feilfritt. Å stole på AI for å ta beslutninger i kritiske situasjoner kan være risikabelt, spesielt hvis systemene ikke har tilstrekkelig evne til å forutsi uventede hendelser eller kontekst.

  • Mangel på ansvar og transparens: Kompleksiteten til mange AI-algoritmer gjør det vanskelig for brukere å forstå hvordan de faktisk tar beslutninger. Dette kan føre til en mangel på ansvarlighet og transparens i AI-beslutninger, noe som gjør det vanskelig å forklare hvorfor en AI-algoritme gjør visse valg.

  • Arbeidsplassendringer: AI og automatisering kan føre til tap av arbeidsplasser i noen bransjer, spesielt der oppgaver kan automatiseres. Dette kan påvirke arbeidstakere negativt og kreve omskolering og tilpasning til nye yrker.

  • Sosial manipulasjon og desinformasjon: AI kan brukes til å manipulere eller spre desinformasjon på nettet, for eksempel ved å lage falske nyheter, generere falske videoer eller påvirke sosiale mediealgoritmer for å fremme bestemte meninger eller politiske agendaer.

Ansvarlig AI fremmes ved utdanning og åpne diskusjoner

For å møte disse utfordringene og minimere de negative sidene av AI, er det viktig å implementere etiske retningslinjer for AI-utvikling og bruk, ha regler og reguleringer som beskytter personvernet og sikkerheten til enkeltpersoner, og oppmuntre til forskning om ansvarlig AI. Det er også viktig å fremme bevissthet og utdanning om AI-etikk blant utviklere, beslutningstakere og publikum for å sørge for at AI blir brukt på en måte som er til nytte for samfunnet som helhet.

Revisjon av AI systemer, fagfellevurderinger samt innsikt i offentlig brukte AI systemer må bli vanlig praksis. Her er det mye som må diskuteres og bestemmes.

Photo by cottonbro studio