Artikler > Natur

Verdens bruk av fossil energi fortsetter å øke

Av Einar Eldøy 2.4.2022

Sannheten om energiomstillingen siden 1992 er ikke godt nytt

Endringen av verdens energisystemer bort fra olje, gass og kull skjer ikke. Nesten ikke. Med samme tempo i omstillingen som nå, vil vi være nær en fullstendig omstilling om flere hundre år, kanskje så sent som i år 2500. Energiovergangen skulle starte allerede kort etter 1992 med Kyoto protokollen. Siden den gang har andelen av energi fra hydrokarboner har bare gått ned med noen få prosenter.

Årsaken er at nær halvparten av Jordas befolkning ikke har nok energi og vil ha mer, og over en milliard av den andre halvparten har ikke lyst til å gi fra seg sin gode levestandard og akseptere mye høyere nye energipriser. Det er helt klart at omlegging til vind- og sol-kraft alene vil gi mye høyere energipriser. Så hva er viktigst eller farligst her? Hvem skal ta grep og styre energiomleggingen mot netto null?

Nå har vi en energikrise, og klimaet er alltid i forandring

Klimaforandringene studeres intenst, men fakta og fornuftig dialog om alle konsekvensene eller mulige tiltak blir ikke tatt alvorlig, eller ikke tatt stilling til. Nå blir folk skremt av mediene til å tie stille - fordi det er jo så alvorlig det som skjer, vitenskapen er jo klar - slik at realitetene ikke blir tatt fatt i.

Nå har vi en energikrise - prisen på strøm er gått kraftig opp, gjødselprisene er svære fordi engergikostnadene er svære, sementprisene og stålprisene øker kraftig - og det fører til flere politiske spill. Russisk gass og olje-eksport fortsetter, kullgruver startes opp igjen, LNG eksporten fra USA øker igjen. Alle ønsker nok energi for sine samfunn samt noe resever for de endringer som alltid kommer. Energiprisen - som våre samfunn er basert på - øker og fører til en rekke effekter som øker prisen på alt .

Energisituasjonen i Europa er en fiasko med høy energipris, usikkerhet om leveransene, og ingen virkning på utslippene. Andel av fossil energi er nær den samme, i 2000 84%, i 2021 78%. Samtidig har strømprisene blitt dobbelt så høye.

Det fossile forbruket av kraft er høyere enn før, det høyeste noensinne.

Tempoet med å erstatte fossil energi er lavt. Det er nesten null. Vind og sol er ikke til å stole på, og mangel på nye sikre energikilder, politisk innblanding og mangel på kunnskap hindrer framgang.

Stål, cement, plast og gjødsel er bærebjelkene i et moderne samfunn. De er utsatt for geopolitiske effekter der bruk av energi er av stor betydning. Når noen slutter å hente olje eller gass opp av jorda vil andre begynne, for geopolitikken finnes hele tiden.

Klimaendringene er en langsiktig sak

Løsningen av klimaproblemet kan bare skje med øket bruk naturgass for forbedring av utslippene, mer effektiv bruk av energi i bruk, mer effektiv produksjon, samt sterk økning i bruken av atomkraft. Det er ikke alle som liker dette, men virkelighten taler for seg. Utvikling og forskning i energiproduksjon, kraftbruk og energilagring inngår også.

Men det kan nok etterhvert gå framover - alle forstår mer og mer.