Artikler > Natur

Virtuell helsepleie på vei inn i heimen i full bredde

Av Einar Eldøy 12.5.2024

Virtuell helsepleie er å få helsebehandling via datasystemer

Det er mange som nå snakker med sin lege via telekommunikasjon som telefon og datalinjer med visuelle muligheter. Resepter via datasystemer er velkjent, digitale pasientjournaler er i bruk. Det kommer mye mer innen virtuell helsepleie, også kjent som telemedisin eller telehelse. Men ta med at noen er så syke at dette er helt uaktuelt.

DET BLIR STORE NYE KRAV TIL HELSEPERSONELLET - DET NYTTER IKKE MED BUDSJETTKUTT NÅ. GÅ I TENKEBOKSEN.

Telehelse innebærer levering av helsevesen-tjenester ved bruk av digitale verktøy. Nå er konsultasjoner med helsepersonell via video, samtaler over telefon vanlig. Det blir snart også overvåkning av pasienter ved hjelp av sensorer og måle-teknologi. Nylig er bruk av kunstig intelligens (AI) og datadreven behandling introdusert. Vi får fjernstyring av drypp og dosering, direkte målinger fra heimen og meldetjenester. Kan det gjøres med teknikk på sykehuset kan det snart gjøres med teknikk hjemme hos pasientene.

DET BLIR BEHOV FOR MANGE FLERE TEKNIKERE HJEMME HOS FOLK OM DETTE SKAL GÅ BRA - DET NYTTER IKKE MED BUDSJETTKUTT NÅ. GÅ I TENKEBOKSEN:

Ikke bli redd, dette blir så bra så

Mulighetene for virtuell helsepleie er i kraftig utvikling, og dekker alt fra generell rådgivning og diagnose til oppfølging av kroniske tilstander, eksempelvis dialyse i heimen. Pasienter kan få råd, resepter, og til og med terapi gjennom digitale plattformer.

Når det gjelder datadreven behandling, refererer det til bruk av data-analyse og AI for å gi bedre innsikt i pasienters helse, forutsi sykdomsutvikling, og til og med tilpasse behandlingsplaner basert på innsamlede data.

Flere store aktører opererer innenfor dette feltet, inkludert:

  • Teladoc Health: En av de største og mest kjente telemedisinplattformene som tilbyr en rekke tjenester, inkludert videokonsultasjoner med leger og psykologer.

  • Doctor on Demand: En annen plattform som gir pasienter tilgang til leger og spesialister via videokonsultasjoner.

  • AmWell: En telemedisinplattform som tilbyr virtuelle besøk med helsepersonell og støtte for pasienter med ulike behov.

  • Apple Health: Apple har også beveget seg inn i helsevesenet med funksjoner som HealthKit og ResearchKit, som lar brukere samle helseinformasjon og delta i forskningsstudier.

  • Google Health: Google har utviklet verktøy som bruker AI og maskinlæring for å hjelpe med analyse av helsedata og helseadministrasjon.

  • Amazon Care er også i gang

I Norge er flere prosjekter i gang i en tidlig fase

SINTEF sier: "Pasientens helsetjeneste er introdusert som et målbilde for fremtidens helsetjenester. Et viktig verktøy for å skape pasientens helsetjeneste er bruk av ny teknologi og digitalisering. En rekke norske sykehus har nå satt i gang innovasjonsprosjekter for å se på hvordan sykehuset kan følge opp pasienter i hjemmet slik at de bl.a. kan skrives ut tidligere fra sykehuset."

Mulighetene for virtuell helsepleie og datadreven behandling fortsetter å vokse ettersom teknologien utvikler seg og flere selskaper engasjerer seg i å forbedre helsevesenet gjennom digital innovasjon.

Følg med - det er til nytte å ha kunnskap om virtuell helsebehandling. Kan du velge - eller må du ta det du kan få?

LINK: Virtuelle hjemmesykehus SINTEF

Photo by Pixabay