Artikler > Natur

Vitenskapen om ernæring viser at mennesker bør spise kjøtt

Av Einar Eldøy 3.3.2024

Unødvendig kontrovers om maten - spis kjøtt og lev godt og lenge

Dette handler ikke om meninger og tro. Basert på ernæringsvitenskapen bør mennesker spise kjøtt. Spørsmålet om vi bør spise kjøtt er kontroversielt bare på grunn av kulturelle og kvasi-etiske overveielser, men det ernæringsvitenskapelige perspektivet er helt klart: Spis kjøtt.

Forskere peker på at menneskekroppen er fysiologisk tilpasset til å trives på kjøtt. En studie fra 2023 hevder at menneskets anatomi, fordøyelsessystem og metabolisme har utviklet seg i retning av å være tilpasset et betydelig inntak av kjøtt. Dette avviket fra andre primater antyder en evolusjonær avhengighet av og kompatibilitet med kjøttinntak. Det er også slik at dagens avvik fra evolusjonære kostholdsmønstre kan øke risikoen for næringsmangler og kroniske sykdommer.

Flere kjennetegn ved mennesket skiller seg fra herbivore primatrelaterte skapninger

  • Store hjerner: Menneskehjernen bruker 20% av energiinntaket, mens apehjernen bruker 8%. Den raske veksten i menneskehjernen for om lag 2,5 millioner år siden var knyttet til bruk av verktøy for å skaffe næringsrik beinmat som marg og hjerne.

  • Fordøyelsessystem: Kjøtt fra store, fete dyr er mer næringsrikt enn plantemat, noe som tillot mennesket å utvikle en kortere fordøyelseskanal og å miste enzymer nødvendige for å bryte ned plantefibre.

  • Forskningen antyder også at mennesker eksisterte som hyperkarnivore topp-predatorer i nesten to millioner år, og dette var hovedsakelig på grunn av tilgjengeligheten av store dyr kalt "megafauna." Kollapsen av megafauna-populasjoner for rundt 10 000 år siden tvang noen samfunn til å dyrke planter.

  • Mennesker har utviklet seg for å spise fett fra andre dyr, noe som har vært avgjørende for rask hjernevekst. Menneskemagen har også ekstremt høy surhet, i tråd med andre rovdyr, og kan bryte ned kjøtt og beskytte mot patogener.

  • Det er essensielle næringsstoffer som bare finnes i kjøtt, som vitamin B12, omega-3 fettsyrer, vitamin D3, kreatin, vitamin A og hemejern. Disse næringsstoffene er avgjørende for nevrologisk funksjon, hjerte-helse, immunfunksjon, muskelfunksjon og transport av oksygen gjennom kroppen.

  • Fra et ernæringsperspektiv er argumentet at mennesker bør spise kjøtt fordi mange viktige næringsstoffer er enten eksklusivt tilgjengelige i kjøtt eller mer biotilgjengelige i kjøttform. Plantemat kan også inneholde antinæringsstoffer som binder til viktige mineraler, noe som kan føre til mangler.

  • Studier viser at mettet fett fra kjøtt ikke nødvendigvis er knyttet til hjertesykdom, og at helhetlige matvarer som kjøtt, meieriprodukter og mørk sjokolade ikke er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

  • Kjøttinntak er knyttet til bedre mental helse, med studier som viser at kjøttetere har færre tilfeller av depresjon og angst.

  • For fysisk helse kan man konkludere med at dietter med høyt kjøttinntak gir bedre resultater for vekttap og kardiovaskulær helse.

  • Studier viser også at totalt kjøttforbruk korrelerer med økt forventet levetid, uavhengig av andre faktorer som kalori-inntak, økonomisk status og tilgang til helsetjenester.

KONKLUSJON:

Ernæringsforskning og forskning om menneskets diettutvikling støtter ideen om at mennesker bør spise kjøtt. Menneskekroppen er spesielt tilpasset til å fordøye kjøtt, som gir essensielle næringsstoffer i rike og biotilgjengelige former. Overgangen til et plantebasert kosthold og jordbruket for om lag 8500 år siden var ugunstig for menneskers helse og førte til mindre hjerner og dårligere helse.

HEI: Adopter en livsstil som ligner mer på den til våre forfedre ved å inkludere næringsrikt kjøtt i kostholdet.

Link:

Why humans should eat meat

Photo by Valeria Boltneva