Artikler > Natur

Vi lever i en datasimulering der alle skaper sin egen verden

Av Einar Eldøy 17.12.2023

DU ER IKKE AV KJØTT ELLER BLOD: Vi vet ikke hva eller hvem vi er

Hva hvis verden fungerer på en måte som vi ikke skjønner? Er det mulig at det er vi med vår utmålte og tildelte menneskelige form for tenking som bestemmer hva som er sant og at programmet vi er linket opp mot bokstavelig talt lager verden man ser, føler, hører? At det finnes et program kan for mange høres ut som om vi er plassert i et fengsel som gir små muligheter, men det er feil. Vår oppgave i livet er å gjøre oss frie ved å teste programmets grenser. Kan hende programmereren som har laget programmet vi lever i ser at vi jobber hardt for å komme videre, og åpner nye muligheter i programmet for oss.

TENK: Vårt liv er simulert fra program med komplette data for sansene våre. Dataprogrammet vi lever i begrenser oss ikke. Det styres av avanserte algoritmer.

Ved å bruke våre databaserte funksjoner skaper vi det subjektive i vår personlige verden

Sannsynligvis lever vi i en data-animert verden. Det betyr at noen har programmert den verden vi lever i og vi er dens holografiske uttrykk, eller digitale representasjoner av koden som ligger bak og beskriver alt som skjer. Alt vi opplever følger programmet som er laget, alt går innenfor programvarens rammer, og holografisk 3D-projeksjon er snart en virkelighet.]

Overgangen fra programmet til det holografiske uttrykket viser at vi er utstyrt med kunstig intelligens (AI Artificial Intelligence) slik at vi kan foreta valg i forhold til de steder, situasjoner etc. vi kommer opp i og de valg vi gjør. Vi lever i et "realistisk" dataspill der vi er en rollefigur utstyrt med avanserte hjelpemidler. Verden skapes i programstyrte prosesser.

Den materielle verden er tom

Verden består da faktisk ikke av noe materielt eller fysisk på grunnleggende nivå, det eneste som fins er informasjonen som beskriver det vi ser, opplever og føler. Virkeligheten består ikke av små fysiske brikker kalt atomer og molekyler, den er bare noe vi ser på den holografiske visualiseringen.

Molekyler, atomer, subatomære partikler som protoner og elektroner finnes bare i hodet vårt, eller rettere sagt de som har diktet dem opp. Materie, rom og tid er en illusjon, men vi opplever det som svært fysisk og reelt. Med våre programmerte tankerekker lager vi et bilde som genereres i virkelig tid (real-time), og som vi kan oppleve holografisk og sensorisk.

Dataprogrammet lager alt

Alt vi kaller ekte og håndfast er generert av et dataprogram. Når du tar hendene sammen, er det egentlig bare tomrom der, og alt foregår i et dataprogram der du er en aktør. Det finnes egentlig ingen fysisk struktur, det er bare noe du tror. Det du tror, er det som er. Det er virkelighetstro simuleringer av alt i kroppen: Hva er "virkelighet" når modellen er lik "virkeligheten"?

Dataprogrammet eller instruksjons-settet ligger der passivt til sanseapparatet vårt velger å bruke det og består bare av kode, eller nedlastbare informasjonsfelt. Det er sanseapparatet som lager verden, det du ser og erfarer, og som tolker den bakenforliggende informasjonen ut fra koden i programmet. For eksempel kan vi ikke transformere informasjonsbølger til partikler uten lys for lys er aktivatoren.

Atomer er byggeklossene slik som som i lego. DNA er en funksjon i en skrivbar database, som bestemmer utviklingen av alt som er levende i kombinasjon med tid. Uten tid kan ingenting forandre seg fra en tilstand til neste. Hele verden er en fysikkmotor, drevet av tiden, som igjen er en funksjon med forandring som output. Alt i den nåværende tilstand er begrenset av den forrige tilstanden og alle mulige neste-tilstander.

Det kan i tillegg ligge flere algoritmer på toppen av fysikkmotoren: Flaks, karma, illusjonen om fri vilje, usynlig energi, etc..

Kvantefysikk er ubrukelig

Kvantefysikken er uforståelig og man kan ikke trekke slutninger om hverken ting eller hvordan våre såkalte tankevirksomhet og sjelsevner fungerer. I en kvantefysisk verden er virkeligheten en blanding av ikke-lokalisert "energi" og tomt rom, og tas ikke seriøst lenger for den er umulig å komme videre i. I kvantefysikken ser ikke tid eller rom ut til å eksistere heller.

Bevissthet er et samlebegrep for det vi tror skal foregå i hjernen vår, og er et av de vanskelige begrepene i dagens såkalte vitenskap for vitenskapens representanter har ikke noen tanker om hva det er. Der finnes det ingen måte å forklare hvordan materiale som kjemiske og fysiske prosesser kan gi opphav til hukommelse og erfaring. Kvantefysikken ser ingen grunn til at subjektiv opplevelse i det hele tatt eksisterer, eller hvordan erfaring og hukommelse har utviklet seg, og da blir den helt ubrukelig.

Verden er beskrevet som et kvantefysisk miljø. Det er laget av et dataprogram som benytter kvantefysiske konsepter. Skjønner du tegningen?

Prosessene som foregår i vår prosessor eller hjerne er vår virkelighet

Den såkalte vitenskapen vil ha oss til å tro at bevissthet ikke finnes. Det er riktig, for begrepet er konstruert som en forklaring på noe man ikke vet noe om, en slags sekkepost for uvitenheten. Når alt er laget av et dataprogram er det fullstendig mulig at begrepet bevissthet er et kunstgrep vi har laget for å unngå å forklare hva som egentlig skjer, nemlig at vi styres av et dataprogram. Alt som gjøres kan være skrevet i kode på forhånd, og alt er en avansert film menneskene ser på og som også har avansert sensorisk informasjon.

Komplett program

Dataprogrammet inneholder alt, og alt er integrert og kan ikke deles opp i deler som gis navn som virkelighet, bevissthet, underbevissthet o.s.v.. Det at vi er passive i forhold til begrepet bevissthet eller de funksjoner de har i seg, fordi den såkalte vitenskapen sier den ikke finnes, endrer ikke det. Det kan vi forandre med en mer aktiv handlemåte som utnytter dataprogrammets funksjonalitet, og begrepene materiell verden og bevissthet blir unødvendige hvis alt er en film. Alt vi er med på er ett, alt er integrert for alt ligger i dataprogrammet. Hvor mange mennesker finnes egentlig og hvordan er de laget?

Dataprogrammet er laget for aktive mennesker

Når du ikke er aktiv går programmet i hvilemodus, og programmet med sine databaser er inaktive. Når du er aktiv finner du ut stadig nye ting, bygger erfaring og utvikler databasene dine og alt lagres i DNA og hukommelse, og du får større kapasitet til handling. Enkelt sagt kan man si at da blir livet mer interessant.

Programmereren kontrollerer alt og kan endre koden slik det passer

Programmet kontrollerer hjernen din, og du kan bare handle innenfor programmets rammer. Kontroll over de logiske prosessene gir kontroll over virkeligheten, og de kan gjøre alt. Naturlovene er ikke faste, de endres når koden endres, og eksempelvis kan noe gjøres usynlig, fysiske begrensninger kan oppheves eller endres, planter kan vokse dobbelt så raskt - hva som helst en programmerer kan gjøre. Endringene i programmet gjelder alle, eller de utvalgte.

Jordas alder er ikke millioner av år, og den er ikke eldre enn de som har laget programmet. Et dobbelt astronomisk system er en mulighet om det er ønskelig for de som lager programmet, for de lager det man trenger.

Programmet går når du er i aktivitet

Uten en observatør som har ON-knappen på vil ikke verden være manifestert, og dine tanker og følelser finnes ikke. Men verden ligger der hele tiden i dataprogrammet med sitt potensiale. Når du observerer noe endrer du det som skjer når du begynner å handle, og dataprogrammet responderer. Observasjonen produserer effekten ved at dine tanker starter og din handling følger.

Dette ligner på det som er kjent som dobbelt-slisse eksperimentet, hvor tilstedeværelsen av en bevisst observatør endret adferden til et elektron eller foton fra bølgeform til en partikkelform. Dette er kjent som observatør-effekten og det er observatøren som skaper alt som skjer. I vår verden skjer det samme styrt av dataprogrammet. Alle skaper sin verden selv.

Det eksisterer logiske tankeprosesser i koden

Den fysiske virkeligheten kan ikke eksistere uten logiske tankeprosesser som igjen skaper den fysiske materien. Disse logiske tankeprosessene må ha eksistert før det fysiske universet og skaper bokstavelig talt den fysiske verden. De er støttet av data fra våre erfaringer, lærdom etc. som alt er lagret i datasystemets minner og er tilgjengelige for dataprogrammet ut fra kriterier laget i dataprogrammet.

Vi skaper vår virkelighet via et avansert dataprogram der våre programgenererte tanker eller funksjoner skaper perspektivet vi har av verden. Vår oppgave er å teste programmets grenser, og bevissthet er kun logiske sekvenser som inngår som en del uten av dataprogrammet uten at vi har forstått eller brukt det med det feilaktige navnet som bevissthet er. Begrepet bevissthet kan være en avledningsmanøver laget for å distrahere oss slik at vi ikke ser sannheten, og sannheten er at alt er en datasimulering.

Vi er en datasimulering

Logiske sekvenser med data fra minnefunksjonen er grunnleggende, og virkeligheten er et derivat av disse funksjonene. Vi er ikke noe uten dette for alt som vi anser som eksisterende, postulerer logiske sekvenser med data fra minnefunksjonen. I denne sammenheng er det nok å si at bevissthet ikke eksisterer isolert, men er en av funksjonene i dataprogrammet. Begrepet bevissthet som noe stort og viktig kan vi egentlig se bort i fra da det ikke er behov for det.

Alt tyder på at den komplekse datasimuleringen av vår verden er reell, og gir et godt svar på hvordan vår virkelighet dannes.

Photo by Vitaly Gorbachev