Artikler > Natur

Vitenskapen ennå ikke helt klar jobb videre mot framtida

Av Einar Eldøy 5.9.2022

Vitenskapen går bare framover

Vitenskap avsluttes aldri. Det er alltid mer å finne, så la oss finne det vi ikke vet. Essensen i vitenskap er å søke videre, videre, teste det som er dagens vitenskap og finne ny vitenskap. Jo mer man vet jo mer blir det å finne, for innsikten øker og øker.

Det man såkalt vet kan alltid ha mange andre forklaringer.

Det er ingen som vet sikkert hvordan verden ble til. Noen sier det kan ha skjedd med et stort smell, et BigBang. Det er blitt foreslått av en jesuittisk prest, men det er ren gjetting. Ingen vet i detalj hvordan kroppene våre fungerer. Det finnes ingen vitenskap om antibiotika, alt er basert på prøv-og-feil metoden. Moderne fysikk baseres på anomalier som forklaring, og partikkelmodellen for atomer har møtt veggen. Moderne romfart er merkelig passiv, de har "glemt" hvordan man kommer seg til månen. Mikrobeteorien for smitte er omstridt.

En gang hadde vi kanskje den mørke middelalder, så kom kanskje renessansen, men vi fant ut nye ting hele tiden. Alltid har vi funnet mer kunnskap, og det har vært til glede for nesten alle, og muligens frustrasjon for noen.

Det er viktig å akseptere at alt styres av naturen, og naturen vil alltid vise oss nye ting når vi arbeider videre. Verden vil derfor alltid være ny.

Noen sier den vitenskapelige diskusjon er avsluttet

Men en ny mørk tidsepoke er senket over oss - noen sier vi vet nok nå. Særlig oppmerksomhet har vi hatt rundt klimaet, virus og vaksiner, moderne fysikk der mange meninger holdes unna debatten. Det er ikke til å tro at uttrykk som dis- og misinformasjon brukes om levende vitenskap .

De ukloke sier vi vet nok nå, alt som foregår er kjent, og de som mener noe annet må tie stille. Det er svakt å snakke slik, det er skammelig, for det er mye mer å finne ut. Det er sørgelig at noen blir stoppet i arbeidet med å finne ut ting og å fortelle om det hvis de vil det. Det er ofte slik at man kommer et stykke på vei, og må ha hjelp av andre folk for å komme videre. Dialog skjerper og klargjør, og hard dialog skjerper mer.

Vitenskapen er ofte usikker og kan forbedres

De som har nytte av dagens vitenskap snakker surt om det de ikke liker. De nekter på alt de ikke liker, jobber for ting de liker, presser og påvirker myndigheter fram mot den “riktige” vitenskapen. Mediene svikter sin oppgave totalt ved å støtte dagens fastlåste vitenskap - de arbeider jo mot sitt eget beste. Det statene bruker penger på til forskning blir formet gjennom bevisst og ressurssterk påvirkning, og fokus er forskning for kommersielle formål. Fri forskning er nærmest radert ut. Det er tungt å stå i mot slike krefter, men vær tålmodig for sannheten om vitenskapen kommer alltid fram til slutt.

Lyset går aldri helt vekk

Det er mer der ute og her på Jorda som vi ikke vet - mye mer. Den vitenskapelige måten å finne ut ting på kan vi ikke slutte med, og vi kan finne mer og mer på alle områder. Noen sa at alt er klart, men det er riktig bare en stund, for det er oftest mer og det kan være langt fram.

Bli vitenskapskvinne/mann og bidra til ekte kunnskap og fri forskning. Da vil du alltid ha mye interressant å gjøre. Det er veldig viktig å stå i mot de som ber deg tie stille. Det skal de ikke gjøre, for vi må kunne snakke om alt mulig. Fri forskning er en grunnleggende del av ytringsfriheten, for et sunt samfunn.

La oss snakke med hverandre i dialog i lange samtaler, med gode hypoteser og eksperimenter der vi stadig nærmer oss det uendelige. Vitenskap er en prosess uten ende. Bli med på prosessen, for alle kan delta på sin måte. Å tenke fritt er alltid det man begynner med. Så kommer naturlig resten.

Photo by mas_hha